MBTI je nejpopulárnější typologií světa. Lidi rozděluje na 16 typů

Na světě existuje celá řada typologií, které zkoumají lidské chování a rozdělují lidi na několik typů. Tou vůbec nejpopulárnější je typologie MBTI, kterou během druhé světové války vymyslely Katharine Cook Briggsová a Isabel Briggsová Myersová. Typologie vychází především z učení Carla Gustava Junga a dnes se používá v personalistice, pedagogice, ale například i v osobnostním rozvoji.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
5/1/2021

Typologie MBTI rozděluje lidi na 16 typů. Zaměřuje se především na chování člověka a podle něj pak určí, o jaký typ se jedná. Zajímá vás, co všechno typologie zkoumá a čeho si všímá? Právě na to se nyní podrobněji podíváme.

Vnímání okolního prostředí

Typologie MBTI rozděluje lidi buď na introverty (I), nebo extroverty (E). Extroverti intenzivně vnímají své okolí a energii čerpají z kontaktu s lidmi. Rádi mluví a vyjadřují své pocity. Ve společnosti se cítí nabití a uvolnění.

Naopak introverti čerpají energii ze samoty a jsou zaměření na detaily a myšlenky. Než promluví, raději si promyslí, co řeknou.

Získávání informací

Podle typologie se v této oblasti lidé dělí na dva typy. Jedni získávají informace smyslově (S, Sensing). To znamená, že upřednostňují fakta a jsou zaměření na přítomnost. Jsou praktičtí a věci si rádi vyzkouší, místo toho aby přemýšleli, jak a proč fungují.

Naopak druhý typ lidí sází na svou intuici (N, iNtuition). Raději než fakta a realitu upřednostňují myšlenky a fantazie. Rádi zkoumají, proč se věci dějí a přemýšlejí, jak je zlepšit. Jsou zaměření na budoucnost a zajímají je různé abstraktní teorie.

Zpracování informací

Zde teorie MBTI rozděluje lidi na dva typy. Ten první se při zpracování informací řídí myšlením (T, Thinking). Tito lidé vynikají při práci s čísly a daty, moc se neohlížejí na pocity druhých a při důležitých rozhodnutích se řídí převážně logikou.

U druhého typu pak při rozhodování dominuje cítění (F, Feeling). Tito lidé jsou empatičtí a při rozhodování hlavně nechtějí nikomu ublížit a berou na ostatní ohledy. Dávají přednost dohodám, pokud by situace měla dospět ke konfliktu.

Životní styl

I zde rozděluje typologie MBTI lidi na dva typy. Životní styl první skupiny se řídí usuzováním (J, Judging). Tito lidé dobře plánují a umí si svůj čas i rozvrhnout tak, aby se postupně dostali k cíli.

Druhý typ se pak řídí především vnímáním (P, Perceiving). Rád si nechává všechny možnosti otevřené. Nejlépe se mu daří pod tlakem a v časové tísni, kdy už je poslední možnost něco udělat. Tito lidé jsou spontánní a neradi plánují. Věci řeší, až když je jejich vyřešení potřeba.  

Zajímá vás, jakým způsobem typologie MBTI rozděluje lidi na 16 typů, a jakým typem jste vy sami? Důležité je odpovědět si na předešlé řádky a zařadit se. Jste spíše introvert (I), nebo extrovert (E)? Řídíte se při získávání informací smysly (S), nebo intuicí (N)? Když informace máte, zpracováváte je pomocí myšlení (T), nebo cítění (F)? A je váš životní styl plný plánování a usuzování (J), nebo si rádi necháváte možnosti otevřené a řídíte se především vnímáním (P)?

Až budete mít na tyto otázky odpovědi, můžete se zařadit do jednoho z typů. Je jich celkem 16 a pro lepší přehlednost se dělí podle písmenek, tedy podle zkratek u jejich klíčových vlastností (jakou je například introverze (I) či extraverze (E).

S jakými typy typologie MBTI pracuje?

ISTJ - Správce

Introvertní smyslový typ usuzující s převahou myšlení

Nejčastěji se vyskytující typ, tvoří až 13 % populace. Velmi zodpovědný a uvědomělý, dává přednost faktům a logice. Bere na sebe zodpovědnost, je vytrvalý a přímočarý. Praktický, vážný a tichý. V práci často patří mezi nejvýkonnější zaměstnance.

ISTP - Kutil

Introvertní smyslový typ vnímající s převahou myšlení

Uzavřený a klidný typ. Zajímá se o to, jak věci fungují. Manuálně je velmi zručný. Je realista a má rád svůj klid. Často se velmi dobře uplatní jako inženýr či architekt. Navazování kontaktů je pro něj dlouhodobý proces, nejlépe se cítí v malém kruhu přátel, které zná dlouhou dobu.

ISFJ - Obhájce

Introvertní smyslový typ usuzující s převahou cítění

Velmi altruistický typ, který klade potřeby ostatních nad své vlastní. Je velmi zásadový, citlivý a empatický. Nerad riskuje a ve vztazích bývá věrný. Je pro něj důležité uznání a pochvaly, na druhou stranu ale není příliš ambiciózní a v práci často nezastává vůdčí role.

