Conseq Active Invest Dynamický – akciové investice pod jednou střechou

Když chcete investovat velmi snadno do více fondů se zaměřením na akciové investice, je pro vás řešením fond fondů. Konkrétně Conseq Active Invest Dynamický, který míří v dlouhodobém horizontu na vysoké zhodnocení. Podívejte se na přehled jeho nejvýznamnějších emisí a další klíčové informace.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Kde investovat
6/12/2020 1:00 AM

Fond fondů Conseq Active Invest Dynamický se mezi fondy Conseq zařadil 11. prosince 2013 s cílem oslovit odvážné investory. Tomu odpovídá jak potenciálně vysoké zhodnocení, tak vysoké investiční riziko. Investice se zaměřují převážně na akciové fondy. Minimální pravidelná investice do fondu Conseq Active Invest Dynamický je stanovena na částku 500 Kč.

druh fondu:fond fondů
měna:CZK
rok založení fondu:2013
investiční horizont:5 let
investiční riziko:5 (na stupnici 1 až 7)

Conseq Active Invest Dynamický sbírá akcie na všech trzích

Investiční strategie podílového fondu Conseq Active Invest Dynamický je založena na vyhledávání atraktivních cenných papírů vydaných zahraničními a tuzemskými fondy, které investují do akcií. Největší zastoupení mají podkladová aktiva v akciových fondech na vyspělých trzích, v závěsu se drží akciové fondy na rozvíjejících se trzích a ve střední Evropě. Mezi nejsilnější regiony vedle Evropy patří Severní Amerika a Asie. Dobrou zprávou pro řadu investorů je minimální zastoupení regionu východní Evropy.

Pohled na složení fondu přináší více než 30 titulů, mezi kterými nechybí akciový fond Conseq Invest Akciový - Třída B, Franklin Mutual Beacon I, Parvest Equity USA I či FF - Emerging Asia Fund I-ACC-USD. Ve velmi nízkých řádech procent jsou zastoupeny dluhopisové fondy a fondy krátkodobých investic.

Conseq Active Invest Dynamický je vhodný pro dlouhodobý investiční horizont

Pokud máte již nějaké zkušenosti z akciových trhů, nebude pro vás překvapením dlouhodobý investiční horizont. Rizika spojená s investicemi do cenných papírů způsobují výkyvy hodnoty fondu. Minimální doporučená doba investice je tak 5 let a déle. Pro investory, kteří chtějí vložené peníze získat dříve, není fond vhodný.

Dlouhodobá výkonnost fondu Conseq Active Invest Dynamický

Vzhledem ke krátké historiii fondu mají údaje historické výkonnosti omezenou použitelnost. Ve všech letech od založení byla roční výkonnost kladná. V roce 2016 byla výkonnost atraktivních 6,73 %. Údaje o minulých výnosech nelze považovat za ukazatel budoucího vývoje.

No items found.