25 fondů s nejvyšším zhodnocením

Jaké podílové fondy mají historicky nejzajímavější výkonnost? Podívejte se na aktualizovaný přehled a objevte zajímavé investiční příležitosti. U každého fondu najdete také další praktické informace, které vám pomohou při rozhodování, kam chytře investovat.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Investování do fondů
7/1/2021 1:00 AM

V přehledu níže je vždy uvedeno pět nejvýkonnějších fondů u celkem pěti základních typů fondů. Je nutné upozornit na to, že výnosy generované v minulosti nezaručují výnosy budoucí. Při rozhodování, do jakého podílového fondu investovat volné finanční prostředky, není vhodné koukat pouze na výši zhodnocení. Roli hraje také investiční horizont, investorem akceptovatelná míra rizika, výše poplatků a celá řada dalších parametrů.

Fondy peněžního trhu

Amundi - Amundi Funds Cash USD - FU – C

riziko na stupnici 1 až 7: 1

minimální investice: cena 1 000 podílových listů

Fond spravovaný skupinou Amundi investuje minimálně 67 % celkových aktiv do nástrojů peněžního trhu denominovaných v euru či v jiných měnách. Investiční horizont jsou 3 měsíce. Do fondu lze investovat přes lucemburského správce Amundi Asset Management.

Amundi - Amundi Funds Cash USD - MU – C

riziko na stupnici 1 až 7: 1

minimální investice: 1 000 podílových listů

Amundi Asset Management spravuje tento fond peněžních trhů s cílem získat výnos srovnatelný s tříměsíčním referenčním ukazatelem Euribor. Alespoň 67 % celkových aktiv vkládá do nástrojů peněžního trhu denominovaných v euru či v jiných měnách. Do fondu můžete investovat prostřednictvím lucemburského správce Amundi Asset Management.

Amundi - Amundi Funds Cash USD - SU – C

riziko na stupnici 1 až 7: 1

minimální investice: cena 1 000 podílových listů

Splatnost portfolia u tohoto podílového fondu nepřesahuje 90 dnů. Je tak určen investorům s velmi krátkým investičním horizontem. Správce investuje alespoň 67 % celkových aktiv do nástrojů peněžního trhu denominovaných v euru nebo v jiných měnách. Do fondu lze investovat přes lucemburského správce Amundi Asset Management.

Amundi - Amundi Funds Cash USD - IU – C

riziko na stupnici 1 až 7: 1

minimální investice: 500 000 USD

Fond je vzhledem k minimální investici určen velkým investorům. Vstupní poplatek je 2,5 %. Investiční horizont jsou 3 měsíce. Správce v podobě společnosti Amundi Asset Management investuje alespoň 67 % aktiv do nástrojů peněžního trhu denominovaných v euru nebo v jiných měnách.

Amundi - Amundi Funds Cash USD - AU – C

riziko na stupnici 1 až 7: 1

minimální investice: cena 1 000 podílových listů

Další z nabídky peněžních fondů společnosti Amundi Asset Management investuje taktéž alespoň 67 % svých celkových aktiv do nástrojů peněžního trhu denominovaných v euru a dalších cizích měnách. Splatnost portfolia nepřesahuje 3 měsíce. Investovat lze do fondu po investorské registraci u správce Amundi.

Dluhopisové fondy

Conseq - HSBC GIF Brazil Bond

riziko na stupnici 1 až 7: 6

minimální investice: 10 000 CZK

Dluhopisový fond založený již v roce 2006 investuje do dluhopisů vydávaných brazilskou vládou, brazilskými podniky a společnostmi, které podnikají v brazílii. Dluhopisy jsou v brazilské měně a americkém dolaru. Do fondu můžete investovat přes českou společnost Conseq Investment Management.

Credit Suisse - CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ - I

riziko na stupnici 1 až 7: 4

minimální investice: 1 000 USD

Dluhopisový fond správce Credit Suisse Asset Management funguje od roku 2001. Minimálně dvě třetiny celkových aktiv fondu vkládá správce do dluhových cenných papírů a dalších typů obligací. Do fondu můžete investovat přes Credit Suisse.

