Co ovlivňuje cenu elektřiny v roce 2024

Zjistěte, co ovlivňuje cenu elektřiny v roce 2024, jaké faktory hrají roli v její tvorbě a jaké jsou možnosti pro spotřebitele k optimalizaci nákladů.
Od
Externího partnera
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
7/6/2024 7:19 AM

Regulační a obchodní složka ceny elektřiny

Cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních složek: regulační a obchodní. Regulační složka je stanovena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a zahrnuje poplatky za přenos a distribuci elektřiny, poplatky za podporované zdroje energie (POZE) a další administrativní náklady. Obchodní složku ceny určuje sám dodavatel a závisí na aktuálních tržních cenách elektřiny.

Vliv tržních podmínek

V roce 2024 jsou tržní ceny elektřiny ovlivněny několika faktory. Mezi hlavní patří:

  1. Cena paliv: Ceny ropy, zemního plynu a uhlí výrazně ovlivňují náklady na výrobu elektřiny. Zvýšení cen těchto komodit vede k růstu nákladů na výrobu elektřiny a tím i konečné ceny pro spotřebitele.
  2. Náklady na emisní povolenky: Systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) ovlivňuje náklady na emise CO2 pro výrobce elektřiny. Vyšší ceny povolenek mohou zvyšovat náklady na výrobu elektřiny z fosilních paliv.
  3. Počasí a klimatické podmínky: Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné a solární elektrárny, je závislá na klimatických podmínkách. Výkyvy v počasí mohou ovlivnit množství dostupné elektřiny z těchto zdrojů a tím i její cenu.

Vliv státní politiky a regulace

Státní politika a regulace mají také významný vliv na cenu elektřiny. V roce 2024 pokračují některá opatření zavedená v minulých letech:

  1. Úsporný tarif: Stát poskytuje příspěvek na energie ve formě úsporného tarifu, který pomáhá snižovat konečnou cenu elektřiny pro spotřebitele.
  2. Podpora obnovitelných zdrojů energie (POZE): Poplatky za POZE jsou součástí regulované složky ceny a financují podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
  3. Regulace cen: Vláda může v některých případech zasáhnout do cenotvorby, například zastropováním cen v období výrazných tržních výkyvů.

Doporučení pro spotřebitele

Pro spotřebitele je důležité sledovat nabídky jednotlivých dodavatelů a jejich cenové strategie. Fixace ceny na delší období může přinést úspory, zejména v době, kdy se očekává růst tržních cen. Rovněž se vyplatí investice do úsporných technologií, jako jsou fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla, které mohou snížit závislost na kolísavých tržních cenách.
Autor: Vladimír Daněk, Foto: Pixabuy.com
Zdroj. ČEZ

No items found.