J&T Flexi dluhopisový – investuje do dluhopisů s nízkým stupněm rizika

Dluhopisový fond J&T Flexi dluhopisový upravuje sestavu dlouhodobých a krátkodobých dluhopisů s cílem nabídnout i začínajícím investorům vyšší výnos než tradiční dluhopisové fondy. Pokud vás tento investiční přístup zaujal, určitě vás budou lákat i další klíčové informace a struktura majetku fondu.
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
15/5/2018

Otevřený podílový fond J&T Flexi dluhopisový zahájil činnost v prosinci 2012. Od té doby již několikrát dokázal, že flexibilita ve strategii fondu dokáže generovat vysoké zhodnocení při zachování nízkého investičního rizika. Do fondu můžete stejně jako do dalších J&T fondů pravidelně investovat již od 300 Kč měsíčně.

<table> <tr><td>druh fondu:</td><td>dluhopisový</td></tr><tr><td>měna:</td><td>CZK</td></tr><tr><td>rok založení fondu:</td><td>2007</td></tr><tr><td>investiční horizont:</td><td>2 roky a déle</td></tr><tr><td>investiční riziko:</td><td>2 (na stupnici 1 až 7)</td></tr></table>

J&T Flexi dluhopisový má zdravé dluhopisové jádro

Portfolio podílového fondu J&T Flexi dluhopisový je neustále v pohybu. Portfolio manažer alokuje prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu na základě vývoje na finančních trzích a úrokových sazeb. Mezi další investiční příležitosti, které jsou pro fond zajímavé, se řadí dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy. Investice v zahraničí směřují výhradně do zemí s rozvinutým dluhopisovým trhem. Výsledkem je zvýšení potenciálu výnosu.

Ve struktuře podílového fondu J&T Flexi dluhopisový tvoří vždy 80 % aktiv dluhopisy nebo obdobné cenné papíry. Investice do ostatních aktiv nesmějí přesáhnout 20 %. Mezi cenné papíry s nejvyšší váhou se řadí především státní dluhopisy nebo například dluhopisy Energetického a průmyslového holdingu. Ten sdružuje více než 50 společností v několika evropských zemích včetně České republiky a Slovenska.

Když dělají J&T fondy radost méně zkušeným investorům

Začít investovat pravidelně od 300 Kč do podílového fondu s nízkým rizikem, který nabízí zajímavý výnos. S fondem J&T Flexi dluhopisový je to realita. Fond je atraktivní příležitostí především pro méně ostřílené investory s minimálním investičním horizontem v délce 2 roky. Výhodou při investování je alespoň základní přehled o investování na kapitálovém trhu. Nižší rizikový profil totiž neznamená, že nebudete muset akceptovat riziko dočasné ztráty.

Dlouhodobá výkonnost fondu J&T Flexi dluhopisový

V období od roku 2007 do roku 2016 podílový fond J&T Flexi dluhopisový měl vždy kladnou výkonnost. V roce 2012 byla výkonnost dokonce 10,40 %. V roce 2016 fond zaznamenal roční výkonnost 1,90 %. Historická výkonnost negarantuje budoucí výsledky.

Silné a slabé stránky smíšeného fondu J&T Flexi dluhopisový

+ Flexibilní investiční strategie

+ Možnost investovat pravidelně od 300 Kč

− Měnové riziko nemusí být vždy zajištěno