Credit Suisse - CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ - B

riziko na stupnici 1 až 7: 4

minimální investice: 1 000 USD

Za vstupní poplatek 5 % máte možnost investovat do dluhopisového fondu, který se zaměřuje na dluhové cenné papíry, obligace, směnky a další podobné cenné papíry. Měnou fondu je americký dolar. Do fondu můžete investovat přes Credit Suisse nebo český Conseq, který má tento fond také v nabídce.

Credit Suisse - CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ - R EUR

riziko na stupnici 1 až 7: 4

minimální investice: 1 000 USD

Dluhopisový fond fungující od roku 2011 investuje alespoň dvě třetiny všech aktiv fondu do dluhových cenných papírů, dluhopisů a dalších typů fixních i variabilních cenných papírů. Do fondu lze investovat prostřednictvím společnosti Credit Suisse.

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund - A(acc)USD

riziko na stupnici 1 až 7: 4

minimální investice: 5 000 USD

Dluhopisový fond investuje především do portfolia dluhových cenných papírů, státních dluhopisů a do dluhopisů emitentů, kteří jsou nějakým způsobem spřízněny se státem. Fond se specializuje na rozvinuté a rozvíjející se země. Investovat lze do něj přímo přes společnost Franklin Templeton a český Conseq.

Smíšené fondy

BNP Paribas - BNP PARIBAS PLAN INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND

riziko na stupnici 1 až 7: 6

minimální investice: cena 1 podílového listu

Fond správce BNP Paribas Investment Partners funguje od roku 2006 a investuje do globálního portfolia finančních derivátů akcií a akciových indexů. S touto strategií je spojeno výraznější kolísání hodnoty. Do fondu lze investovat přes českou pobočku francouzské banky BNP Paribas.

BNP Paribas - BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR)

riziko na stupnici 1 až 7: 7

minimální investice: cena 1 podílového listu

Fond fungující od roku 2006 rozkládá investice rovnoměrně mezi Evropu, Ameriku a Dálným východem. Portfolio manažer se zaměřuje na investování do finančních derivátů akcií a také akciových indexů. Do fondu můžete investovat prostřednictvím českého zastoupení banky BNP Paribas.

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Balanced Fund - A(acc)USD

riziko na stupnici 1 až 7: 5

minimální investice: 5 000 USD

Franklin Templeton Investments spravuje od roku 2011 smíšený fond vhodný pro dynamické investory. Fond investuje minimálně 25 % aktiv do akcií na rozvíjejících se trzích a dalších 25 % do dluhových cenných papírů. Investici je možné realizovat prostřednictvím společnosti Franklin Templeton.

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Balanced Fund - N(acc)USD

riziko na stupnici 1 až 7: 5

minimální investice: 5 000 USD

Fond od roku 2011 vkládá peníze investorů do diverzifikovaného portfolia akcií a dluhových cenných papírů emitentů, kteří se fyzicky či obchodně nachází na rozvojových a rozvíjejících se trzích po celém světě. Investici je možné realizovat přes společnost Franklin Templeton.

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Balanced Fund - A(acc)EUR-H1

riziko na stupnici 1 až 7: 5

minimální investice: 5 000 USD

Smíšený fond společnosti Franklin Templeton Investments investuje minimálně čtvrtinu aktiv do akcií na rozvíjejících se trzích a další čtvrtinu do dluhových cenných papírů. Je určen pro dynamické investory, kteří do něj mohou investovat přes společnost Franklin Templeton nebo přes český Conseq.

Akciové fondy

KBC Asset Management - KBC Equity Fund Turkey

riziko na stupnici 1 až 7: 6

minimální investice: 5 000 CZK

Akciový fond s minimálním investičním horizontem 7 let těží dlouhodobě ze zásadních změn v turecké ekonomice a silného ekonomického růstu této země. Jeho aktivita byla zahájena v roce 2006. Investici je možné v České republice provést přes ČSOB fondy.

