Podílové fondy srozumitelně i pro úplné začátečníky

Zajímáte se o možnost investovat prostřednictvím podílových fondů, ale zatím o nich příliš nevíte a vlastně ani netušíte, co vám mohou přinést? Srozumitelný průvodce vám poskytne ty nejdůležitější informace a odpovědi na často kladené otázky.
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
Co jsou podílové fondy?
25/9/2018

Kolektivní investování prostřednictvím otevřených podílových fondů se v České republice stalo jednou z nejoblíbenějších cest ke zhodnocení volných finančních prostředků. Na účty podílových fondů posílá peníze každý sedmý Čech. Pokud i vy přemýšlíte nad tím, jak úspěšně a bez zbytečných průtahů vstoupit do světa investování, přečtěte si odpovědi na následující otázky:

 • Co jsou to podílové fondy?
 • Kde vzniká pro investora výnos?
 • Pro jaké typy investorů jsou fondy určeny?
 • Typy podílových fondů
 • Hlavní výhody a nevýhody podílových fondů
 • Jak začít investovat?

Díky níže uvedeným informacím porozumíte tomu, jak mohou podílové fondy zhodnotit i vaše peníze.

Co jsou to podílové fondy?

Pojem podílové fondy může působit pro někoho, kdo se s ním zatím nesetkal, komplikovaně. Opak je však pravdou. Podílový fond představuje formu kolektivního investování - je to investiční nástroj. Spravován je investiční společností (například bankou), která dle předem určené strategie a cíle zhodnocuje investice vložené do fondu na finančních trzích.

Popis strategie a další podrobnosti týkající se fondu obsahuje statut fondu. Tento dokument poskytuje společnost ke každému jednotlivému fondu. Jako investor tak máte možnost vždy předem zjistit, jak fond funguje a jak je složeno jeho portfolio. Stejně tak vás statut seznámí s osobou portfolio manažera, mírou rizika a podmínkami investice.

Uložení peněz do fondu je maximálně jednoduché. Z pohledu malého investora se podobá termínovanému vkladu. Místo toho, abyste peníze uložili na bankovní účet, je pošlete na účet fondu. Za vloženou částku získáte tzv. podílové listy. Tyto listy v drtivé většině případů nemají fyzickou podobu. Evidovány jsou na účtu cenných papírů. Většina společností vám poskytne zdarma přístup do online aplikace, kde máte možnost stav investice sledovat.

Kde vzniká pro investora výnos?

Investiční společnost se stará o svěřené prostředky dle pravidel a cílů definovaných ve statusu podílového fondu. Hlavním úkolem společnosti je dosáhnout nárůstu hodnoty majetku podílového fondu. Toho dociluje investicemi na finančních trzích. Když roste hodnota aktiv držených fondem, roste i hodnota podílových listů. Jako vlastník těchto listů máte možnost je kdykoliv prodat, případně převést na jinou osobou. Výnosem pro vás bude rozdíl mezi nákupem a prodejem podílových listů po odečtení poplatků. Investiční společnost má povinnost odkoupit podílové listy za aktuální cenu.

Pro jaké typy investorů jsou fondy určeny?

Je úplně jedno, zda-li jste začátečník s malými prostředky, nebo zkušený a velký investor. Stejně tak nezáleží na tom, zda-li se řadíte mezi konzervativní, nebo dynamické investory. Podílové fondy jsou atraktivní pro široké spektrum investorů a nabídka je rozmanitá. Je nutné upozornit na to, že podílové fondy jsou určeny spíše pro dlouhodobější investice. Zajímavost investice do podílových fondů zpravidla roste s délkou držení podílových listů.

V jednom podílovém fondu se může setkat velmi pestrá sestava investorů, která má však podobný investiční záměr. Správci fondů v podobě profesionálních investičních manažerů mohou investovat do dluhopisů, akcií či finančních prostředků. K tomu, abyste dokázali pochopit základní strategii fondu, nemusíte mít s investováním do podílových fondů žádné zkušenosti. Pokud jste ochotni investovat volné peníze na delší dobu, mají vám podílové fondy z pohledu zhodnocení investice skutečně co nabídnout.

Typy podílových fondů

Při výběru vhodného fondu překvapí začátečníka mnoho typů podílových fondů, které se liší v cílech, míře rizika, délce investičního horizontu či cestách ke splnění představ investora. Mezi čtyři základní typy fondů patří:

 • Fondy peněžního trhu pro investici do vkladových listů a cenných papírů.
 • Dluhopisové fondy pro investici do dluhopisů.
 • Smíšené fondy pro investici do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
 • Akciové fondy pro investici do kmenových akcií veřejně obchodovaných společností.

Nezanedbatelný dopad na podobu fondu mají investiční styly a investiční záměry. Zde vždy záleží na vedoucích pracovnících, které můžeme rozdělit do dvou skupin:

 • Manažeři hodnotového stylu investují do společností, jejichž současná tržní hodnota je významně pod vnitřní ekonomickou hodnotou.
 • Manažeři růstového stylu investují do společností s dostatečným růstovým potenciálem.

Podílové fondy se také dělí dle zaměření. Globální fondy investují po celém světě, fondy zaměřené na region investují pouze v jedné oblasti a odvětvové fondy se specializují na investici do společnosti operující v rámci konkrétního průmyslu. Nezapomínejte na to, že s investičním stylem fondu byste se vždy měli vnitřně ztotožňovat. Investiční společnosti svěřujete jak peníze, tak důvěru.

Hlavní výhody a nevýhody podílových fondů

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody kolektivního investování do otevřených podílových fondů?

Výhody

 • Atraktivní zhodnocení (vyšší než na spořícím účtu)
 • Dostupnost a jednoduchost
 • Široká nabídka fondů
 • Možnost investovat jednorázově i dlouhodobě po malých částkách (zpravidla od 300 Kč měsíčně)
 • Vysoká likvidita díky zpětnému odkupu podílových listů
 • Kontrola a diverzifikace rizika
 • Potenciální velmi vysoké zhodnocení u akciových fondů

Nevýhody

 • Chybí pojištění vkladů  
 • Vstupní poplatky a platby za správu
 • Měnové riziko u nezajištěných zahraničních fondů. Tomu se můžete vyhnout výběrem zajištěného fondu
 • Investiční riziko

Mezi nejznámější podílové fondy v ČR patří podílové fondy ING Bank, podílové fondy NN, podílové fondy České spořitelny či podílové fondy ČSOB. Jejich dostupnost a podmínky otevírají brány i malý investorům bez velkého počátečního kapitálu. Navíc s možností snadno prodat podílové listy.

Pokud jde o investiční riziko, je nutné uvědomit si, že výkyvy k investování do podílových fondů patří a vámi zvolený fond nemusí vždy růst dle předpokladů. V takových momentech je vhodné udržet nervy na uzdě a nepanikařit. V dlouhodobém horizontu jsou podílové fondy v porovnání s jinými možnostmi investování pro začátečníky velmi atraktivním způsobem zhodnocení úspor.

Jak začít investovat?

Popularita podílových fondů roste a klíčový podíl na tom má především jejich jednoduchost. Podílové fondy vám nabízí služby profesionálních manažerů se znalostmi, zkušenostmi a zázemím pro promyšlená rozhodnutí. Chcete-li začít investovat do podílových fondů, stačí si některý z nich vybrat a kontaktovat investiční společnost, nebo se rovnou registrovat online. Od možnosti zhodnotit vaše finanční prostředky vás dělí pouze několik kroků. Ten první máte nyní za sebou. Seznámili jste se s podílovými fondy a víte o nich to nejdůležitější.