Zonky z pohledu investora – recenze 2021

Zonky je jedním z největších českých portálů zabývajících se zprostředkováním půjček mezi lidmi. My jsme se nyní rozhodli podívat se na službu ne z pohledu žadatele o půjčku, ale z pohledu investora. Jaké nabízí Zonky zhodnocení pro vaše finance a jak moc riskantní je investovat do půjček?
Logo Fondik.cz
Od
redakce Fondik.cz
3/3/20

Jak funguje investování do půjček na Zonky?

Systém půjček poskytovaných nebankovní společností Zonky spočívá v tom, že na jedné straně je člověk, který o půjčku žádá, a na druhé straně investoři, kteří se mu na půjčku složí. Žadatel získá výhodu v podobě dobrého úroku a investor zase v podobě zhodnocení svých financí. Zonky má tedy především roli zprostředkovatele mezi těmito dvěma stranami.

Investorem se může stát kdokoli – i vy. Peníze investujete přes jednoduchou online platformu a můžete začít klidně jen s několika stovkami korun. Minimální investice do jedné půjčky je totiž pouhých 200 korun, maximální je pak 5 000 korun. Horní hranice je takto nastavena, aby vás motivovala investovat své peníze do více různých půjček a rozložit tak riziko. Pokud ovšem máte přes 100 investic, hranice se zvedá na 10 000 korun, a nad 200 investic na 20 000 korun.

Kolik si investováním do půjček můžete vydělat? Jaký je roční výnos?

Průměrný roční výnos je 6,03 %. Odvíjí se mimo jiné od takzvaného ratingu, čísla, které představuje odhad rizikovosti investice do konkrétní půjčky a které zároveň odpovídá vyměřenému úroku. Zjednodušeně lze říct, že čím vyšší rating, tím vyšší výnos (ale i riziko):

Tabulka z webu Zonky, která ukazuje očekávaný výnos investora u jednotlivých typů půjček (rozděleny jsou podle rizikovosti).

Tento odhad vám poskytne na základě důkladného prověření klienta Zonky, na vás je potom strategicky si sestavit portfolio ze zainvestovaných půjček tak, aby byl váš výnos co nejvyšší a s přiměřeným rizikem.

Jaké jsou poplatky?

Vytvoření a vedení investorského účtu je zdarma. Za samotné investice je vám ale účtován investorský poplatek, který je odstupňován podle úroku, jak můžete vidět v tabulce výše. Poplatek se vypočítává za celý rok, strháván je ale měsíčně. Pokud například investujete 5 000 korun do půjčky s úrokem 10,99 %, poplatkem je částka odpovídající 3 % z výše investice, tedy 150 korun. Měsíčně je vám pak účtována jeho dvanáctina, tedy 12,50 korun.

Jak si vybrat půjčku, do které je dobré investovat?

Řídit se můžete příběhy, které žadatelé zveřejňují na Tržišti, kde jsou pro investory vystaveny půjčky k zainvestování. Na základě příběhu si zkusíte vytvořit svůj vlastní odhad důvěryhodnosti konkrétního žadatele. V druhé řadě je pak pomocníkem již zmíněný rating, který zahrnuje informaci o rizikovosti investice. Portfolio by mělo být rozmanité, zda ale budete ve větší míře investovat spíše do rizikovějších půjček s vyšším předpokládaným výnosem, nebo do těch bezpečnějších s nižším výnosem, to záleží na vašich preferencích. Zonky na webu pro představu uvádí tři příklady možného rozložení investic:

3 typy portfolií na webu Zonky. Je mezi nimi konzervativní, balancované a progresivní portfolio. Liší se podle rizika.

Jak můžu začít investovat do půjček na Zonky?

K investování na Zonky vede jen několik snadných kroků:

  1. registrace: Začnete krátkou registrací na stránkách Zonky, kde o sobě vyplníte základní informace a potvrdíte svoji identitu snímky 2 různých dokladů totožnosti.
  2. podpis smlouvy: Elektronicky podepíšete smlouvu opsáním číselného kódu z SMS zprávy, která vám bude zaslána, do formuláře.
  3. nabití peněženky: Peněženka slouží jako investorský účet – jsou v ní peníze, které jste zatím neinvestovali, a také peníze, které vám už vaše portfolio vydělalo (ty můžete buď znovu investovat, nebo si je poslat na svůj bankovní účet). Pro začátek si do peněženky ze svého běžného účtu převedete libovolnou částku, kterou poté budete investovat.
  4. aktivace investorského účtu: Během 1 až 3 dnů vám částka dorazí do peněženky a vy se můžete pustit do výběru prvních půjček, které zainvestujete.

INVESTUJTE NA ZONKY

Co když někdo přestane splácet půjčku, do které jste investovali?

Zonky klientům nadcházející platby důsledně připomíná e-maily nebo SMS zprávami a po jediném dni zpoždění je kontaktuje. Většinou je ale na vině jen zapomnětlivost, statisticky se problém se splácením objevuje u nanejvýš 3 % půjček. Pokud je důvod nesplácení závažnější, Zonky se zpravidla snaží s klientem domluvit na co nejschůdnějším řešení, například aby splácel půjčku alespoň po nižších částkách.

Situace je komplikovanější, pokud klient hraje „mrtvého brouka“ – nesplácí, neozývá se a nesnaží se dluh nijak řešit. Zonky se s ním nadále snaží spojit a 2 měsíce po splatnosti mu zašle výzvu před zesplatněním. Když klient nereaguje ani na tu, půjčka je po měsíci zesplatněna. Co to znamená? Při zesplatnění Zonky požaduje jednorázové navrácení celé nesplacené částky a může dluh začít řešit soudním vymáháním. Ze sumy, která je takto získána zpět, si ponechá část na pokrytí vzniklých nákladů (maximálně 30 %) a zbytek je rozdělen mezi investory.

Doporučujeme investovat do více půjček a rozložit tak potenciální riziko.

Co je sekundární trh a k čemu slouží?

Sekundární trh slouží k přeprodání vaší investice. Představuje možnost, jak získat přístup k financím, které máte v dané chvíli zainvestovány. Svoji investici zkrátka vystavíte na sekundárním trhu (podobně jako žadatelé vystavují své příběhy na Tržišti), kde si ho od vás koupí jiný investor za zůstatkovou cenu.

Podmínky pro prodej vaší investice jsou takové, že se u ní splátka nikdy nezpozdila o více než 1 den a že musela již proběhnout alespoň 1 splátka. S prodejem jsou spojeny také dva poplatky: prodávající platí vždy 1,5 % z prodejní ceny své investice, kupující platí investorský poplatek podle ratingu půjčky.

Závěr

Investice do půjček na Zonky je velmi dobrý a moderní způsob zhodnocování peněz. S chytře sestaveným portfoliem složeným z většího množství různých půjček dosáhnete velmi malého rizika a zároveň pěkného ročního výnosu. Investovat navíc můžete už od velmi nízkých částek. Pokud máte tedy zrovna nějaké peníze navíc a přemýšlíte, jak je co nejlépe zhodnotit, možnost investovat se Zonky si rozhodně zaslouží vaši pozornost.