Vyplatí se pojištění od Mutumutu? - recenze 2022

Životní pojištění sice není povinné, v nečekaných situacích však může pomoci nám i naší rodině. V dnešním článku vám představíme moderní pojištění od Mutumutu, které má přehledné podmínky a platíme v něm jen za ty opravdu důležité věci.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Tipy
6/2/2022 1:00 AM

Co je to Mutumutu?

Jedná se o českého poskytovatele životního pojištění, které konkuruje klasickým pojistkám svou jednoduchostí a minimem výluk. Bylo spuštěno v říjnu roku 2018 a stojí za ním Komerční pojišťovna spolu s firmou Creative Dock. Kromě široké škály situací, na které nás může pojistit, má Mutumutu také zajímavý program odměn pro lidi, kteří se snaží vést zdravý a aktivní život.

Optimisticky naladěný tým, který stojí za službou Mutumutu.
Tým, který stojí za pojištěním Mutumutu.

Pojďme si nyní Mutumutu blíže představit a zodpovědět si několik důležitých otázek.

Jaký je rozdíl mezi Mutumutu a klasickým životním pojištěním?

Klasické životní pojištění nás zpravidla zajišťuje pro tyto případy:

 • pracovní neschopnosti
 • trvalých následků úrazu
 • invalidity
 • závažných onemocnění
 • úmrtí
 • často také hospitalizace následkem úrazu

K běžným životním pojištěním je nám navíc většinou nabízeno nějaké připojištění – pro ženy, pro řidiče, pro sportovce, pro případ nálezu nádoru, pro určité úrazy, pro pokrytí doby léčby a tak dále. To má pro nás za následek především navýšení celkové ceny pojistky a také další spoustu podmínek a výluk.

Oproti tomu se Mutumutu soustředí jen na tři nejzávažnější životní situace, které se snaží pokrýt v co největší šíři:

 • pracovní neschopnost důsledkem úrazu či choroby (pojištění se vztahuje i na onemocnění covid-19)
 • invalidita důsledkem úrazu či choroby
 • úmrtí

Na rozdíl od většiny tradičních pojišťoven nás Mutumutu navíc zajistí i pro případ vyřazení z pracovního života důsledkem bolestí zad nebo psychických onemocnění, která má drtivá většina běžných pojišťoven ve výlukách. Abychom to shrnuli, výhodami Mutumutu oproti jiným životním pojištěním jsou jednoduchost, srozumitelnost, široká škála situací, kdy nás pojištění kryje, a absence dalších poplatků za připojištění toho, co by mělo být samozřejmostí.

Pro jaké případy mě může Mutumutu pojistit?

Mutumutu nás i naše blízké zajistí pro případ tří nečekaných životních situací:

1. Pracovní neschopnost

Ať už se ocitneme v pracovní neschopnosti důsledkem úrazu nebo nemoci, Mutumutu nám bude vyplácet pravidelnou rentu. Při sjednávání pojištění si můžeme zvolit, jestli nám bude Mutumutu vyplácet hned po 30 nebo až po 60 dnech uznané pracovní neschopnosti. Jediné, co musíme brát ještě předem v potaz je karenční doba neboli ochranná lhůta - tedy to, že úrazy kryje Mutumutu hned od počátku pojištění, ale nemoci až po 3 měsících od jeho sjednání. Překonáme-li ale tyto první 3 měsíce pojištění bez stonání, máme jistotu, že už jsme krytí na vše - úrazy i nemoci.

Od státu sice dostáváme podporu ve výši přibližně 60 % našeho platu, to však zpravidla nestačí na udržení naší domácnosti ani životního standardu ve stavu, na jaký jsme zvyklí. Osoby samostatně výdělečně činné, které si za zajištění pro případ pracovní neschopnosti nepřiplácí k sociálnímu pojištění, dokonce nedostanou vůbec nic. Jedině s vhodným pojištěním tak můžeme nadále hradit všechny nutné výdaje a nesnižovat přitom kvalitu svého života.

2. Invalidita

Pokud nám zdravotní stav nedovolí plnohodnotně (nebo vůbec) vykonávat zaměstnání a bude nám přiznána invalidita, můžeme se spolehnout na pravidelný měsíční přísun peněz od Mutumutu, který nám přilepší k vyměřenému invalidnímu důchodu. Invalidita z důvodu nemoci je krytá po dvou měsících od vzniku pojištění. Pokud invaliditu zapříčinil úraz, nárok na plnění vzniká hned."

Mutumutu nám při sjednávání pojištění automaticky navrhne krytí pouze pro případ přiznání 3. stupně invalidity. Dělá to tak mimo jiné proto, že v 1. a 2. stupni můžeme být nadále práceschopní a spousta žadatelů se tak pro tyto stupně zajistit nechce. Pojištění si ale můžeme přizpůsobit podle svých představ, takže pokud chceme krytí i pro případ invalidity 1. a 2. stupně, jednoduše si ho v návrhu pojištění nastavíme.

