IKS Balancovaný - konzervativní - jednoduchý mix z regionu střední a východní Evropy

Podílový fond IKS Balancovaný - konzervativní je zde pro opatrnější investory, kteří se však výnosy nechtějí držet za každou cenu při zemi. Podívejte se na jednoduchý mix aktiv fondu a zjistěte, co vám může fond přinést.
Logo Fondik.cz
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
5/9/2017

Otevřený podílový fond IKS Balancovaný - konzervativní patří k fondům Komerční banky od roku 2000. Zaměřením se hodí pro konzervativnější klienty s ochotou akceptovat v krátkodobém horizontu možné kolísání kurzu fondu. Minimální výše první investice při pravidelném investování je 300 Kč. Pro minimální jednorázovou investici je stanovena částka 5000 Kč.

<table> <tr><td>druh fondu:</td><td>smíšený</td></tr><tr><td>měna:</td><td>CZK</td></tr><tr><td>rok založení fondu:</td><td>2000</td></tr><tr><td>investiční horizont:</td><td>3 roky</td></tr><tr><td>investiční riziko:</td><td>3 (na stupnici 1 až 7)</td></tr></table>

DOPORUČUJEME: INVESTOVÁNÍ NA FONDEE

Opatrný přístup fondu IKS Balancovaný - konzervativní

Portfolio manažer vybírá do portfoliu zajímavé investice v podobě českých státních dluhopisů, podnikových dluhopisů emitentů ze střední a východní Evropy a akcií, které patří subjektům obchodovaných na pražské burze. Zcela jasnou převahu v portfoliu mají dluhopisy a hotovost. Dle statutu fondu musí dluhopisy tvořit minimálně 85 % portfolia fondu. Množství akcií se může měnit v rozmezí od 0 do 15 %. Váha jednotlivých složek portfolia se mění v závislosti na situaci na kapitálovém trhu

Z hlediska teritoriálního zaměření je na prvním místě Česká republika. V jednotkách procent je zastoupeno také Nizozemsko, Polsko či Rakousko. Hlavním odvětvím jsou vládní dluhopisy, finanční služby a průmysl.

Zaostřeno na nižší investiční riziko

Strategie a zmíněné teritoriální zaměření dělá ze smíšeného fondu IKS Balancovaný - konzervativní investici s nižším rizikem, která bude vyhovovat konzervativněji naladěným investorům. Vzhledem k akciové složce portfolia je v krátkodobém horizontu nutné počítat s možným kolísáním hodnoty fondu. Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky. Investice do fondu je díky nízké částce pro pravidelnou investici dostupná také začínajícím investorům.

Dlouhodobá výkonnost fondu IKS Balancovaný - konzervartivní

Výkon podílového fondu IKS Balancovaný - konzervativní byl v uplynulých letech nejvyšší v roce 2012 a 2014, kdy dosáhl hodnoty 8,01 % a 3,26 %. V letech 2013, 2015 a 2016 byl výkon záporný, nicméně nikdy se nejednalo o hodnotu přesahují -0,63 %. V delším časovém horizontu nabídl fond investorům kladný výnos.

Silné a slabé stránky smíšeného fondu IKS Balancovaný - konzervartivní

+ Konzervativně nastavená strategie

+ Možnost investovat pravidelně od 300 Kč

− Možné kolísání hodnoty v krátkodobém horizontu