Enneagram rozděluje lidi na 9 typů. Jaký typ jste vy?

Osobnost každého člověka je unikátní a jedinečná. I přesto ale mají lidé společné některé vzorce chování, díky kterým je možné je rozdělit do několika skupin. Jednou z nejpopulárnějších metod je v tomto ohledu takzvaný enneagram. Ten dělí lidi na 9 typů a poměrně přesně mapuje jejich silné stránky i slabiny. V našem přehledu se můžete podívat, jakým typem jste vy. Možná budete překvapeni, jak přesně na vás charakteristika sedí.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
20/5/2020 2:00 AM

Typ I - Perfekcionista

Tito lidé bývají čestní, spolehliví a důvěryhodní. Jsou velmi nároční sami na sebe i na své okolí. V životě i v práci usilují o dokonalost. Mají potřebu vše zlepšovat a napravovat. Jsou racionální a nevadí jim být v centru pozornosti. Nenajdeme mezi nimi moc prokrastinátorů - práce má u nich vždy přednost před odpočinkem. Jsou velmi zásadoví a život mají zpravidla skvěle zorganizovaný. Mohou být prchliví a je snadné je rozzlobit. Vyjadřují se přesně a jasně, rádi jdou rovnou k jádru věci a jsou zaměření na detaily. Rádi se poslouchají a mají tendenci poučovat lidi kolem nich.

Klíčové vlastnosti: Puntičkářství, spolehlivost.

Typické povolání: Právník.

Cesta, jak na sobě pracovat: Naučit se odpočívat a pracovat na empatii a porozumění druhým lidem.

Slavné osobnosti: Hillary Clinton, Margaret Thatcher, Al Gore.

Typ II - Dárce

Pečující lidé, kteří se umějí skvěle vcítit do druhých. Jsou empatičtí a trpěliví, umí být pro ostatní důležitou oporou v těžkých časech. Jsou nesobečtí a rádi druhým nezištně pomáhají. Chtějí být u všech oblíbení a adaptují se tak, aby si u druhých vysloužili uznání. Potřebují být pro druhé nepostradatelní. Často si neumějí vytyčit hranice a jejich potřeba se zavděčit může vést k tomu, že je ostatní lidé využívají. Mohou také bojovat s nízkým sebevědomím.

Klíčové vlastnosti: Empatie, laskavost.

Typické povolání: Učitel.

Cesta, jak na sobě pracovat: Naučit se určit si hranice, pracovat na svém sebevědomí a pamatovat na to, že se nejde zavděčit všem. "Dvojky" umí být skvělými kolegy a přáteli, pro jejich duševní pohodu je však důležité, aby se naučili myslet i sami na sebe a neopomíjeli své vlastní potřeby.

Slavné osobnosti: princezna Diana, Matka Tereza, Yoko Ono.

Typ III - Soutěživec

Lidé silně zaměření na výkon. Můžou mít pocit, že jejich hodnota je založená na výsledcích, a že je ostatní budou mít rádi, jen pokud budou úspěšní. Bývají energičtí a velmi tvrdě pracují na dosažení svých cílů. Mají velkou schopnost adaptability, umí se skvěle přizpůsobit novým situacím i lidem. Často mohou mít problém s empatií; stává se, že se o druhé zajímají jen v případech, kdy to vede k naplnění jejich cílů. Milují situace, ve kterých mohou s ostatními lidmi soupeřit a porovnávat síly. Často a rádi jsou centrem pozornosti - jejich šarm dokáže okamžitě zaplnit celou místnost.

Klíčové vlastnosti: Energičnost, efektivita.

Typické povolání: Manažer.

Cesta, jak na sobě pracovat: Naučit se, že život není jen o úspěších a materiálních věcech. Zaměřit se na vztahy s druhými lidmi a uvědomit si, že člověk má svou hodnotu, která není závislá na výsledcích.

Slavné osobnosti: Lance Armstrong, Muhammad Ali, Tiger Woods.

Typ IV - Umělec

Romantici, kteří rádi kráčejí svou vlastní cestou. Mají bohatý vnitřní život, jsou velmi citliví a mohou být velmi náladoví. Bývají melancholičtí, často touží po nedostupném. Jsou umělecky zaměření a díky mimořádně vyvinuté kreativitě jsou z nich skvělí spisovatelé či básníci. Jako ryzí individualisté občas mají problém zapojit se do kolektivu. V jejich životě je pro ně důležitá autenticita, kterou se snaží stále hledat u druhých i u sebe. Mají specifický vztah k černé barvě - typickou "čtyřku" nejčastěji potkáte oblečenou právě do černé. Bývají vášniví a někdy mohou být přehnaně emotivní. Nemají rádi povrchní konverzace a nevyhledávají velké skupiny lidí.

Klíčové vlastnosti: Kreativita, náladovost.

Typické povolání: Spisovatel.

Cesta, jak na sobě pracovat: Naučit se radovat se ze života a pracovat na své vyrovnanosti.

Slavné osobnosti: Edgar Allen Poe, Edith Piaf, Eric Clapton.