3. Úmrtí

V době, kdy se rodina snaží vyrovnat se ztrátou blízké osoby jsou finance to poslední, co by měla řešit. V případě našeho úmrtí tak Mutumutu našim blízkým poskytne finanční prostředky na organizaci pohřbu i na období po něm. Výši tohoto odškodnění si opět nastavíme sami – může se jednat o 100 000 korun, ale klidně i o 3 000 000 korun.

A na co se pojištění od Mutumutu naopak nevztahuje?

1. Úraz (ve smyslu vyplácení bolestného)

Jedná se o pojištění životní, nikoli úrazové, zajistí nás tedy pro situace dlouhodobého charakteru, které bychom nemuseli sami zvládnout vyřešit. Takovou situací úraz není a od Mutumutu za něj tedy žádné bolestné nedostaneme. Jinak je tomu ale samozřejmě v případě, kdy jsme kvůli úrazu neschopni výkonu své práce, jak je popsáno výše.

2. Pojistné události, které podléhají některé z osmi smluvně stanovených výluk

Na rozdíl od spousty tradičních pojišťoven, které mají nespočet mnohdy nejasně ohraničených výluk, Mutumutu má osm jasně daných výjimek, kdy nám pojistné neproplatí.

Jsou to situace vzniklé:

 • pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
 • v souvislosti s válkou, vzpourou nebo teroristickým útokem, který jsme provedli my sami (jako oběť teroristického útoku odškodněni jsme)
 • důsledkem sebevraždy nebo pokusu o ni
 • v důsledku úrazů nebo chorob diagnostikovaných před sjednáním pojištění, které jsme neuvedli v dotazníku při sjednávání pojištění
 • důsledkem jaderné havárie nebo radioaktivní kontaminace
 • v důsledku řízení auta nebo stroje bez příslušného oprávnění
 • v souvislosti s těhotenstvím, porodem nebo potratem (pokud se jedná o pracovní neschopnost)
 • při provozování rizikového sportu (pokud se jedná o pracovní neschopnost nebo invaliditu, úmrtí kryto je).

Můžu si s Mutumutu pojištěním spořit?

Pojištění od Mutumutu investiční ani spořicí složku neobsahuje. Na trhu již existuje spousta výhodnějších produktů a lepších příležitostí, jak zhodnotit své peníze nebo si spořit, a pojištění bez této složky má jednu nespornou výhodu – je mnohem levnější.

Na kolik vyjde pojištění od Mutumutu?

Jak již bylo naznačeno, díky nulovým připojištěním a chybějícímu spoření vyjde Mutumutu o poznání levněji než většina klasických životních pojistek. I tak je však cena pojištění velmi individuální a odvíjí se od typu zaměstnání, výše platu, rodinného zázemí a podobně. Částku, na jakou by tedy pojištění vyšlo přímo nás, si můžeme nechat nezávazně spočítat na této stránce.

Pro představu uvedeme dva různé příklady:

Prvním příkladem může být dvacetidevítiletá žena, matka jednoho dítěte, která pracuje jako kuchařka a její čistý měsíční příjem se pohybuje kolem 15 500 korun. Žádnou hypotéku naštěstí splácet nemusí. Po zadání hlavních parametrů jí Mutumutu vypracovalo tento návrh pojištění:

 • V případě pracovní neschopnosti trvající déle než šedesát dní jí Mutumutu k nemocenské měsíčně přidá další 3 000 korun. V případě přiznání invalidity 3. stupně bude z pojistky měsíčně pobírat 3 500 korun k invalidnímu důchodu navíc. Při úmrtí bude její blízké osobě, kterou sama určí, vyplaceno 560 000 korun. Celková cena pojištění je 272 korun měsíčně.

Druhým příkladem je čtyřicetipětiletý stavební dělník se zaměřením na fasády pracující jako OSVČ. Má dvě děti, žije ve vlastním domě a jeho čistý měsíční příjem vychází přibližně na 32 000 korun. Jeho pojistka je vzhledem k poměrně rizikovému povolání pochopitelně dražší, kryje ho však také na mnohem vyšší částky:

 • Protože si dotyčný muž neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, v případě pracovní neschopnosti by od státu nedostal nic. Mutumutu ho tedy zajistí částkou 24 000 korun měsíčně. V případě přiznání invalidity 3. stupně mu k vyměřenému invalidnímu důchodu přidá dalších 18 500 korun měsíčně. V případě úmrtí by byla jeho blízkým vyplacena částka 1 150 000 korun. Celková cena pojistky by vyšla na 2 071 korun měsíčně.

