10 základních pojmů ze světa podílových fondů

Když jde o peníze, je důležité vyznat se v pojmech. Bez znalosti základních hesel se neobejdete. Než se rozhodnete pro první investici do podílových fondů, věnujte pár minut studiu a projděte si přehledný slovníček. Nečekejte hodinu vysokoškolské ekonomie, podílové fondy jsou naštěstí snadno srozumitelné. Níže se na vás těší první desítka pojmů ze světa podílových fondů.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Podílové fondy
7/1/2021 1:00 AM

Podílové fondy

Podílový fond je investiční nástroj. Jedná se o formu kolektivního investování. Fond spravuje investiční společnost dle předem stanovené strategie. Investicí do fondu získáte podílové listy. Výnosem pro vás je rozdíl mezi nákupem a prodejem podílových listů.

Fond peněžního trhu

Fondy peněžního trhu jsou druhem podílových fondů a slouží ke krátkodobému zhodnocování vašich volných peněžních prostředků. Tyto fondy většinou investují do vkladových účtu u peněžních ústavů, krátkodobých obligací či depozitních certifikátů. Míra rizika je velmi nízká, nicméně stejně tak je nízké zhodnocení.

Dluhopisový fond

Dluhopisové fondy jsou druhem podílových fondů a investují do státních či firemních dluhopisů. Nabízí vyšší výnos než fondy peněžního trhu, nicméně růst kursu dluhopisových fondů není tak rovnoměrný, jak je tomu u fondů peněžních.

Smíšený fond

Smíšené fondy jsou druhem podílových fondů, které mají v portfoliu jak akcie českých a zahraničních společností, tak dluhopisy. Rizikovější částí smíšeného fondu jsou akcie, které se však v případě pozitivního vývoje významně podílí na zhodnocení fondu.

Fond fondů

Fondy fondů jsou hodně speciálním druhem podílových fondů, který vám otevře dveře do zahraničí. Jinými slovy fondy fondů nakupují podílové listy zahraničních fondů. Díky tomuto typu fondů je možné získat přístup k portfoliu zkušených zahraničních správců.

Akciový fond

Nejvíce rizikové, ale v případě trpělivosti a správného výběru nejvíce výnosné. Přesně to jsou akciové fondy, které investují do akcií firem ze zahraničí nebo České republiky. O rizikovosti akciového fondu rozhoduje to, do jakých firem a na jakých trzích investuje.

Investiční horizont

Investiční horizont představuje délku období, po které chcete investovat. Podle délky tohoto období vybíráte vhodný typ podílového fondu. Nejkratší horizont mají fondy finančního trhu, nejdelší naopak fondy akciové.

Investiční a rizikový profil

Chcete zapadnout mezi konzervativní investory, nebo vám naopak nechybí dravost a orientujete se na velký růst? Váš investiční profil odhaluje, kam a na jak dlouho chcete investovat. Vypracování investičního profilu vám pomáhá s hledáním ideální investice.

Diverzifikace

Vsadit vše na jednu kartu? To se nemusí vyplatit! Musíte diverzifikovat - tedy snižovat riziko tím, že rozdělíte vaši investici do více fondů. Dokonce i samotné fondy diverzifikují, aby dosáhly co největšího výnosu s co nejmenším rizikem.

Měnové riziko

Měnové riziko je spojené s pohybem devizového kurzu. Investujete-li do fondu s americkými akciemi, které je denominovaný v americkém dolaru, podstupujete riziko pohybu kurzu ke koruně. Měnové riziko však nemusí nutně přinést pouze negativní dopad. V některých případech z něj jako investor můžete těžit. Pokud si s měnovým rizikem nechcete lámat hlavu, hledejte takové fondy, které jsou proti němu zajištěné. Tuto informaci se dočtete v prospektu fondu.

Tím to pouze začíná

První desítka pojmů je pouhým úvodem ke všemu, co se o podílových fondech časem naučíte. Pro základní orientaci však stačí a otvírá vám dveře k dalšímu čerpání zajímavých informací a investičních tipů.

No items found.