Typ V - Pozorovatel

"Pětky" bývají analytické, racionální a bystré. Potřebují svůj klid a autonomii - druhé lidi mohou často vnímat jako něco rušivého. Jsou velmi nezávislí a nevadí jim trávit čas o samotě. Bývají věcní, zaměření na fakta, logiku a informace. Na ostatní lidi mohou působit chladně až povýšeně. Velkou výzvou pro tento typ mohou být vztahy s ostatními lidmi. Kvůli zaměření na fakta a tvrdou logiku může okolí tento typ vnímat jako lidi, kteří nemají dostatek empatie a sociální inteligence.

Klíčové vlastnosti: Racionalita, logické myšlení.

Typické povolání: Programátor.

Cesta, jak na sobě pracovat: Pracovat na vztahu k ostatním lidem. Naučit se dát najevo emoce a podělit se o své pocity.

Slavné osobnosti: Charles Darwin, Albert Einstein, Nikola Tesla.

Typ VI - Loajální skeptik

Zaměřují se na zachování bezpečí u sebe i u druhých lidí. "Šestky" mají mimořádně vyvinutý smysl pro katastrofické scénáře - umí si představovat různé nebezpečné situace, přemýšlejí ve stylu "co by, kdyby". Díky tomu jsou však skvěle připravení na potenciální nebezpečí a ví si rady v krizových situacích. Typická je pro ně ostražitost, touží po klidu a zachování bezpečí. Umějí dobře číst lidi i různé situace - jsou podezřívaví, takže si fakta raději několikrát ověří, než aby se spálili.

Klíčové vlastnosti: Ostražitost, podezřívavost.

Typické povolání: Detektiv.

Cesta, jak na sobě pracovat: Podporovat důvěru v sebe sama, v ostatní lidi i v okolní svět.

Slavné osobnosti: J. Edgar Hoover, Tom Clancy, Robert Kennedy.

Typ VII - Požitkář

Veselí a oblíbení lidé, kteří si umí užívat života. Bezstarostní, společenští a dobrodružní. Mají rádi legraci a ve skupinách jsou zdrojem dobré energie i nálady. Umí skvěle vycházet s ostatními lidmi. Nechtějí být omezováni konvencemi ani pravidly. Rádi pracují na více projektech a nechávají si otevřené možnosti. To občas může vést k tomu, že některé úkoly odloží nebo nedokončí. Velmi rádi si užívají všech možností, které jim život nabízí: bývají aktivní, mají mnoho zájmů, rádi cestují a málo odpočívají. Bývají okouzlující a mají velké sebevědomí - občas mohou mít i sklony k narcismu. Zážitek je pro ně důležitější než úspěch.

Klíčové vlastnosti: Bezstarostnost, optimismus.

Typické povolání: DJ.

Cesta, jak na sobě pracovat: Naučit se zpomalit a být v přítomnosti je pro "sedmičky" skvělou cestou, jak se rozvíjet.

Slavné osobnosti: Eddie Murphy, Jack Nicholson, Tina Turner.

Typ VIII - Ochránce

Sebevědomí a odvážní lidé, kteří mají přirozenou autoritu. Dobře se hodí na roli lídrů, protože umějí zachovat klid a rozhodovat se pod tlakem. Energičtí a dominantní, ve druhých vzbuzují respekt, někdy dokonce až strach. Nemají rádi pravidla a zákazy, rádi si dělají věci po svém. Vyznávají spravedlnost a férovost a od druhých obě tyto vlastnosti očekávají. Ochraňují a umí se zastat slabších. Na druhou stranu umějí být pomstychtiví a rádi druhé testují, klidně z pozice síly. Mluví rychle a asertivně, jdou přímo k věci. Jsou netrpěliví a tvrdohlaví, od druhých lidí i od sebe mají vysoká očekávání a snadno se rozčílí.

Klíčové vlastnosti: Dominance, asertivita.

Typické povolání: Generální ředitel.

Cesta, jak na sobě pracovat: Rozvíjet svou citlivou stránku a naučit se empatii. Nevnímat svět jen z pozice síly.

Slavné osobnosti: Napoleon, Julius Caesar, Denzel Washington.

Typ IX - Zprostředkovatel

Klidní pohodáři, pro které je nejdůležitější harmonie a soulad. Jsou vyrovnaní, přizpůsobiví a nemají rádi konflikty. Jsou velmi dobrými prostředníky, komunikátory a umějí skvěle uvolnit napjatou atmosféru. Na druhou stranu mohou bojovat s asertivitou - je pro ně totiž důležité, aby byli všichni kolem nich šťastní, a tak se často neodváží druhé lidi konfrontovat s něčím, co je jim nepříjemné.

Klíčové vlastnosti: Vnímavost, empatie.

Typické povolání: Výchovný poradce.

Cesta, jak na sobě pracovat: Pracovat na asertivitě a sebevědomí. Naučit se prosadit.

Slavné osobnosti: Dalajláma, Marek Eben, Audrey Hepburn.

No items found.