Člověk má 8 typů inteligence. Jakou máte nejrozvinutější vy?

Pokud jste si někdy zkoušeli klasický IQ test, asi tušíte, že inteligence je tradičně posuzována poněkud nekomplexně. Inteligencí je přitom hned několik. Která převažuje u vás?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
1/1/2021 1:00 AM

Howard Gardner, profesor Harvardovy univezity a jeden z nejvlivnějších vědců v oblasti psychologie myšlení a pedagogiky, upozornil v 80. letech jako jeden z prvních na neobjektivní přístup k lidským kompetencím. Podle něj kladou školy i společnost přílišnou pozornost na logicko-matematickou (ta je testována tradičními IQ testy) a jazykovou inteligenci.

Každý člověk přitom podle Gardnera oplývá hned osmi typy inteligence, avšak některé z nich u konkrétního jedince převládají, některé jsou naopak utlumeny, vždy se ale doplňují a určují jeho potenciál. Na tomto principu rozlišil osm druhů inteligence:

Jazyková inteligence

Zahrnuje schopnost číst s porozuměním, vést propracovaný mluvený i psaný projev, vhodně využívat širokou slovní zásobu. Takto inteligentní lidé mohou být spisovateli, novináři, lektory cizích jazyků, překladateli, ale i právníky nebo politiky.

Logicko-matematická inteligence

Projevuje se zdatností v řešení matematických a logických problémů a zpracovávání několika takových úkolů najednou a schopností abstraktního myšlení. Jedinci nadaní tímto směrem mají tedy uplatnění v různých vědních oborech souvisejících s matematikou, fyzikou, chemií. Jsou zpravidla dobří i v taktických disciplínách a hrách jako jsou šachy nebo poker.

Prostorová inteligence

Základním znakem této inteligence je prostorová představivost. Umožňuje představy ve 3D, prostorové plánování, dobrý odhad vzdálenosti a velikosti, ale také zdatnost ve čtení map a estetické cítění. Měl by jí oplývat každý dobrý architekt, designér, sochař, ale také pilot nebo řidič.

Hudební inteligence

Propůjčuje svému majiteli to, čemu říkáme „hudební sluch“ – dotyčný umí hrát na hudební nástroje, skládat, tvořit a zapisovat hudbu, zpívat. Je jednou z nejsložitějších inteligencí využívajících práci hned několika mozkových center.

Tělesně-pohybová inteligence

Tento druh inteligence je typický pro sportovce, tanečníky, herce, jejichž profese vyžadují pohybovou koordinaci, ale také pro hodináře nebo chirurgy, u kterých je schopnost jemné motoriky klíčová.

Interpersonální inteligence

Nazývá se také společenská. Umožňuje schopnost vžít se do ostatních, chápat jejich motivace, pocity, záměry, může vést také ke schopnosti přesvědčovat ostatní a získávat je na svoji stranu. Má tedy uplatnění v marketingu, politice, psychologii a nespočtu dalších profesí, kde je potřeba empaticky jednat s lidmi nebo veřejností.

Intrapersonální inteligence

Přináší užitek hlavně vám samotným – jste skrze ni schopni pochopit své emoce, záměry a myšlenky, posuzovat je a vyrovnávat se s nimi. Čím je rozvinutější, tím vyrovnanějším člověkem jste.

Přírodovědná inteligence

Zahrnuje schopnost rozeznávat druhy fauny a flóry, porozumět přírodě, živým organismům a životnímu prostředí, chápat přirozené zákonitosti a umět se s nimi sžít. To můžete využít v zoologii, botanice, ekologii, zemědělství, a také vaření.

No items found.