Zajímavosti ze světa financí

Srovnání platů ČR vs. Srbsko (2022)

Srbsko je jednou z evropských zemí s nízkou minimální mzdou i průměrnými platy u běžných povolání v porovnání se zbytkem Evropy. Jak velké jsou tedy platové rozdíly mezi Srbskem a Českou republikou?

Srovnání platů ČR vs. Kypr (2022)

Přestože má Kypr vyšší minimální mzdu i průměrný plat napříč zaměstnáními, při bližším porovnání je většina běžných profesí placena podobně jako v Česku. Jak velké jsou rozdíly v některých platech u nás a na Kypru?

Srovnání platů ČR vs. Lichtenštejnsko (2022)

Přestože Lichtenštejnsko nemá určenou minimální mzdu, tato malá evropská země má jedny z nejvyšší průměrných platů u běžných zaměstnání. Jaké jsou tedy výše výplat v Lichtenštejnsku v porovnání s Českem?

Srovnání platů ČR vs. Irsko (2022)

Irové mají jednu z nejvyšších národních minimálních mezd v Evropské unii, to stejné platí o jejich průměrném platu. Jaké jsou tedy platové rozdíly nejběžnějších povolání v Irsku a České republice?

Srovnání platů ČR vs. Bulharsko (2022)

Při porovnávání průměrných platů v Bulharsku a u nás hraje roli nízká bulharská minimální mzda, která se odráží v platech většiny tamních zaměstnání. Přesto se najdou výjimky. Které profese jsou lépe placeny u nás a které v Bulharsku?

Srovnání platů ČR vs. Belgie (2022)

Belgičané mají pravidelně navyšovanou minimální mzdu, která je jednou z nejvyšších v Evropě. Jejich průměrný plat je více než dvojnásobný oproti Česku. Jak jsou na tom s výplatou jednotlivá zaměstnání v Belgii a u nás?

Srovnání platů ČR vs. Portugalsko (2022)

Portugalsko má sice vyšší minimální mzdu, ale nižší průměrný plat napříč profesemi. Většina zaměstnání je na tom platově podobně jako u nás, u některých se však mzdy diametrálně liší. Jaké jsou tedy rozdíly v platech běžných povolání v Česku a v Portugalsku?

Cena železa v roce 2022

Různého železného šrotu se můžete snadno zbavit a navíc získat milou peněžní odměnu spolu s klidným svědomím, že bude znovu zpracován a využit. Kam se tedy s železným šrotem vydat a kolik za něj dostanete?

Jdi nahoru