Proč se jako český investor rozhodnout pro fondy Conseq?

Většina českých investorů preferuje konzervativní investice s cílem bezpečně maximalizovat hodnotu svých vkladů. Tento přístup vyžaduje zkušenou investiční společnost, která se specializuje na české investorské prostředí a jeho potřeby. A takovou společností je Conseq Investment Management.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Kde investovat
6/12/2020 1:00 AM

Začátky investování do podílových fondů jsou spojeny s řadou otázek a výběrem společnosti, která bude nabídkou a přístupem splňovat vaše představy. Ve prospěch ryze české společnosti Conseq hovoří:

  • Historie a specializace na české prostředí
  • Dostupnosti pro začínající investory
  • Výběr produktů pro různé investory
  • Široká nabídka fondů v české měně

Podívejte se na bližší informace k těmto silným stránkám fondů Conseq a zjistíte, zda-li jsou zrovna pro vás a vaše plány zajímavou investiční příležitostí.

Historie a specializace na české prostředí

Conseq působí na našem trhu již od roku 1994. Jedná se o soukromou firmu s transparentní akcionářskou strukturou. Akcionáři společnosti jsou zároveň jejími manažery. Tento fakt vede nejen ke zkvalitňování poskytovaných služeb, ale také k vyšší odpovědnosti směrem ke klientům.

Conseq již od založení vystupuje směrem k veřejnosti velmi otevřeně, což se projevuje v přehledné prezentaci výsledků obhospodařovaných portfolií a fondů. Aktuálně má Conseq Investment Management na kapitálovém trhu v České republice stabilní postavení. Z pohledu objemu obhospodařovaných aktiv se společnost řadí mezi největší u nás. Je členem Asociace pro kapitálový trh.

Jednou z konkurenčních výhod společnosti Conseq je vysoká znalost českého prostředí. Tuzemští investoři neradi podstupují při investování do podílových fondů vysoké riziko a zároveň chtějí investovat v domácí měně. Právě to je ten důvod, proč v nabídce fondů Conseq najdeme konzervativní produkty vedené v českých korunách.

Dostupnost i pro začínající investory

Je úplně jedno, zda-li vám mají investice do podílových fondů sloužit pouze jako pohotovostní rezerva, nebo je naopak chcete v dlouhodobém horizontu opravdu nadprůměrně zhodnocovat. V každém případě můžete počítat s kvalitou služeb Conseq a možností online správy investic.

Minimální výše investice se u každého produktu liší. Nejčastěji se jedná o pravidelný vklad ve výši 500 Kč. Taková částka znatelně nezatěžuje rozpočet a umožňuje vám investovat do aktivně obhospodařovaného portfolia. V případě zájmu o investování prostřednictvím společnosti Conseq musíte uzavřít smlouvu. To je možné na pobočce, nebo přes některého z investičních zprostředkovatelů.

Výběr produktů pro různé investory

Společnost Conseq Investment Management nabízí na jednom místě jak vlastní fondy, tak fondy produktových partnerů. K dispozici jsou řešení pro různé typy investorů. Není problém, když nemáte čas a chcete nechat výběr fondů a řízení portfolia na společnosti. Stejně tak však můžete vybírat jednotlivé fondy. Zvolit si můžete také investiční program zaměřený na dlouhodobé pravidelné investování. Conseq se zaměřuje mimo jiné na privátní investování s individuálně obhospodařovaným portfoliem. U něj je však podmínkou investice 1 milion korun.

Široká nabídka fondů v české měně

V nabídce Conseq čeká přes 120 podílových fondů spravovaných v české měně. Základní zařazení fondů podle třídy aktiv odhaluje prakticky všechny možné typy s různě dlouhými investičním horizonty a mírami rizika.

Mezi krátkodobými investicemi figuruje fond Conseq Invest Konzervativní. Založen byl v roce 2004 a investuje do korunových dluhopisů s kratší splatností a nástrojů peněžního trhu. Je vhodný pro opatrné investory s krátkým investičním horizontem.

Zajímavou cestou se mohou vydat investoři se zájmem o dluhopisový typ fondu. Conseq Invest Dluhopisový má slušnou výkonnost a investuje především do korunových dluhopisů. Maximálně 30 % portfolia mohou tvořit cizoměnné obligace.

Investory, kteří hledají vyšší zhodnocení a nevadí jim znatelné výkyvy trhu, oslovuje fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy. Od roku 2000 vkládá prostředky do diverzifikovaného portfolia českých nebo jiných středoevropských akcií. Vzhledem k takové strategii není fond vhodný pro investory, kteří mají zájem získat peněžní prostředky zpět v krátké době. Investiční horizont je minimálně 5 let.

Když se rozhodnete pro fondy Conseq

Společnost Conseq Investment Management si dokázala mezi českými investory vybudovat za dlouhé roky existence důvěru a není se čemu divit. Transparentní přístup, vysoká úroveň služeb a nabídka fondů bez měnového rizika je pro mnoho lidí důvodem, proč si Conseq pro investování vybrali. Přidáte se k nim?

No items found.