Kolik vydělávají podílové fondy?

Není velkým překvapením, že cílem investování do podílových fondů je zhodnotit investici. Při pohledu na výkonnost v procentech je však docela složité představit si, o kolik si skutečně polepšíte. Proto vám Fondík přináší konkrétní příklady.
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
Výhody investování do fondů
29/8/18

Na uvedených příkladech uvidíte zhodnocení jednorázové investice do několika podílových fondů. Výše investice je vždy stejná. Liší se doba investice, která je shodná s doporučeným investičním horizontem. Výpočet celkového zhodnocení vychází z historické výkonnosti během jednotlivých let. Za poslední rok je považován rok 2016. Uvedené výkonnosti již zahrnují poplatek za správu (obhospodařování).

Cílem není ukázat, do jakého fondu se vyplatí investovat. Příklady demonstrují zhodnocení investice v absolutních číslech pro lepší představu všech, kteří mají zájem o investování do podílových fondů.

IKS Dluhopisový PLUS

druh fondu: dluhopisový

investiční společnost: Investiční kapitálová společnost KB

investiční horizont: 3 roky

investiční riziko: 3/7

vstupní poplatek: 1 %

Fond se zaměžuje na investice do státních a podnikových dluhopisů. Jedná se především o emitenty z Evropy, zastoupeny však mohou být i jiné regiony. Alespoň 30 % představují české státní dluhopisy. Fond představuje alternativu k dlouhodobějším termínovaným vkladům.

příklad jednorázové investice:

výše jednorázové investice: 50 000 Kč

období investice: 1. ledna 2014 až 31. prosince 2016

výkonnost v %:

2014 2015 2016

5,21 -0,60 1,52

Při investici 50 000 Kč (49 500 Kč po odečtení vstupního poplatku) na začátku roku 2014 je po 3 letech hodnota investice 52 553 Kč.

ČSOB Bohatství

druh fondu: smíšený

investiční společnost: ČSOB Asset Management

investiční horizont: 5 let

investiční riziko: 3/7

vstupní poplatek: 1,5 %

Smíšený investiční fond ČSOB Bohatství investuje do firem, které mají v dlouhém horizontu dobrou perspektivu. Jedná se především o známá jména jako Google, Walt Disney, Facebook či Daimler. Struktura portfolia je relativně rovnoměrně rozložena mezi depozita a peněžní trh, dluhopisy a akcie společně s realitními a alternativními investicemi.

příklad jednorázové investice:

výše jednorázové investice: 50 000 Kč

období investice: 1. ledna 2012 až 31. prosince 2016

výkonnost v %:

2012 2013 2014 2015 2016

9,60 6,40 10,10 1,00 -0,10

Při investici 50 000 Kč (49 250 Kč po odečtení vstupního poplatku) na začátku roku 2012 je po 5 letech hodnota investice 63 800 Kč.

Sporotrend

druh fondu: akciový

investiční společnost: Erste Asset Management

investiční horizont: 5 let

investiční riziko: 6/7

vstupní poplatek: 3 %

Sporotrend je určen pro zkušené a dynamické investory se zájmem investovat do akciových trhů regionu střední a východní Evropy. Portfolio manažer vyhledává příležitosti také na ruských a tureckých trzích.

příklad jednorázové investice:

výše jednorázové investice: 50 000 Kč

období investice: 1. ledna 2012 až 31. prosince 2016

výkonnost v %:

2012 2013 2014 2015 2016

6,90 -4,97 -9,90 -3,50 15,26

Při investici 50 000 Kč (48 500 Kč po odečtení vstupního poplatku) na začátku roku 2012 je po 5 letech hodnota investice 49 375 Kč.

Jak si vybrat podílový fond?

Na příkladech je velmi dobře vidět rozdíly mezi jednotlivými fondy. Je nutné si uvědomit, že některá aktiva jako akcie kolísají více a jsou rizikovější. Velmi u nich záleží na investičním horizontu. Jiným hodnota stabilně roste, nicméně zase přináší menší výnos. Minulé výsledky fondu nejsou zároveň garancí budoucích výnosů. Podívejte se na 3 kroky, které vás dělí od výběru skvělého podílového fondu. Ukáží vám směr, kterým je vhodné se při hledání fondu vydat, když máte zájem o co nejvyšší zhodnocení při vámi preferovaném riziku.