Smíšené fondy

Podílové fondy se dělí na jednotlivé druhy podle obsahu aktiv. To, do čeho fondy investují, ovlivňuje jejich rizikovost. Smíšené fondy kombinují investování do akcií, dluhopisů i nástrojů peněžního trhu s cílem maximalizovat zhodnocení při zachování co nejnižšího rizika. Využívají při tom vlastností a výhod jednotlivých aktiv.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Typy podílových fondů
25/9/2018

Podívejte se na nejdůležitější informace o smíšených fondech a zjistíte:

  • Jak jsou rozloženy investice ve smíšených fondech?
  • Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody smíšených fondů?
  • Na jak dlouho investovat do smíšených fondů?
  • Jaký český smíšený fond nabízí zajímavé zhodnocení a jak do něj investovat?

Jakmile budete znát odpovědi na výše zmíněné otázky, budete se moci rozhodnout, zda-li jsou pro vás smíšené fondy zajímavou investiční příležitostí.

Jak jsou rozloženy investice ve smíšených fondech?

Smíšené fondy zpravidla investují zároveň do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Podíly zastoupení jednotlivých aktiv se liší fond od fondu. V čase se mohou měnit dle pravidel uvedených ve statutu fondu.

Podle podílu akciové a dluhopisové složky se smíšené fondy dělí na defenzivní, neutrální a ofenzivní:

  • U defenzivních fondů převažují dluhopisy a nástroje peněžního trhu.
  • U neutrálních fondů jsou podíly dluhopisů a akcií vyrovnané.
  • U ofenzivních fondů mají větší zastoupení akcie. Cena ofenzivních fondů má sklony více kolísat.

Kvůli možným změnám v podílech by každý investor při výběru smíšeného fondu měl pečlivě zkontrolovat investiční strategii fondu. Jedině tak bude mít jistotu, že rizikovost investice bude odpovídat jeho investičnímu profilu. Dle metodiky Unie investičních společností ČR by u smíšeného fondu žádný druh cenných papírů neměl přesáhnout 60 % hodnoty portfolia.

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody smíšených fondů?

Rozložení rizika by mělo být vlastní každému, kdo chce rozumně investovat. Dobře vyvážený a spravovaný smíšený fond je skvělým příkladem diverzifikace. Představuje připravené portfolio rozdílných aktiv na jednom místě. Právě z tohoto důvodu jsou smíšené fondy často doporučovány začínajícím investorům, kteří nemají čas či zájem investici a vývoj trhů pravidelně sledovat. Hlavní výhodou je tedy minimum starostí s diverzifikací a časová úspora.

Na druhé straně však existují investoři, kteří chtějí mít nad celým portfoliem více kontroly a diverzifikace je pro ně zajímavou výzvou. Chtějí si vytvořit vlastní „smíšený fond“ z investic do různých druhů podílových fondů. Pro takové typy investorů nejsou smíšené fondy zajímavé. Nevýhodou je také fakt, že v případě pozitivního vývoje akcií dluhopisy snižují výkonnost celého fondu.

Na jak dlouho investovat do smíšených fondů?

  • Smíšené fondy jsou nástrojem pro střednědobé investice v horizontu 3 a více let.

Délku investičního horizontu ovlivňují především podíly zastoupení jednotlivých aktiv. U fondů upřednostňujících dluhopisy a nástroje peněžního trhu je horizont kratší. Smíšené fondy složené převážně z akcií mají horizont naopak delší.

Jaký český smíšený fond nabízí zajímavé zhodnocení? 

Podílový fond J&T Money

Pokud se vám smíšené fondy líbí a hledáte kvalitní fond, do kterého investovat, máme pro vás tip. Smíšený fond J&T Money od J&T Banky nabídl svým investorům velmi slušný historický výnos ve výši 3,61 % p.a.

Vývoj zhodnocení fondu J&T Money.
Vývoj zhodnocení fondu J&T Money.

INVESTUJTE DO J&T MONEY

Fond navíc v roce 2019 vyhrál v prestižní anketě Investice roku pořádané magazínem Forbes a společností Fincentrum.

Roční poplatek je pouhé 1 %, takže pokud si fond nadále udrží svou vysokou výkonnost, kterou si drží už několik let, vynese vám daleko více než spořicí účet.

Fond J&T Money investuje převážně do dluhopisů. V jeho portfoliu najdeme prověřené dluhopisy těch nejsilnějších firem - jako například firmu EPH miliardáře Daniela Křetínského nebo sázkové společnosti Sazka Group.

Fond J&T Money má doporučený investiční horizont 1 rok, proto do něj můžete své peníze investovat na kratší čas než u ostatních smíšených fondů. Do fondu J&T Money můžete investovat již od 300 Kč.

Fond J&T Money jsme podrobně recenzovali zde.

Jak můžu investovat do fondu J&T Money?

Stačí vyplnit tento registrační formulář na stránkách J&T Banky. Hned poté můžete začít investovat do fondu J&T Money už od 300 Kč.