Průměrná mzda 2024 - aktuální čísla

Během posledních 30 let česká ekonomika neustále roste a s ní rok od roku vytrvale rostou i naše mzdy. Jak se průměrná mzda v Česku vyvíjela, kolik pracujících a na jakých pozicích na ni vůbec dosáhne a jak jsou na tom jiné státy Evropy?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
1/1/2023 1:00 AM

Aktualizace v říjnu 2023:

Průměrná hrubá mzda v letošním druhém čtvrtletí stoupla na 43 193 korun měsíčně a v porovnání se stejným obdobím loňského roku je vyšší o 7,7 % (3101 korun). Oznámil to Český statistický úřad.

Průměrná mzda v roce 2023 a její vývoj

Průměrná mzda by v roce 2023 měla dle Ministerstva práce a sociálních věcí dosáhnout 40 324 korun měsíčně.

To je relativně malý nárůst poslednímu oficiálnímu číslu za rok 2022 - 38 911 korunám měsíčně. Zajímavé je, že teprve před čtyřmi lety poprvé překročila třicetitisícovou hranici – před pěti lety to ještě bylo 29 504 korun a v roce 2016 pak 27 589 korun.

Průměrná hodinová mzda v roce 2023 je cca 313Kč

Od roku 1990 zaznamenává průměrná mzda v Česku neustálý vývoj. Jedinou výjimkou bylo období mezi lety 2012 a 2013, kdy průměrná mzda stoupla z 25 109 korun pouze na 25 128 korun.

Růst mezd samozřejmě souvisí růstem ekonomiky naší země, ale také se zvyšováním mezd ve veřejném sektoru, především ve zdravotnictví a školství. Například průměrná hrubá mzda učitelů se zvýšila z 31 632 korun v roce 2017 na 35 089 korun v roce 2018, došlo tedy k nárůstu o 11 %.

Minimální mzda je pak pro rok 2023 stanovena na 17 300 korun za měsíc nebo cca 103 korun na hodinu. Na tuto částku byla zvýšena z loňských 16 200 korun a poprvé přesáhla desetitisícovou hranici v roce 2017. Minimální mzdu u nás pobírají asi 4 procenta zaměstnanců, to znamená přibližně 150 000 osob.

Kolik lidí dosáhne na průměrnou mzdu v rove 2024?

Průměrnou mzdu v roce 2024 si u nás údajně vydělá jedna třetina obyvatel, což je v rámci zemí Evropské unie nejlepší výsledek. Panují však poměrně výrazné rozdíly mezi příjmy mužů a žen – ve veřejném sektoru si ženy vydělají na stejné pozici přibližně o 17 % méně než muži, v soukromém dokonce o 24 % méně.

Konkrétní povolání, u kterých se platy blíží průměrné mzdě, jsou například účetní a automechanici s výdělkem 33 500 korun měsíčně, osobní bankéři s 39 200 korunami nebo policisté s 39 400 korunami. Patří sem také vedoucí provozu, kteří pobírají kolem 39 200 korun, či lékárníci se mzdou 38 900 korun.

Profesemi, jejichž výdělky celorepublikový průměr převyšují, jsou například lékaři s průměrným platem 51 850 korun, programátoři se 55 200 korunami, ředitelé škol s 60 000 korunami, daňoví poradci se mzdou 55 700 korun či advokáti s 74 700 korunami. Ještě o poznání výše sahají platy pilotů, kteří pobírají 119 300 korun měsíčně, a generálních ředitelů, kteří si vydělají v průměru 174 650 korun.

Naopak nejnižší mzdy pobírají uklízečky, které si loni měsíčně vydělaly pouhých 17 100 korun, vrátní 15 850 korun, servírky a číšníci dosahovali platu 21 700 korun, kadeřníci 22 250 korun, recepční 24 200 korun. Prodavači a kuchaři mají kolem 25 200 korun. Plat v některých profesích je definován tzv. zaručenou mzdou.

Srovnání mezd v Praze a regionech

Praha je nejbohatším regionem v České republice a má nejvyšší průměrné platy. Podle údajů Českého statistického úřadu byla průměrná měsíční mzda v Praze v roce 2021 částku 44 777 Kč. To je o 20 % více než průměrný hrubý měsíční plat v České republice, který činil 37 299 Kč.

Průměrné platy v Praze se liší podle odvětví. Nejvyšší průměrné platy jsou v odvětví financí a pojišťovnictví, kde činily v roce 2021 64 107 Kč. Následují odvětví informatiky a komunikačních technologií s průměrným platem 57 602 Kč a odvětví vědy a výzkumu s průměrným platem 55 404 Kč.

Nejnižší průměrné platy jsou v odvětví služeb pro domácnost a osobních služeb, kde činily v roce 2021 24 614 Kč. Následují odvětví stravování a ubytování s průměrným platem 26 006 Kč a odvětví obchodu a oprav motorových vozidel s průměrným platem 27 346 Kč.

Průměrné platy v Praze jsou také vyšší než průměrné platy v dalších regionech České republiky. Například průměrný hrubý měsíční plat v krajském městě Brně činil v roce 2021 35 725 Kč, v krajském městě Ostravě 34 450 Kč a v krajském městě Plzni 33 819 Kč.

    
Region    
    
Průměrná hrubá mzda (Kč)    
   
Praha   
   
44 000   
   
Středočeský kraj   
   
33 000   
   
Jihomoravský kraj   
   
31 000   
   
Moravskoslezský kraj   
   
29 000   
   
Jihočeský kraj   
   
28 000   
   
Plzeňský kraj   
   
27 000   
   
Královéhradecký kraj   
   
26 000   
   
Ústecký kraj   
   
26 000   
   
Pardubický kraj   
   
25 000   
   
Liberecký kraj   
   
25 000   
   
Zlínský kraj   
   
25 000   

Jak jsou na tom s průměrnou mzdou v zahraničí?

Podobnou průměrnou mzdu jako Česká republika má pobaltská republika Litva, kde dosahuje 39 000 korun. Co se týče našich sousedních států, z hlediska průměrných mezd mezi nimi panují obrovské rozdíly. Zatímco v Německu se průměrná mzda pohybuje kolem 107 000 korun a v Rakousku kolem 80 000 korun, v Polsku dosahuje přibližně 31 600 korun za měsíc a na Slovensku dokonce 29 100 korun.

Jedny z nejvyšších výdělků najdeme tradičně v severských zemích, například v Dánsku se průměrná mzda pohybuje kolem 135 000 korun. Na pomyslném vrcholu je však Švýcarsko s průměrnou hrubou mzdou pohybující se kolem 230 000 korun.

Na druhé straně spektra strojí východoevropské země jako Moldavsko nebo Ukrajina. Na Ukrajině dosahuje průměrná mzda v roce 2023 asi 10 000 korun za měsíc a v Moldávii dokonce jen 8 800 korun. Pro porovnání – u nás se v těchto hladinách pohybovala průměrná mzda naposledy v letech 1995 (8 172 korun) a 1996 (9 676 korun).