Pioneer – obligační fond – vydělejte na investování do českých dluhopisů

Dluhopisy patří mezi aktivy k zajímavým příležitostem, které mohou nabídnout atraktivní zhodnocení i při podprůměrném riziku. Důkazem je Pioneer – obligační fond, který se primárně orientuje na investice do českých státních a podnikových dluhopisů.
Logo Fondik.cz
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
27/7/2018

Pioneer – obligační fond se řadí mezi konzervativní Pioneer fondy s cílem překonat výkonností nástroje finančního trhu. Fond byl založen v roce 2002. Zajímavý je pro opatrnější investory s delším investičním horizontem. Minimální výše pravidelné investice je stejně jako u dalších Pioneer fondů stanovena na 500 Kč.

<table> <tr><td>druh fondu:</td><td>dluhopisový</td></tr><tr><td>měna:</td><td>CZK</td></tr><tr><td>rok založení fondu:</td><td>2002</td></tr><tr><td>investiční horizont:</td><td>5 let a déle</td></tr><tr><td>investiční riziko:</td><td>3 (na stupnici 1 až 7)</td></tr></table>

DOPORUČUJEME: INVESTOVÁNÍ NA FONDEE

Pioneer – obligační fond je skvělou ukázkou diverzifikace dluhopisů

Portfolio manažer Pioneer – obligačního fondu aktivně spravuje diverzifikované portfolio dluhopisů obchodovaných na trzích v České republice. V menší míře jsou zastoupeny také investiční nástroje peněžního trhu. Statut fondu umožňuje dluhopisové části portfolia věnovat 70 až 100 % majetku fondu. Fond aktuálně nekopíruje a nesleduje žádná index či ukazatel.

Ve struktuře vlastního kapitálu dle splatnosti převládají podíly se splastností 7 let, 4 roky a hotovost. Pioneer – obligační fond je růstový fond. To znamená, že vygenerovaný zisk ponechává v majetku fondu, čímž zvyšuje hodnotu podílového listu.

S dluhopisy na dobu 5 let

Pioneer – obligační fond zaujme více zkušené investory, kteří mohou volné finanční prostředky investovat na dobu 5 a více let. Potřebujete-li získat investici zpět dříve, není pro vás tento fond vhodný kvůli možným výkyvům hodnoty. Většina investic v cizí měně je fondem zajištěna proti měnovému riziku. Využívá k tomu nástroj peněžního trhu. Investiční riziko je průměrné.

Dlouhodobá výkonnost Pioneer – obligačního fondu

V období od roku 2003 do 2016 fond dosáhl vždy kladného ročního zhodnocení s výjimkou let 2007 (-2,42 %) a 2013 (-1,89 %). V roce 2016 byl výnos nulový. Výkonnost přímo ovlivňují ceny českých státních dluhopisů.

Silné a slabé stránky Pioneer – dynamického fondu

+ Diverzifikace při investování do dluhopisů

+ Možnost investovat pravidelně od 500 Kč

− Výstupní poplatek 2 %