Akciové fondy jsou v dlouhodobém horizontu nejziskovější! Co o nich musíte vědět?

Akciové fondy vyžadují pevné nervy a trpělivost. Zájem vzbuzují především u dynamických investorů, kteří jsou schopni ustát dlouhodobý sestupný trend a nebojí se podstupovat riziko. Odměnou jim je vysoký potenciál zisku.
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
Typy podílových fondů
29/9/2018

Podívejte se na nejdůležitější informace o akciových fondech a zjistíte:

  • Do čeho investují akciové fondy?
  • Proč se investuje do akciových fondů na dlouhou dobu?
  • Co je to měnové riziko?
  • Jaké akciové fondy jsou u českých investorů oblíbené?

Díky odpovědím na výše zmíněné otázky se s akciovými fondy seznámíte natolik, abyste dokázali zhodnotit, zda-li jsou pro vás vhodnou a zajímavou investicí.

Do čeho investují akciové fondy?

Akciové fondy investují převážnou část prostředků do akcií českých nebo zahraničních společností. O tom, jak moc je fond rizikový, rozhodují země, sektory a obor podnikání, do kterých investuje. Při výběru fondu se vždy podívejte do statutu fondu na jeho investiční strategii. Zpravidla platí, že akcie více kolísají u rozvíjejících se trhů než u trhů rozvinutých.

Proč se investuje do akciových fondů na dlouhou dobu?

Akciové fondy jsou ideální volbou pro investory, kteří hledají investici na dobu 5 a více let. Ptáte se, proč je investiční horizont tak dlouhý? Vysvětlení je jednoduché. V krátkém období burzovní hodnoty jednotlivých akciových titulů kolísají. Historicky však propady střídají růsty, které jsou schopné více než vynahradit předcházející pokles hodnoty. Akciové trhy dlouhodobě rostou a právě to je hlavní důvod, proč jsou dobrou investicí.

Stále však platí, že investor by měl být připraven na významné poklesy celého trhu, a to až o několik desítek procent po dobu několika let. Udržet v takové situaci nervy na uzdě opravdu není jednoduché. Dlouhý investiční horizont minimalizuje riziko, protože během něj akcie projdou několikrát cyklem poklesu a růstu. Akciové fondy jsou v dlouhodobém horizontu nejziskovější, nicméně pro investora představují nejvyšší úroveň rizika.

Co je to měnové riziko?

S investováním do akciových fondů je spojeno měnové riziko. Toto riziko nesou investoři fondu, který investuje do akcií firem na zahraničních burzách. Peníze investora jsou v takovém případě před nákupem akcií směněny do cizí měny, což může být v případě kolísání kurzu riskantní. Pokud se chcete měnovému riziku vyhnout, vyberte si takový fond, který je proti němu zajištěn. Tuto informaci najdete ve statutu fondu.

Jaké akciové fondy jsou u českých investorů oblíbené?

Mezi oblíbené akciové fondy patří Sporotrend spravovaný Investiční společností České spořitelny, který je na trhu již od března roku 1998. Ze stejné dílny pochází také jeden z nejúspěšnějších akciových fondů u nás s označením Top Stocks. V portfoliu fondu jsou akcie takových firem jako Starbucks, Apple či Pandora.

K dalším zástupcům akciových fondů se řadí ČSOB Akciový založený v říjnu 1999. Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu jsou například Facebook, Apple, Microsoft či Amazon. Zajímavým akciovým fondem je také ING Aria Lion Aggressive založený v roce 2014. Reprezentuje dravý investiční profil. Nejvíce akcií je rozloženo v regionech Evropa a Severní Amerika.

Akciové fondy odměňují za riziko

Za cenu kolísání hodnoty nabízí akciové fondy investorům možnost potenciálně dosáhnout nadstandardního zhodnocení. Riziko spojené s investováním do akciových fondů lze snížit výběrem několika různých fondů s odlišeným zaměřením.

Investice do otevřeného podílového fondu akciového typu je vhodná pro dynamické investory, kteří v době poklesu zachovají chladnou hlavu. Patříte mezi ně?