Conseq Invest Akcie Nové Evropy – středoevropské akcie s tahem na branku

Fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy usiluje o dlouhodobé zhodnocení investic prostřednictvím zajímavě diverzifikovaného portolia. Svým zaměřením a strategií oslovuje dynamické investory. Dokáže zaujmout i vás?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Kde investovat
6/12/2020 1:00 AM

Otevřený akciový fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy byl založen 11. září 2000 s cílem rozšířit nabídku fondů české investiční společnosti Conseq Invest. Od samotného začátku se profilu jako zajímavá volba pro dynamické investory schopné akceptovat výkyvy trhu. Doporučený investiční horizont je 5 let. Minimální výše první investice při pravidelném investování je 500 Kč.

druh fondu:akciový
měna:CZK
rok založení fondu:2000
investiční horizont:5 let
investiční riziko:5 (na stupnici 1 až 7)

Conseq Invest Akciový vyhledává podhodnocené akcie

Jednou z dynamických strategií při investování je aktivní vyhledávání fundamentálně podhodnocených akcií, které mohou v dlouhodobém horizontu nabídnout zajímavý růstový potenciál díky budoucím hospodářským výsledkům emitenta. Tento přístup je vlastní také fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy, který se zaměřuje na středoevropské akcie. Ty jsou kótované především na regulovaných trzích v České republice, Polsku či Maďarsku. Menším procentem je zastoupeno také Rakouskou, Slovinsko a Rumunsko.

Z pohledu sektorové struktury patří mezi nejvýznamnější sektory banky, pojišťovny, reality, spotřební zboží a v neposlední řadě také těžba a zpracování ropy a plynu. Za nepřehlédnutelné emise v portofoliu fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy lze považovat MOL, Erste Bank, Gorenje, CME, OTP Bank či Vienna Insurance Group.

Conseq Invest Akcie Nové Evropy plní přání zkušeným

Fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy chce dosáhnout vysokého kapitálového zhodnocení, což s sebou přináší také nadprůměrné riziko spojené s běžnými výkyvy trhů. Historické hodnoty kolísavosti se v ročním horizontu pohybovaly v rozmezí 10 % až 15 %. Tento fond tak nemusí být vhodný pro opatrnější investory, kteří chtějí získat investované prostředky dříve než za 5 let.

Dlouhodobá výkonnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy

Historická výkonnost fondu potvrzuje možné výkyvy hodnoty. Od roku 2013 je situace relativně klidná. V období od roku 2013 do roku 2016 dosáhl fond vždy kladného zhodnocení s výjimkou roku 2014, kdy byl výsledek -3,92 %. Za rok 206 byla výkonnost 10,77 %.

No items found.