ISFP - Dobrodruh

Introvertní smyslový typ vnímající s převahou cítění

Velmi inspirativní a kreativní osobnosti. Mají skvěle vyvinutý smysl pro krásu, umí poznat a ocenit kvalitní uměleckou tvorbu. Bývají neorganizovaní, nerozhodní a mírumilovní. Mohou mít potíže se soustředěním a po náročném programu často potřebují dobít baterky.

INFJ - Advokát

Introvertní intuitivní typ usuzující s převahou cítění

Hluboký a uvážlivý typ, který má rád jasnou strukturu a řád. Zásadový, pracovitý, se sklonem k perfekcionismu. Na okolí může působit tajemně a i když si to často nemyslí, v lidech vzbuzuje respekt. Je idealista, ale zároveň své nápady dotahuje do konce a plní si tak své cíle.

INFP - Zprostředkovatel

Introvertní intuitivní typ vnímající s převahou cítění

Poetičtí lidé, kteří umí ocenit krásu a ve vztazích hledají především harmonii. Umí v každém vidět to dobré, umějí být oporou v těžkých časech. Velmi kreativní. Vyhovuje jim umělecká činnost, naopak se příliš nehodí na rutinní práci.

INTJ - Stratég

Introvertní intuitivní typ usuzující s extravertním myšlením

Patří mezi nejvzácnější typ, v populaci je zastoupen pouze 2 %. Má velmi jasné představy o budoucnosti a o tom, co je potřeba udělat pro naplnění svých cílů. Ctižádostivý, vytrvalý. Rozumí komplexním problémům a umějí se na ně dívat svrchu. Individualista a velmi analytický typ.

INTP - Vědec

Introvertní intuitivní typ vnímající s převahou myšlení

Řídí se čistou logikou a fakty. Nerad dává najevo emoce, nechce vést, ani být veden. Fascinují ho teorie a myšlenky, rád experimentuje a je hladový po nových objevech. Samotář a skeptik, který se nerad druží a vyhledává spíše menší okruh lidí a přátel.

ESTP - Dobyvatel

Extrovertní smyslový typ vnímající s převahou myšlení

Soutěživý, sebevědomý a energický. Realista, který se nebojí riskovat. V práci rád překonává překážky a je rád tím, kdo je vidět a kdo určuje směr. Autoritativní, přímý a upřímný. Rozhoduje se impulzivně a proto na ostatní lidi může působit dojmem, že nemá mnoho empatie.

ESTJ - Soudce

Extrovertní smyslový typ usuzující s převahou myšlení

Touží ovlivňovat dění kolem sebe, je dobrým lídrem či manažerem. Je náročný na sebe i na své okolí, dodržuje pravidla a řídí se jimi. Chová se dominantně, rád rozhoduje a málokdy se nechá někým zastrašit. Je společenský a vyrovnaný.

ESFP - Bavič

Extrovertní smyslový typ vnímající s převahou cítění

Energický a společenský typ, který žije přítomností. Spontánní a veselý člověk, který je rád středem pozornosti. Často má rád tanec a nenechá si ujít žádnou společenskou akci. Je důvěřivý a snadno ovlivnitelný. V kolektivu je oblíbený, často bývá zdrojem zábavy a dobré nálady.

ESFJ - Pečovatel

Extrovertní smyslový typ usuzující s převahou cítění

Typ, který pečuje o blaho ostatních. Ve společnosti je pro něj důležité, aby byli všichni ostatní spokojení. Má vysoce vyvinutou empatii a umí rychle, pokud někoho něco trápí nebo pokud se někdo necítí dobře. Zároveň má schopnost nastolit harmonii a svou přítomností lidi i situaci uklidnit. Nesobecký, přizpůsobivý.

ENFP - Bojovník

Extravertní intuitivní typ vnímající s introvertním cítěním

Silný, spolehlivý, optimistický. Tento typ je zaměřený na budoucnost. Je velmi přizpůsobivý, dobře zapadne do nového kolektivu. Týmový hráč, který umí ostatní povzbudit a dodat jim odvahu. Ve společnosti je okouzlující, energický i soucitný. Je také velmi nezávislý a nemá rád, když někdo někoho kopíruje. Ve společnosti je zastoupen 7 %.

ENFJ - Učitel

Extravertní intuitivní typ usuzující s převahou cítěn

Má smysl pro pořádek, je obětavý a tvrdě pracuje. Má přirozenou sebedůvěru, která ostatní přiměje k tomu, aby ho poslouchali a následovali. Bývá společenský, dobře se vyzná v lidech a umí je odhadnout. Jeho cíle jsou často altruistické - jde mu především o blaho společnosti a o to, aby se ostatním dařilo dobře.

ENTJ - Velitel

Extrovertní intuitivní typ usuzující s převahou myšlení

Vůdčí typ, který je v populaci zastoupen zhruba 2 %. Má velmi vyvinuté analytické schopnosti, mají talent na to věci dobře zorganizovat a určit strategii, která bude fungovat. Mají velké sebevědomí a v ostatních vzbuzují autoritu. Dobře se hodí na role lídrů.

ENTP - Diskutér

Extrovertní intuitivní typ vnímající s introvertním myšlením

Velmi nezávislý typ, který se rád zapojuje do intelektuálních debat a umí si velmi vážit inteligentních lidí. Velice spontánní, nemá rád plánování ani rutinní práci. Zároveň miluje výzvy, ve kterých může ostatním ukázat svůj bystrý úsudek a zvítězit. Ostatním lidem se může zdát drzí či extravagantní. Je impulzivní a velmi zvídavý.