Dluhopisové fondy jako investice na 2 roky. Co vše o nich musíte vědět?

Mezi všemi druhy podílových fondů jsou dluhopisové fondy splněným přáním opatrnějších investorů. Nejsou až tak rizikové, ale zároveň mohou dosahovat vyšších výnosů než například fondy peněžního trhu.
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
Typy podílových fondů
9/9/2018

Podívejte se na nejdůležitější fakta o dluhopisových fondech a zjistíte:

  • Do čeho investují dluhopisové fondy?
  • Na jak dlouho investovat do dluhopisových fondů?
  • Jaká jsou rizika dluhopisových fondů?
  • Jaké dluhopisové fondy jsou u českých investorů oblíbené?

Díky odpovědím na tyto otázky se seznámíte s dluhopisovými fondy dostatečně na to, abyste mohli zhodnotit, zda-li jsou pro vás jako investora atraktivním druhem podílových fondů.

Do čeho investují dluhopisové fondy?

Dluhopisové fondy investují nepřekvapivě do dluhopisů. Ty můžete znát také pod názvem obligace či bondy. Dluhopisy vydávají vlády zemí světa či velké společnosti. Emise dluhopisů je jedním ze standardních způsobů financování rozvoje či jiných aktivit. Zpravidla nejbezpečnější bývají dluhopisy vlád již rozvinutých a ekonomicky schopných zemí. Důvěryhodnost těch, kteří dluhopisy vydali, přímo ovlivňuje rizikovost a výnosnost fondu.

Na jak dlouho investovat do dluhopisových fondů?

Dluhopisové fondy jsou ideální pro investory, kteří hledají investici na délku kolem 2 let. Za tuto dobu může investor očekávat o něco vyšší výnos než u fondů peněžního trhu. Třebaže nepatří dluhopisy k nejrizikovějším aktivům, musíte si jako investor uvědomit, že růst kursu dluhopisových fondů dokáže být velmi nerovnoměrný. Některé dluhopisové fondy mají i delší investiční horizont.

Jaká jsou rizika dluhopisových fondů?

U dluhopisových fondů stejně jako u jiných investic platí, že výnosy z minulosti nejsou zárukou výnosů bodoucích. To, že byl fond úspěšný, neznamená, že tomu tak bude vždy. Hrozbou může být také denominace části fondu v cizích měnách. To v praxi znamená, že kolísání kurzu ovlivňuje výkonnost fondu. Pokud se měnového rizika bojíte a chcete mít klidné spaní, hledejte fondy, které jsou proti němu zajištěné. Fond může nakupovat dluhopisy jak českých, tak zahraničních subjektů. V jeho prospektu vždy najdete informaci o tom, v jaké míře jsou zastoupeny zahraniční investice.

Jaké dluhopisové fondy jsou u českých investorů oblíbené?

Mezi typické zastupitele dluhopisových fondů se řadí podílový fond SPOROBOND investiční společnost IS České spořitelny, který se z pohledu investičního regionu řadí mezi fondy globální. SPOROBOND funguje již od března 1998.

Neméně zajímavý je Generali Fond korporátních dluhopisů. Ten zaujme především investory svolné uvolnit prostředky na více než 3 roky. Za tento investiční horizont slibuje vyšší výnos založený na kvalitních korporátních dluhopisech ze zemí střední a východní Evropy. Skupina Generali má v těchto regionech silné analytické pokrytí a umožňuje do tohoto dluhopisového fondu investovat již od částky 500 Kč.

V neposlední řadě je atraktivním zástupcem dluhopisových fondů také aktivně spravovaný KB Dluhopisový s minimální dobou investice 2 roky. Dluhopisová pozice se nachází kompletně v České republice.

Investice do dluhopisových fondů

Nyní již víte o dluhopisových fondech to nejdůležitější. Zajímavé pro vás budou, pokud se řadíte mezi opatrnější až konzervativní investory. Jako investice na období 2 let se dluhopisové fondy mohou stát alternativou k termínovaným vkladům. Nepožadujete-li vysoké zhodnocení, může pro vás být investice do dluhopisových fondů správnou volbou.