Přehledný průvodce podílovými fondy

Rádi byste investovali do podílového fondu, ale je pro vás těžké se zorientovat v nepřehledné nabídce? Nevíte, zda si vybrat akciový, dluhopisový nebo úplně jiný? Právě proto jsme vytvořili přehledného průvodce světem podílových fondů, díky kterému bude výběr toho správného mnohem jednodušší.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Podílové fondy
17/1/2021 1:00 AM

Co je to podílový fond?

Investice do podílového fondu představuje jeden ze způsobů, jak si můžete nechat zhodnotit své peníze. Fond se skládá z investic mnoha lidí, můžete si ho tedy představit jako balík peněz, do kterého každý z nich vloží určitou částku. O tyto investice se potom stará investiční společnost (přesněji řečeno její investiční manažer), která se je snaží co nejvýhodněji investovat a peníze investorů tak “rozmnožit”.

Jaké jsou poplatky u podílových fondů?

Investiční společnost, která za podílovým fondem stojí, si za jeho správu účtuje až tři různé poplatky. Bývají udávány v procentech a jsou velmi důležitým parametrem při výběru toho nejvýhodnějšího podílového fondu. Jaké poplatky můžete čekat?

  • Vstupní

Vstupní poplatek je jednorázový a platíte ho při vstupu do podílového fondu. Většinou dosahuje výše několika procent z vaší vstupní investice. Pokud tedy do fondu vložíte například 5 000 Kč a vstupní poplatek jsou 2 %, bude vám strženo 100 Kč a dále investováno zbývajících 4 900 Kč.

  • Poplatek za správu

Můžete na něj narazit také pod názvy “správcovský” nebo “obhospodařovatelský”. Jedná se o klíčový poplatek, protože ho platíte za každý rok, po který vaše investice trvá, a má tak na roční výnos zásadní vliv. Většinou se pohybuje ve výši 1 až 2 %.

  • Výstupní

Výstupní poplatek platíte za vystoupení z fondu, tedy za ukončení vaší investice. Slouží především pro odrazení od předčasného výběru peněz z podílového fondu, a tak může být účtován třeba jen po dobu několika prvních let trvání investice. V současné době už od výstupního poplatku ale většina společností upustila a neúčtuje ho vůbec.

Jak na tom můžu jako investor vydělat?

Kolik a zda vůbec na vybraném podílovém fondu vyděláte zjistíte jednoduchým výpočtem - když odečtete od ročního výnosu poplatky, musíte být v plusu a ne v záporných číslech. Kromě poplatků je tedy důležitým číslem, které byste měli při výběru fondu sledovat, právě roční výnos.

Výnos nelze předpovědět, ale pro představu můžete čerpat z historického výnosu, který vám prozradí, jak se fondu dařilo v minulých letech. Když pak od historického ročního výnosu odečtete roční poplatek za správu fondu, o kterém píšeme výše, získáte přibližnou představu o vašem možném zisku. V ideálním případě byste si měli vybrat fond, který má historické zhodnocení ve výši alespoň 2 % ročně.

V praxi to vypadá třeba takto: Do fondu se rozhodnete investovat 5 000 Kč. Fond, do kterého je částka zařazena, má roční poplatek 1 %, historický roční výnos 3,2 % a žádný vstupní ani výstupní poplatek. Za rok tedy můžete vydělat celkem 2,2 % z investované částky, to znamená 110 Kč.

Jaké jsou typy podílových fondů?

Na trhu najdete mnoho různých fondů, které se navzájem liší ve výnosu, kolísavosti a celkové dynamičnosti. Vybere si mezi nimi tak každý typ investora od konzervativních až po ty, kteří rádi riskují. Mezi pět hlavních typů fondů patří:

  • Akciové fondy

Investují do akcií, které si můžete představit jako “malé kousky firem”, obchodovaných na burze. Pokud tedy daná firma roste, roste i cena akcie. Nabízí nejvyšší výnosy, zároveň jsou ale nejrizikovější a jejich hodnota často a výrazně kolísá. Je proto vhodné v nich nechat investici alespoň 5 let.

  • Dluhopisové fondy

Investují do dluhopisů, což jsou cenné papíry, které používají firmy pro svůj rozvoj. Funguje to tak, že firma vydá dluhopis s úrokem, který je za něj ochotna zaplatit. Díky tomu, že si investoři tento dluhopis koupí, získá firma peníze, které pak investorům postupně splácí i s uvedeným úrokem.

Nízká kolísavost dělá z těchto fondů ideální příležitost pro opatrnější investory. Výhodami jsou také kratší investiční horizont (doporučená doba investování), který se pohybuje kolem 2 let, a i přes nižší riziko stále zajímavý výnos.

  • Smíšené fondy

Představují kombinaci investování do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Jejich investiční horizont jsou většinou 3 roky a rozmanitost investic zaručuje snížení rizika i zajímavý výnos.

  • Fondy fondů

Kombinují ve svém portfoliu podíly z různých zahraničních fondů. Navzájem se mohou lišit tím, na které fondy se zaměřují - ty zaměřené na akciové fondy jsou dynamičtější a rizikovější, dluhopisové zase přinášejí nižší riziko. Některé v sobě pak kombinují různé typy fondů za účelem rozložení rizika. Investiční horizont bývá v délce 3 let.

  • Fondy peněžního trhu

Investují převážně do státních dluhopisů a jsou nejbezpečnějším typem fondů. Zároveň ale přinášejí s přehledem nejnižší výnosy, a tak se vám investice do nich určitě nevyplatí více než uložení peněz například na spořicí účet.

Kde se dá v České republice investovat do fondů? 

Podílové fondy jsou díky poplatkům výhodné i pro společnost, která je spravuje, a tak je nabízí téměř všechny české banky. Často mají své vlastní fondy, které samy sestavují a spravují, jako je tomu například u J&T Banky nebo České spořitelny.

Druhou možností je, že banky jen zprostředkovávají nákup fondů od jiných společností. Takovými společnostmi jsou většinou velké zahraniční firmy věnující se investicím jako třeba Fidelity či Franklin Templeton. Vy do jejich fondů můžete přes banku jednoduše investovat a banka za zprostředkování investice získá od dané společnosti provizi.

Jak se dá v České republice investovat do fondů?

Velmi jednoduše. Stačí si u banky, která poskytuje podílový fond, otevřít účet. Následně si v internetovém bankovnictví nebo na pobočce zvolíte, do kterých podílových fondů chcete investovat a zvolená částka na ně bude převedena z vašeho účtu. Výběr peněz z fondu bývá podobně jednoduchou záležitostí a zabere pár dní.

No items found.