Fondy fondů

Investování do podílových fondů je vždy spojeno s určitou mírou rizika. Každý investor by se měl snažit riziko co nejvíce rozložit, protože vsadit vše na jednu kartu není vždy vhodná strategie. Běžné druhy podílových fondů již samy o sobě díky investování do více titulů riziko zmenšují. Fondy fondů však nabízí ještě větší diverzifikaci. Jak je to možné?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Podílové fondy
17/1/2021 1:00 AM

Portfolio podílových fondů se ve většině případů skládá z desítek různých akciových titulů, dluhopisů či nástrojů peněžního trhu. Fondy fondů mají zcela jinou investiční strategii a jsou v ohledu snižování rizika o další krok dál. Podívejte se na nejpodstatnější informace o fondech fondů a zjistíte:

  • Do čeho investují fondy fondů?
  • Jaká je hlavní přidaná hodnota?
  • Proč si dát pozor na poplatky?

Jakmile získáte odpovědi na výše zmíněné otázky, dokážete si odpovědět na to, zda-li jsou pro vás jako investora fondy fondů zajímavou investiční příležitostí.

Do čeho investují fondy fondů?

Fondy fondů mají portfolio složeno z podílových listů jiných podílových fondů s různými strategiemi a zaměřeními. Tento přístup z nich dělá populární volbu menších a méně zkušených investorů, kteří chtějí snadno diverzifikovat svou investici.

Fondy fondů se dle rizika respektive poměru akciových a dluhopisových fondů dělí na defenzivní, neutrální a ofenzivní.

  • U defenzivních fondů převládají dluhopisové a peněžní fondy.
  • U ofenzivních jsou dominantní akciové fondy. Hodnota ofenzivně orientovaných fondů má větší sklony kolísat.

I když by se mohlo zdát, že se fondy fondů nezaměřují na konkrétní segment trhu či region, nemusí to být vždy tak úplně pravda. Míra diverzifikace se liší a portfolio manažer vybírá fondy dle klíče, který je přiblížen ve statutu fondu. Výjimkou nejsou ani fondy složené z fondů stejné finanční skupiny.

Jaká je hlavní přidaná hodnota?

Přidaná hodnota fondů fondů spočívá v sestavení vysoce diverzifikovaného a kvalitního portfolia. To vše prakticky bez starostí a časových nákladů. Zprostředkovaně využíváte služeb hned několika zkušených portfolio manažerů. Nemusíte procházet jednotlivé nabídky a přemýšlet nad tím, jak dostat riziko na vámi požadovanou úroveň.

S fondem fondů máte riziko velmi dobře pod kontrolou, což však neznamená, že byste měli investovat bezhlavě. Před samotnou investicí se vždy zamyslete nad tím, jaký jste typ investory a jak dlouhý je váš investiční horizont.

Proč si dát pozor na poplatky?

Investování do více podílových fondů najednou s sebou přináší nárůst poplatků. Šikovný portfolio manažer by měl být schopný vyjednat s fondy, do kterých chce investovat, lepší podmínky nákupu. Dobrý fond fondů by kromě vysoké výkonnosti měl mít také nízké poplatky.

Celková nákladovost je totiž součtem vstupních a manažerských poplatků jak samotného fondu fondů, tak zainvestovaných fondů v portfoliu. Ani vy určitě nechcete platit příliš vysoké poplatky, a proto si celkovou nákladovost fondu vždy předem překontrolujte. V tom vám pomůže srovnání s konkurencí.

No items found.