Pojištění lze však přizpůsobit našim preferencím. Jakoukoliv z jeho tří částí například můžeme z naší pojistky úplně vyloučit. Stačí kliknout na „Upravit“ a zaškrtnout, kterou část zahrnout chceme a kterou ne. V tomto režimu úprav si také můžeme sami změnit výši krytí pro jednotlivé případy, upravit stupně invalidity, pro které si přejeme být zajištěni, a nastavit si, zda chceme být pojištěni do 55, 60 nebo 65 let.

Notebook, na kterém jsou otevřeny webové stránky Mutumutu. Je vidět registrační formulář.
Pojištění od Mutumutu lze vyřídit online z domova.

V případě nespokojenosti s nabídkou nebo dotazů lze Mutumutu kontaktovat na infolince 800 810 210 nebo e-mailem zaslaným na adresu ahoj@mutumutu.cz.

Srovnání ceny Mutumutu a dalších životních pojištění

Kromě dostatečného krytí je nejdůležitějším parametrem pojištění jeho cena. S porovnáním cen pojištění nám nejlépe pomůže modelový příklad. Tím může být například třicetiletý muž, administrativní pracovník s hrubým měsíčním příjmem 40 500 korun (asi 30 000 korun v čistém) a finanční rezervou na tři měsíce.

Online kalkulačka životních pojištění pro tento případ navrhla odškodné částky ve výši 250 korun na den v případě pracovní neschopnosti, 1 850 000 korun pro invaliditu 2. a 3. stupně a 600 000 korun v případě úmrtí. Odpovídající parametry jsme tedy zadali i pro výpočet pojistného u Mutumutu, kde by vyšlo na asi 678 korun měsíčně.

A jak jsou na tom ostatní pojišťovny?

 • U Allianz takové pojištění vyjde na 714 korun měsíčně.
 • U pojišťovny MetLife by nás pojistili za 829 korun měsíčně.
 • Životní pojištění od Axa by nás vyšlo už na 1095 korun měsíčně.
 • A pojištění od Generali by stálo dokonce 1173 korun měsíčně.

Jak je vidět, Mutumutu je aktuálně jedním z nejlevnějších životních pojištění na trhu.

Pojistné u Mutumutu nám navíc může snížit i až 30% odměna, která nám je navrácena z ročního pojistného.

Jak funguje 30% odměna, kterou nám Mutumutu zaplatí zpět?

Když pečujeme o své zdraví, jsme do jisté míry schopni zamezit některým situacím, které naše životní pojištění pokrývá. To přivedlo lidi v Mutumutu k myšlence, že takové klienty by měli férově odměňovat. Vytvořili proto takzvaný prevenční program, díky kterému nám může být formou odměny za naše sportovní aktivity, preventivní lékařské prohlídky a za to, že nekouříme, vráceno až 30 % z částky našeho ročního pojistného.

Jak to tedy přesně funguje?

 • Za sportovní aktivity jsme odměněni až 20% navrácením pojistného. Počítá se běh, jízda na kole, ale i prostá chůze a záleží jen na nás, zda si tyto aktivity každý týden nakombinujeme nebo se budeme věnovat jen jedné z nich ve větší míře. O sportovní aktivitě se Mutumutu dozví pomocí našeho chytrého náramku či hodinek nebo propojením s mobilní aplikací, kterou používáme.
 • K navrácení dalších 5 % z ročního pojistného nám pomohou pravidelné návštěvy praktického lékaře.
 • Posledních 5 % nám zajistí to, že jsme nekuřáci.

Mutumutu nám dvě třetiny odměny vyplatí po prvních třinácti týdnech a zbytek pak po uplynutí jednoho roku.

Mobilní telefon, který ukazuje program odměn od Mutu, ve kterém je možné získat až 30 % peněz zpět.
Zdravým životním stylem lze získat zpět až 30 % z ceny pojištění.

Když se nyní vrátíme k modelovým příkladům zmíněným výše, zjistíme, že v případě 30% odměny z ročního pojistného by pak měsíční platba vyšla na 190 korun místo 272 korun v prvním případě a na 1450 korun místo 2071 korun ve druhém případě. To už je poměrně velká motivace k pravidelnému pohybu.

Co je audit smlouvy na Mutumutu a jak to funguje?

V podstatě se jedná o překontrolování a rozbor smlouvy k našemu stávajícímu pojištění. Pokud chceme, Mutumutu tuto smlouvu zdarma zkontroluje a pomůže nám se v ní zorientovat. To znamená shrnutí podmínek, výluk, odškodných částek a případně informací o spořicí či investiční složce naší pojistky. Navíc připojí návrh toho, jak by vypadalo naše životní pojištění u Mutumutu.

Pokud máme o tuto bezplatnou službu zájem, stačí zaslat sken nebo fotografii dokumentů k naší současné životní pojistce na e-mail ahoj@mutumutu.cz. Pak už jen čekáme na vyhodnocení kladů i záporů a vhodnosti současného pojištění.

