Každý člověk má v sobě 8 typů inteligence. Některé převládají, jiné jsou utlumené

Pokud jste si někdy zkoušeli klasický IQ test, asi tušíte, že inteligence je tradičně posuzována poněkud nekomplexně. Inteligencí je přitom hned několik. Která převažuje u vás?
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
25/6/2019

Howard Gardner, profesor Harvardovy univezity a jeden z nejvlivnějších vědců v oblasti psychologie myšlení a pedagogiky, upozornil v 80. letech jako jeden z prvních na neobjektivní přístup k lidským kompetencím. Podle něj kladou školy i společnost přílišnou pozornost na logicko-matematickou (ta je testována tradičními IQ testy) a jazykovou inteligenci.

Každý člověk přitom podle Gardnera oplývá hned osmi typy inteligence, avšak některé z nich u konkrétního jedince převládají, některé jsou naopak utlumeny, vždy se ale doplňují a určují jeho potenciál. Na tomto principu rozlišil osm druhů inteligence:

Jazyková inteligence

Zahrnuje schopnost číst s porozuměním, vést propracovaný mluvený i psaný projev, vhodně využívat širokou slovní zásobu. Takto inteligentní lidé mohou být spisovateli, novináři, lektory cizích jazyků, překladateli, ale i právníky nebo politiky.

Logicko-matematická inteligence

Projevuje se zdatností v řešení matematických a logických problémů a zpracovávání několika takových úkolů najednou a schopností abstraktního myšlení. Jedinci nadaní tímto směrem mají tedy uplatnění v různých vědních oborech souvisejících s matematikou, fyzikou, chemií. Jsou zpravidla dobří i v taktických disciplínách a hrách jako jsou šachy nebo poker.

Prostorová inteligence

Základním znakem této inteligence je prostorová představivost. Umožňuje představy ve 3D, prostorové plánování, dobrý odhad vzdálenosti a velikosti, ale také zdatnost ve čtení map a estetické cítění. Měl by jí oplývat každý dobrý architekt, designér, sochař, ale také pilot nebo řidič.

Hudební inteligence

Propůjčuje svému majiteli to, čemu říkáme „hudební sluch“ – dotyčný umí hrát na hudební nástroje, skládat, tvořit a zapisovat hudbu, zpívat. Je jednou z nejsložitějších inteligencí využívajících práci hned několika mozkových center.

Tělesně-pohybová inteligence

Tento druh inteligence je typický pro sportovce, tanečníky, herce, jejichž profese vyžadují pohybovou koordinaci, ale také pro hodináře nebo chirurgy, u kterých je schopnost jemné motoriky klíčová.

Interpersonální inteligence

Nazývá se také společenská. Umožňuje schopnost vžít se do ostatních, chápat jejich motivace, pocity, záměry, může vést také ke schopnosti přesvědčovat ostatní a získávat je na svoji stranu. Má tedy uplatnění v marketingu, politice, psychologii a nespočtu dalších profesí, kde je potřeba empaticky jednat s lidmi nebo veřejností.

Intrapersonální inteligence

Přináší užitek hlavně vám samotným – jste skrze ni schopni pochopit své emoce, záměry a myšlenky, posuzovat je a vyrovnávat se s nimi. Čím je rozvinutější, tím vyrovnanějším člověkem jste.

Přírodovědná inteligence

Zahrnuje schopnost rozeznávat druhy fauny a flóry, porozumět přírodě, živým organismům a životnímu prostředí, chápat přirozené zákonitosti a umět se s nimi sžít. To můžete využít v zoologii, botanice, ekologii, zemědělství, a také vaření.