BNP Paribas - Parvest Equity Japan Small Cap

riziko na stupnici 1 až 7: 6

minimální investice: cena 1 podílového listu

Akciový fond ve správě BNP Paribas Investment Partners funguje již od roku 1996 a investuje do akcií malých japonských společností. Měnou je japonský jen. Vstupní poplatek jsou 3 % z investované částky. V případě zájmu lze do fondu investovat prostřednictvím českého zastoupení banky BNP Paribas.

BNP Paribas - Parvest Equity Japan Small Cap (EUR)

riziko na stupnici 1 až 7: 6

minimální investice: cena 1 podílového listu

Tento akciový fond stejně jako Parvest Equity Japan Small Cap Fond investuje do akcií malých japonských společností, které sídlí či působí v Japonsku. Rozdílem je měna, kterou je euro. Do fondu můžete investovat přes českou pobočku banky BNP Paribas.

Erste Asset Management - ESPA Stock Vienna – VT

riziko na stupnici 1 až 7: 6

minimální investice: 300 Kč

Akciový fond funguje od roku 1986 a preferuje ve velké míře akcie podniků z Rakouska. Portfolio manažer dlouhodobě a aktivně vyhledává investice dle výkonnostních hodnocení (index ATX Prime). Do fondu lze investovat přes českou pobočku Erste Asset Management.

Erste Asset Management - ESPA Stock Vienna – T

riziko na stupnici 1 až 7: 6

minimální investice: 300 Kč

Cílem akciového fondu, který je ve správě Erste Asset Management, je dlouhodobý růst kapitálu díky investování do akcií atraktivních podniků z Rakouska. Investiční horizont je 7 let a více. Do fondu můžete investovat prostřednictvím české pobočky Erste Asset Management.

Fondy fondů

AXA IS - AXA Small Cap Portfolio

riziko na stupnici 1 až 7: 7

minimální investice: 5 000 CZK

Fond založený v roce 2015 investuje do portfolií, kde alespoň dvě třetiny tvoří cenné papíy společností s malou až střední tržní kapitalizací. Strategie je založena na aktivním vyhledávání podhodnocených firem. Do fondu investujte přes AXA investiční společnost.

Conseq - Conseq Private Invest dynamické

riziko na stupnici 1 až 7: 6

minimální investice: 10 000 CZK

Fond založený v roce 2013 investuje do fondů složených převážně z akciových investicí. V menší míře se jedná také o další investiční příležitosti. Investiční horizont je nastaven na 5 let a více. Do fondu lze investovat prostřednictvím společnosti Conseq.

Conseq - Active Invest Dynamický

riziko na stupnici 1 až 7: 6

minimální investice: 10 000 CZK

Fond fungující od roku 2013 pod správou Conseq Investment Management optimálně investuje do dalších fondů kolektivního investování. V menší míře jsou zastoupeny také investice do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Investory tohoto fondu se mohou stát klienti společnosti Conseq.

AXA IS - AXA Selection Emerging Equity

riziko na stupnici 1 až 7: 6

minimální investice: 5 000 CZK

Fond fondů pod správou AXA investiční společnosti má nastaven investiční horizont na minimálně 5 let. V případě dřívějšího vystoupení účtuje poplatek. Investuje do fondů zaměřujících se na rozvíjející se trhy na celém světě. Do fondu lze investovat přes AXA investiční společnost.

AXA IS - AXA Selection Global Equity

riziko na stupnici 1 až 7: 6

minimální investice: 5 000 CZK

Fond byl založen v roce 2008. Strategie je založena na přizpůsobování aktuální situaci na finančních trzích. Portfolio není omezeno geograficky ani sektorově. Minimální investiční horizont je 5 let. Investici můžete provést přes AXA investiční společnost.

Jaký fond si vyberete?

Výše zmíněné fondy patří k těm, které investorům nabídly za poslední rok nejvyšší výkonnost. Situace se rychle mění, nicméně především pro začínající investory je přehled skvělou ukázkou toho, při jakém riziku a strategii je možné peníze prostřednictvím fondů znatelně zhodnocovat. Vy již víte, do jakého podílového fondu vložíte peníze?

No items found.