3 kroky, které vás dělí od výběru skvělého podílového fondu

Mohlo by se zdát, že vás od nezměrného bohatství dělí jeden stírací los z pošty, případně páteční losování Eurojackpotu. Pokud však chcete zůstat nohami na zemi a na náhodu nevěříte, bude lepší vybrat si dobrý podílový fond.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Investování do fondů
7/1/2021 1:00 AM

V široké nabídce fondů jednotlivých finančních společností hledáte zajímavé zhodnocení a fond, který bude v souladu s vaším investorským profilem. Jak postupovat při výběru a na jaké parametry se soustředit? A do jakého konkrétního fondu se aktuálně vyplatí investovat?

1. krok: Výběr druhu fondu a míry rizika

Zjistěte si maximum informací a začněte u sebe! Musíte se rozhodnout, na jak dlouho chcete investovat a jak velkou míru rizika dokážete přijmout.

  • Nepřesahuje-li váš investiční horizont dobu 1 roku, jsou pro vás ideální fondy peněžního trhu se stabilní mírou investice.
  • Pro období 1 roku až 3 let se porozhlédněte v nabídce dluhopisových fondů.
  • Pro dobu 3 až 5 let zamiřte na fondy s dlouhodobým růstovým potenciálem. Mezi ty se řadí fondy akciové a fondy smíšené.

Počítejte s tím, že vysoká míra zhodnocení je neoddělitelně spojena s vyšší mírou rizika. Tedy skutečností, že se vaše investice nemusí zhodnotit tak, jak jste si představovali.

  • Nejvíce rizikové jsou akciové fondy.
  • Střední míru rizika mají smíšené fondy.
  • Méně rizikové jsou dluhopisové fondy.
  • Pro konzervativní investory jsou vhodné fondy peněžního trhu.

O tom, jak je fond rizikový, najdete informace v jeho statutu, což je oficiální dokument s informacemi o konkrétním fondu.

Po prvním kroku byste měli vědět, jaký druh fondu vám vyhovuje a jaká míra rizika je pro vás přijatelná.

2. krok: Hledejte vysoký výnos

V prvním kroku jste dorazili ke statutu podílového fondu. Ten slouží jako základní orientační bod. Podle něj zjistíte, zda-li fond odpovídá vašemu investičnímu horizontu a rizikovému profilu.

Dalším krokem je detailní pohled na výkonnost podílového fondu. Tedy jeho schopnost zhodnocovat vložené investice. Hledáte fond, který co nejlépe zhodnotí vaše peníze při dodržení vámi zvoleného rizika. Informace o výkonnosti najdete zpravidla v reportech investiční společnosti a v detailu každého fondu. Důležitou informací je pro vás také to, z jakých důvodů k pohybu hodnoty fondu došlo. Objasnění by vám měl přinést komentář portfolio manažera.

Nikdy nesledujte pouze aktuální stav. Podívejte se na předchozí období a dlouhodobý trend. Pomocníkem pro lepší představu vám bude graf výkonnosti. U nově vzniklých či transformovaných fondů tuto možnost nemáte a musíte ji brát jako riziko. Počítejte s tím, že výnosy dosažené dříve jsou minulost. Rozhodně neslouží jako garance toho, že se fondu bude dařit v budoucnosti.

Výkonnost fondu za libovolné období se v drtivé většině případů určuje procentní změnou ceny podílu fondu za dané období. Pro snadnější pochopení se podívejte na příklad:

Cena podílu k 1. lednu 2016 je 1 Kč.

Cena podílu k 31. prosinci 2016 je 1,10 Kč.

Zhodnocení za rok 2016 je tedy 10 %.

3. krok: Srovnejte fond s konkurencí

To, že jste si vybrali skvělý fond, poznáte až při jeho srovnání. Vyhledejte si vhodný fond u co největšího množství investičních společností. Výkonnost každého fondu porovnávejte s výkonností konkurenčních fondů a indexu. Fond, kterému se daří opakovaně index překonávat, je skvělý fond a pravděpodobně ho spravuje šikovný manažer fondu.

Zajímavým ukazatelem pro investora je také objem prostředků, které fond spravuje. Čím větší fond, tím menší riziko, že jeho výkonnost negativně ovlivní zpětné odkupy jednotlivých investorů. Neméně důležitou součástí rozhodování je detailní studování nákladů na správu fondu. Často obchodované fondy mohou mít velmi vysoké poplatky, které snižují váš výnos. Nenechte se zlákat minimální investicí a čísly, které náklady nezohledňují.

No items found.