Výnosy z podílových fondů - jak je to s daněmi?

„Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.“ Citát Benjamina Franklina o nevyhnutelnosti placení daní platí do jisté míry také při investování do podílových fondů. Než začnete investovat, zjistěte si, zda-li se povinnost zahrnout výnos z prodeje podílových listů do daňového přiznání týká i vás.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Investování do fondů
7/1/2021 1:00 AM

Je nutné si uvědomit, že daňové zatížení v podobě 15% sazby daně významně ovlivňuje výsledné zhodnocení investice. Jak správně zdanit příjem z prodeje podílových listů?

Fyzické osoby mají výjimku

Povinnosti zahrnout výnos z prodeje podílových listů do daňového přiznání se za žádných okolností nevyhnou právnické osoby a podnikatelské subjekty. Pro fyzické osoby nepodnikatele platí od 1. ledna 2014 výjimka. Pokud investují déle než tři roky nebo neprovedli v daném kalendářním roce odkup podílových listů v souhrnné výši 100 000 korun a více, výnos nedaní. V případě kratší doby či odkupu přesahujícího uvedenou částku je opět nutné s daňovým zatížením počítat.

Jak se daní výnosy z fondů?

Prodej podílových listů podílového fondu (včetně zpětného odkupu investiční společností) je považován za příjem. Ten se daní dle § 10 zákona o daních z příjmů. Stejně jako u jiných příjmů, tak i v tomto případě můžete uplatit vaše pořizovací náklady včetně poplatků. Dílčí základ daně tak tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Dobrou zprávou pro investory, kteří investují do většího množství různých fondů, je možnost uplatnit ztrátu z jedné investice proti zisku z jiné. Příjmy a výdaje se totiž uvádí v přiznání souhrnně za všechny fondy.

Na druhou stranu nelze uplatnit ztrátu z vašich investic proti jiným zdanitelným příjmům. V případě celkové ztráty uvádíte do daňového přiznání jako základ daně částku 0 Kč. U fondů vedených v zahraniční měně je nutné převést příjmy i výdaje do korun.

Stačí mít přehled

V případě dlouhodobého investování do více fondů nemusí být výpočet daně jednoduchý, nicméně ve většině případů stačí mít pouze přehled. Nákupy se posuzují samostatně. Z pohledu daňového přiznání je tak klíčové datum jejich realizace a jejich výše. Ve složitějších případech dává smysl obrátit se na zkušeného daňového poradce, který vám se zdaněním výnosů z investic pomůže.

No items found.