Kompletní přehled státních příspěvků od dětství až po důchod

Někdo příspěvky od státu využívá, pro jiného je to jedna velká neznámá. Dostanete-li se do složité životní situace a s ní spojené tíživé finanční tísně, může se vám peněžitá pomoc hodit. Podívejte se v následujících řádcích v našem velkém přehledu, na co všechno stát přispívá, kdo má na příspěvky nárok a jaká je jejich výše.
Logo Fondik.cz
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
12/10/2018

Za pobírání příspěvků od státu se není třeba stydět. Vzpomeňte si na jedno známé rčení: hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere!

Porodné

Porodné představuje jednorázový příspěvek, o který lze zažádat po narození dítěte a to i zpětně do jednoho roku života dítěte. Příspěvek je určený pro rodiny s nižšími příjmy, jejichž příjem nesmí být vyšší, nežli 2,7 násobek jejich životního minima. Výše porodného činí 13 000 Kč při narození prvního dítěte, 10 000 Kč při narození druhého dítěte a 23 000 Kč při narození dvojčat.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je možné čerpat až do čtyř let věku dítěte, vyplácí se jednou měsíčně. Na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič, který se po celý kalendářní rok celodenně a řádně stará o nejmladší dítě v rodině. Maximální výše rodičovského příspěvku činí 220 000 Kč na jedno dítě, na dvě a tři děti pak 330 000 Kč. Rodičovský příspěvek lze čerpat minimálně 6 měsíců, maximálně pak 4 roky.  Výše měsíčního příspěvku nesmí přesáhnout 70 % hrubého měsíčního výdělku.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství, lidově nazývána mateřská, slouží jako náhrada příjmu matky v období před porodem a těsně po porodu. Peněžité pomoci v mateřství mohou využít i tatínkové, kterým nahradí příjem při výchově dítěte. Podmínkou pro získání peněžité pomoci v mateřství je účast žadatele/žadatelky na nemocenském pojištění. Výše příspěvku se určuje podle výše příjmu žadatele, nejvyšší možná částka dosahuje 36 750 Kč měsíčně.

Otcovská dovolená

Otcovská dovolená je určena pro všechny tatínky, kteří chtějí zůstat s maminkou a novorozencem doma po dobu jednoho týdne. Nárok na otcovskou dovolenou mají zaměstnanci i OSVČ, kteří mají účast na nemocenském pojištění po dobu minimálně 3 měsíce. O otcovskou dovolenou mohou zažádat i pěstouni, poručníci a adoptivní rodiče, kteří pečují o dítě, jež v den převzetí do péče nebylo starší 7 let. Výše příspěvku činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dlouhodobý příspěvek. Je určený pro rodiny s nízkými příjmy. Nárok na získání přídavku na dítě mají rodiny, jejich příjem není vyšší než 2,4násobek jejího životního minima. Přídavek na dítě lze čerpat až do věku 26 let dítěte. Výše příspěvku činí 800 Kč na dítě do 6 let, 910 Kč za dítě od 6 do 15 let a 1000 Kč za dítě od 15 do 26 let - podmínkou je alespoň jeden příjem rodičů ze zaměstnání, podnikání nebo podpory nahrazující příjem. Rodiče, kteří nemají vůbec žádný příjem, mohou získat 500 Kč za dítě do 6 let, 610 Kč za dítě od 6 do 15 let a 700 Kč za dítě od 15 do 26 let.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení slouží k podpoře rodin či jednotlivců s nízkými příjmy. Na získání příspěvku mají nárok žadatelé, jejichž náklady na bydlení přesahují 30 % jejich příjmu. Zároveň platí, že náklady na bydlení nesmí být vyšší, nežli jsou státem definované náklady na bydlení v daném městě (v Praze pak náklady na bydlení nesmí přesahovat 35 % příjmu žadatele). Příspěvek na bydlení je možné získat pouze na nemovitost, která splňuje ze zákona dané podmínky pro trvalé bydlení - nevyhovující je například chalupa bez čísla popisného. Výše příspěvku na bydlení činí rozdíl mezi 30 % příjmů a normativními náklady na bydlení v daném městě.

Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti je krátkodobý příspěvek. Nárok na jeho získání mají žadatelé, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, nepobírají starobní důchod a během posledních dvou let si platili důchodové pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Výše příspěvku se určuje podle průměrného měsíčního výdělku. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, který předcházel roku, v němž o podporu v nezaměstnanosti žádáte. Výše podpory v nezaměstnanosti není neomezená, naopak je limitována.

Příspěvek na přestěhování

Příspěvek na přestěhování je jednorázový. Je určený pro nezaměstnané, kteří si našli práci mimo místa bydliště a chystají se kvůli zaměstnání přestěhovat, využít jej mohou i nezaměstnaní, kteří se kvůli práci již přestěhovali. Nárok na získání příspěvku na stěhování mají žadatelé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce minimálně 5 měsíců, nebo žadatelé, kteří přišli o práci díky hromadnému propouštění. Výše příspěvku na přestěhování je 50 000 Kč.

Příspěvek na dojíždění

Příspěvek na dojíždění se vyplácí měsíčně. Slouží k podpoře mobility. Využít jej mohou nezaměstnaní, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce - příspěvek má být pomoci při snaze získat práci. Podmínkou pro získání příspěvku na dojíždění je evidence na Úřadu práce po dobu minimálně 5 měsíců, zažádat mohou i ti, kteří byli ze zaměstnání propuštěni vlivem hromadného propouštění. Výše příspěvku závisí na dojezdové vzdálenosti, maximální výše činí 3 500 Kč měsíčně.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určený pro osoby s nepříznivým zdravotním stavem. Zažádat o něj mohou ti, kteří díky nepříznivému zdravotnímu stavu, který přetrvává dlouhodobě, vyžadují pomoc jiné osoby. Výše příspěvku se odvíjí od věku žadatele a od stupně závislosti na druhé osobě. Neplatí pro děti do jednoho roku.

Příspěvek na stavební spoření

Příspěvek na stavební spoření představuje jednu z nejbezpečnějších investic. Státní příspěvek pro stavební spoření činí 10% z vkladu. Podmínkou pro získání příspěvku je udržení smlouvy se spořením po dobu minimálně 6 let - částku lze vybrat nejdříve po šesti letech. Pro získání maximální výše podpory, která činí 2000 Kč, je nutné uložit na stavební spoření minimálně 20 000 Kč/rok.

Příspěvek na penzijní připojištění

Příspěvek na penzijní připojištění může získat každý, kdo si spoří. Podmínkou pro získání příspěvku na penzijní připojištění je udržení smlouvy do 60 let věku a alespoň po dobu 5 let. Výše příspěvku se pohybuje od 90 do 230 Kč - záleží na částce, kterou si žadatel spoří. Část peněz si lze vybrat po 15 letech trvání smlouvy.

Příspěvek na pohřeb

Příspěvek na pohřeb neboli pohřebné slouží jako pomoc při pokrytí nákladů vzniklých při pohřbu zemřelého. Nárok na získání pohřebného mají osoby, které vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči takového dítěte. Příspěvek na pohřeb je jednorázový, výše příspěvku činí 5000 Kč.