Dynamický růst ekonomiky a podnikání v Česku od sametové revoluce

Od sametové revoluce v roce 1989 došlo k pozoruhodnému nárůstu životní úrovně v České republice. Analýza Hospodářské komory ukazuje, že výdělky zaměstnanců se od té doby zvýšily v průměru čtrnáctkrát, zatímco ceny vzrostly sedminásobně. Ačkoli produktivita na obyvatele ještě nedosáhla úrovně Německa, je tento růst působivý.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
20/11/2023 8:09 AM

Transformace Ekonomiky

Hospodářská komora zdůrazňuje, že klíčovou změnou v české ekonomice byla liberalizace cen. Ceny před rokem 1989 byly regulované a uměle nízké, což vedlo k nedostatku některých druhů zboží. Od té doby došlo k výraznému růstu průměrné mzdy - ze 3170 Kčs v roce 1989 na predikovaných 43 600 Kč v roce 2023.

Energetické Srovnání

Zajímavým doplňkovým ukazatelem růstu životní úrovně je srovnání cen elektřiny. V roce 1989 si průměrný zaměstnanec mohl za svou mzdu dovolit koupit 6604 kWh elektřiny, zatímco v roce 2023 je to přibližně 9458 kWh. Toto číslo však Hospodářská komora považuje spíše za doplňkové srovnání, neboť nezohledňuje kompletní ekonomický obraz.

Boom Podnikání

Zájem o podnikání v Česku vzrostl od roku 1990 z 180 000 ekonomických subjektů na téměř tři miliony v roce 2022, z čehož dva miliony tvoří osoby samostatně výdělečně činné. Tento růst ukazuje, jak se země úspěšně přeorientovala směrem k tržnímu hospodářství.

Srovnání s Západem

Ve snaze dohnat západní státy se Česká republika podle Světové banky přiblížila HDP na osobu Německu o 13,5 procentního bodu mezi lety 1989 a 2022. Tento konvergenční proces byl však nejvýraznější před rokem 2008, před globální finanční krizí.

Současná Výzva

Hospodářská komora upozorňuje, že Česká republika čelí největšímu zlomu v její novodobé historii. Země vyčerpala všechny dosavadní faktory růstu, ztratila konkurenční výhody a ocitla se v takzvané pasti středních příjmů. Tato situace představuje výzvu pro další rozvoj české ekonomiky.

Autor: Vladimír Daněk, Zdroj: Hospodářská komora, Foto: Pixabay