Vyplatí se Mutumutu?

Pokud jsme nespokojeni se svým stávajícím životním pojištěním nebo si nějaké teprve začínáme hledat, Mutumutu je rozhodně dobrá volba. Je přehledně a rozumně nastaveno tak, aby nezahrnovalo zbytečnosti nebo nejasné poplatky. Mohlo by se líbit osobám se zálibou ve zdravém životním stylu, které díky němu mohou získat až 30 % ročního pojistného zpět.

Jak si zřídit pojištění Mutumutu krok za krokem?

Pojištění Mutumutu si můžeme snadno sjednat z pohodlí domova po internetu. Stačí kliknout na tento odkaz a během deseti minut máme hotovo.

Co nás při vyplňování žádosti čeká?

1. Nezávazný dotazník

Prvně vyplníme krátký dotazník, díky kterému nám Mutumutu během pár vteřin spočítá odškodné částky a výši měsíční platby pojistného. Vyplňujeme sem nejdůležitější údaje pro výpočet – rok narození, informace o našem zaměstnání (zaměstnanec/živnostník, práce ve službách/jinde, čistý měsíční příjem), zda máme hypotéku, děti a nějaké již existující životní pojištění. Nakonec můžeme zanechat naši e-mailovou adresu, na kterou nám nabídka přijde pro pozdější připomenutí.

2. Nastavení pojištění

Na další stránce nám pak Mutumutu představí svůj návrh. Pokud bude měsíční pojistné vycházet na méně než 200 korun, budeme vyzváni, abychom si sami navýšili krytí tam, kde to uznáme za vhodné. Změny ale pochopitelně můžeme provést i bez výzvy, abychom si sami sestavili pojištění tak, jak si přejeme.

3. Osobní a zdravotní dotazník

Pro sjednání pojištění u Mutumutu nemusíme běžet na lékařskou prohlídku, což by celý proces zpomalilo. Jednoduše sami vyplníme dotazník – samozřejmě však podle pravdy. Začneme osobními údaji – jménem, telefonním číslem a znovu e-mailovou adresou. Následně vyplňujeme informace o našem místě narození, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Totožnost doložíme podle našeho výběru údaji z občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu, případně z průkazu o povolení k pobytu. Vybereme si také, která z blízkých osob případně dostane peníze v případě našeho úmrtí, a znovu potvrdíme náš čistý měsíční příjem.

Nyní se otázky zaměří na naše zdraví. Vyplňujeme výšku, váhu, kontakt na praktického lékaře a zda jsme kuřáci. Následuje několik stručných otázek ohledně momentálního i dávnějšího zdravotního stavu a užívaných léků.

4. Potvrzení

Nakonec potvrdíme několik nutných prohlášení a zvolíme si datum, od kterého chceme být pojištěni. Pak nám budou poskytnuty platební údaje k hrazení pojistného, které platíme výhradně převodem na účet Mutumutu. Nic nepodepisujeme, protože náš souhlas s využíváním služeb Mutumutu potvrdíme první platbou. Dohodu o pojištění si ale samozřejmě můžeme kdykoliv pročíst tady.

Výhody a nevýhody Mutumutu

Výhodou pojištění od Mutumutu je jednoduché sjednání a přehledné podmínky, včetně stejně jednoduchého zrušení pojištění – to můžeme provést kdykoliv, nehrozí nám za něj žádné sankce a není stanovena žádná výpovědní lhůta. Parametry pojistky si navíc nastavíme sami tak, abychom byli spokojení.

Za velké plus oproti běžným životním pojistkám považujeme to, že Mutumutu kryje i pracovní neschopnost způsobenou psychickým onemocněním a poskytuje benefity klientům se zdravým životním stylem.

Nevýhody pojištění záleží spíše na našich individuálních požadavcích. Někomu nemusí vyhovovat neosobní sjednání online, někomu zase o něco nižší odškodné částky (například maximálně 3,5 milionu korun v případě úmrtí nebo maximálně 19 000 korun měsíčně při invaliditě 3. stupně). Na druhou stranu, o to levnější (avšak stále naprosto dostačující) pojištění nám může Mutumutu nabídnout.

Závěr

Ačkoli se jedná o poměrně nový produkt, hodnotíme pojištění od Mutumutu jako velmi promyšlené. Protože se soustředí jen na to nejdůležitější, neplatíme u něj zbytečně vysoké pojistné. Odškodné částky i to, z čeho se naše pojistka bude skládat, si navíc nastavíme sami podle našich přání. Srozumitelnost pojistných podmínek a rychlé vyplácení odškodného (mnohdy během dvou dní!) jsou dalšími příjemnými bonusy, kvůli kterým si Mutumutu zaslouží naši pozornost.

No items found.