4 výhody pravidelného investování do fondů České spořitelny

Investování do podílových fondů je dostupným a efektivním způsobem, jak zhodnotit vaše prostředky. Získejte přehled o nabídce investičních společností, mezi které patří také Česká spořitelna. Jaké výhody přináší?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Kde investovat
6/12/2020

1. Zázemí a stabilita největší české banky

Investujte do podílových fondů prostřednictvím dostatečně velké a stabilní společnosti. Česká spořitelna je součástí skupiny Erste Group a dle počtu klientů je největší bankou u nás. Nabídka investičních produktů České spořitelny je velmi pestrá a obsahuje prakticky všechny druhy podílových fondů. Součástí je i nejstarší a největší podílový nemovitostní fond na českém trhu, který spravuje REICO investiční společnost České spořitelny.

2. Přehledné investiční centrum a tipy na investice

Především pro méně zkušené investory mohou být začátky investování složité. Česká spořitelna v rámci investičního centra poskytuje všechny důležité informace na jednom místě a pomáhá tak investorům zorientovat se. Investiční centrum je dostupné také jako aplikace pro Apple a Android! Přímo na displeji mobilu tak máte k dispozici kompletní nabídku podílových fondů, slovník investičních pojmů a nejnovější analýzy a prognózy ze skupiny Erste Group.

Díky údajům z investičního centra zjistíte, co se děje na trzích. Informace o aktuálním vývoji jsou pro vás důležité u všech druhů podílových fondů. Můžete díky nim objevovat nové příležitosti i hrozby. Česká spořitelna vám také dává doporučení týkající se nejdůležitějších trhů a typů aktiv.

3. Investice od 300 Kč

S Českou spořitelnou můžete do podílových fondů investovat s malým rozpočtem. Dolní hranice jednorázové i pravidelné investice je 300 Kč. V případě minimální investice 1000 Kč měsíčně po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců získáte slevu z poplatku za vyřízení koupě podílových listů. Výhodou pro investory je možnost investovanou částku kdykoliv zvýšit či snížit.

Pohled na ceník pro investování do podílových fondů přináší další dobré zprávy. Zřízení a vedení investičního účtu je zcela zdarma. Stejně tak nic neplatíte za veškeré transakce na investičním účtu vyjma zahraničního platebního styku. Převody podílových listů mezi dvěma majiteli majetkových účtů jsou taktéž zdarma. Poplatek za nákup podílových listů se liší dle konkrétního fondu.

4. Široká nabídka fondů a atraktivní Top Stocks

Česká spořitelna je bránou k širokému zástupu podílových fondů, které oslovují všechny typy investorů. Mezi oblíbené fondy se řadí dluhopisový Sporobond se střednědobou doporučenou dobou investování. V portfoliu má převážně české státní dluhopisy a korporátní dluhopisy investičního stupně, což jsou dluhopisy kvalitních společností.

Zájemce o krátkodobé investice oslovuje dluhopisový podílový fond Sporoinvest založený již v roce 1996. Doporučený investiční horizont je 1 rok a déle. Konzervativně spravovaný Sporoinvest je nejméně rizikový fond nabízející lepší zhodnocení než běžný termínovaný vklad.

Pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem má Česká spořitelna připraven akciový fond Sporotrend. Jeho portfolio je složeno převážně ze středoevropských a východoevropských akcií. Na stejný typ investorů cílí také akciový fond Global Stocks FF s tím rozdílem, že jeho portfolio se skládá z globálních akciových fondů bez měnového zajištění. Doporučený investiční horizont je 5 let a déle.

Česká spořitelna má právo být pyšná na akciový fond Top Stocks. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších akciových fondů u nás. Založen je na koncentrovaném portfoliu akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích. Investuje do akcií takových firem jako Starbucks, Apple či Pandora. Fond má potenciálně vyšší rizikovost i výnos. Doporučený investiční horizont je 5 let a déle.

Chcete investovat do fondů České spořitelny?

Důvodů pro pravidelné investování do podílových fondů České spořitelny může být mnoho. Někdo hledá zabezpečení na penzi, někdo další chce vysoce zhodnotit volné finanční prostředky. V obou případech je možné spolehnout se na stabilní zázemí, přehlednost, zajímavé podmínky a atraktivní nabídku podílových fondů. Tyto výhody dělají z fondů České spořitelny investiční příležitost, kterou by byla škoda přehlížet.