Pioneer – akciový fond – investice do finančních služeb a IT nejen v USA

Chcete investovat do akcií s potenciálně vysokým zhodnocením? Pioneer – akciový fond vám otevře dveře k akciím předních firem s velkým růstovým potenciálem.
Logo Fondik.cz
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
24/7/2018

Pioneer – akciový fond se řadí mezi dynamické Pioneer fondy s vysokým investičním rizikem a tím pádem také potenciálně vysokým zhodnocením investice. Fond byl založen v roce 2000. Atraktivní je pro odvážné investory se znalostí akciových trhů, kteří mají možnost investovat na delší dobu. Minimální výše pravidelné investice je stejně jako u dalších Pioneer fondů stanovena na 500 Kč.

<table> <tr><td>druh fondu:</td><td>akciový</td></tr><tr><td>měna:</td><td>CZK</td></tr><tr><td>rok založení fondu:</td><td>2000</td></tr><tr><td>investiční horizont:</td><td>7 let a déle</td></tr><tr><td>investiční riziko:</td><td>6 (na stupnici 1 až 7)</td></tr></table>

DOPORUČUJEME: INVESTOVÁNÍ NA FONDEE

Investujte s Pioneer – akciovým fondem do Citigroup či Microsoftu

Vyhledávání akcií s možností vysokého výnosu s sebou vždy přináší vysoké riziko. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích je Pioneer – akciový fond zařazen do šesté rizikové skupiny. Celkem 80 až 100 % portfolia mohou tvořit akcie a podílové listy akciových či smíšených fondů. Fond nesleduje žádný index. Pioneer – akciový fond je růstový fond. Vygenerovaný zisk ponechává v majetku fondu pro zvýšení hodnoty podílového listu.

Ve struktuře akciové části portfolia převažují mezi sektory především finanční služby, informační technologie, průmysl a zdravotní péče. Z hlediska země emitenta dominují Spojené státy americké následované Japonskem a Spojeným královstvím. Mezi největší pozice v portfoliu se řadí Citigroup, Microsoft, Comcast či kalifornský Apple.

Akcie pro odvážné investory

V nabídce Pioneer fondů se Pioneer – akciový fond řadí k těm s nejvyšším rizikovým stupněm. To z něj dělá volbu pro dravé a zkušené investory, kteří si mohou dovolit odložit volné prostředky na dobu nejméně 7 let. Pro ostatní investory není fond vhodný kvůli možným výkyvům hodnoty a dalším rizikům akciových trhů. Vysoká kolísavost je daní za potenciálně vysoké zhodnocení.

Dlouhodobá výkonnost Pioneer – akciového fondu

Pohled na roční výkonnost fondu v období od roku 2001 do 2016 odhaluje kolísání hodnoty podílových listů. To je samo o sobě jasným důkazem toho, proč je fond určen dynamickým investorům. V roce 2016 byl výnos 6,57 %. Historická výkonnost není garancí budoucích výsledků.

Silné a slabé stránky Pioneer – dynamického fondu

+ Potenciálně vysoké zhodnocení

+ Možnost investovat pravidelně od 500 Kč

− Dlouhý investiční horizont