Conseq Invest Dluhopisový – fond, který si jde pro pevný výnos

Diversifikované portfolio cenných papírů s fixním výnosem denominovaných v českých korunách je mocným zaklínadlem. To si uvědomuje i Conseq Invest Dluhopisový fond, který bude zajímavou volbou pro nejednoho investora. Víte, na čem je založena jeho strategie?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Kde investovat
6/12/2020 1:00 AM

Otevřený dluhopisový fond Conseq Invest Dluhopisový se mezi fondy Conseq objevil 11. září 2000. Investuje do diverzifikovaného portfolia cenných papírů s pevným výnosem s cílem překonat benchmark, kterým je Bloomberg Effas Czech Govt All >1 Yr TR. V případě zájmu o pravidelnou investici je minimální částka stanovena na 500 Kč. Opatrnější investory potěší jak rizikový profil, tak kratší investiční horizont.

druh fondu:dluhopisový
měna:CZK
rok založení fondu:2000
investiční horizont:2 roky
investiční riziko:2 (na stupnici 1 až 7)

Conseq Invest Dluhopisový pro nízkou míru finančních rizik

Investiční strategie fondu Conseq Invest Dluhopisový se podřizuje zachování nízké míry finančních rizik

uskutečněných investic. Jinými slovy je nastavena velmi konzervativně. Cenné papíry v portfoliu jsou kótované nebo obchodované na regulovaných trzích v členských zemích OECD. Minimálně 70 % je vždy denominováno v českých korunách. Expozice na měnové riziko tak nikdy nepřesáhne 10 % hodnoty aktiv celého fondu.

Struktura portfolia dle typu emitenta odhaluje velký důraz na hotovost, vládní instituce, banky a korporace. V menší míře jsou zastoupeny také reality a průmysl. Mezi nejvýznamnějšími emisemi tak nechybí Česká republika, Pegas Nonwovens, European Investment Bank či například akciová společnost Škoda Transportation.

Investujte s fondem Conseq Invest Dluhopisový na dva roky

Conseq Invest Dluhopisový je určen opatrným investorům, kteří chtějí získat zpět své investované finanční prostředky po dvou letech od investice. Poměr rizika a výnosů kategorizuje fond do podpůrměrného rizikového profilu. I tak je však nutné počítat s úvěrovým rizikem stran, se kterými fond obchoduje. Potenciálně nižší zhodnocení dělá z fondu Conseq Invest Dluhopisový atraktivní alternativu pro spořící účty a další bankovní produkty.

Dlouhodobá výkonnost fondu Conseq Invest Dluhopisový

S výjimkou roku 2013, kdy byla výkonnost -0,23 %, dosáhl podílový fond Conseq Invest Dluhopisový v letech 2007 až 2016 vždy kladné roční výkonnosti. Nejvyšší byla v roce 2012, kdy hodnotou 13,78 % překonala stanovený benchmark. Nezapomeňte, že historická výkonnost fondu není zárukou výkonnosti v budoucnosti.

No items found.