IKS Balancovaný - dynamický - jeden z nejzajímavějších smíšených fondů na českém trhu

Podílový fond IKS Balancovaný - dynamický s flexibilní investiční strategií oslovuje investory, kteří chtějí investovat na dluhopisových a akciových trzích střední a východní Evropy. Dokáže přesvědčit i vás?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Kde investovat
6/12/2020 1:00 AM

Otevřený podílový fond IKS Balancovaný - dynamický se mezi fondy Komerční banky objevil již v roce 1997, třebaže aktuální název nese až od roku 2007.  Jeho hlavní přidanou hodnotou je flexibilní strategie, která umožňuje smíšené portfolio aktiv upravovat v závislosti na stávající a očekávané ekonomické situaci. Doporučený investiční horizont je 5 let. Minimální výše první investice při pravidelném investování je 300 Kč. V případě jednorázové investice je dolní hranice 5000 Kč.

druh fondu:smíšený
měna:CZK
rok založení fondu:1997
investiční horizont:5 let
investiční riziko:5 (na stupnici 1 až 7)

IKS Balancovaný - dynamický dokáže reagovat bleskově

Smíšený podílový fond IKS Balancovaný - dynamický patří k nejziskovějším smíšeným fondům na českém trhu a zásadní podíl má na tom jedinečná investiční strategie. V portfoliu vždy dominuje ta složka, která za aktuální situace přináší vyšší výnos při zachování stanoveného investičního rizika. Poměr mezi akciemi a dluhopisy se pružně mění dle vývoje na finančních trzích. Dle statutu fondu musí akciová část tvořit vždy minimálně 30 % portfolia. Dluhopisové složky nesmí překročit hranici 70 %.

Z hlediska teritoriálního zaměření dominuje v portfoliu Česká republika, Rusko, Turecko a Polsko. Mezi nejvýznamnější odvětví patří finanční služby, vládní dluhopisy a energetika. V titulech se tak nachází například taková jména jako Cetin, Sberbank, Komerční banka či ČEZ.

Fond Komerční banky pro tolerantní investory

Potenciálně vysoké zhodnocení s sebou přináší nadprůměrné riziko. Fondu IKS Balancovaný - dynamický si v nabídce fondů Komerční banky všimnou v první řadě investoři s vyšší ochotu tolerovat výkyvy hodnoty investice. Dynamická část portfolia předurčuje fond pro dlouhý investiční horizont.

Dlouhodobá výkonnost fondu IKS Balancovaný - dynamický

Od roku 2013 do roku 2015 dosahoval smíšený fond IKS Balancovaný - dynamický záporných výsledků pohybujících se kolem -4 %. V roce 2016 byl výkon 6,34 %.

No items found.