NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) - první třída mezi smíšenými fondy

Smíšený fond NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) kombinuje investice do několika druhů aktiv a ukazuje v praxi, jakým způsobem lze při diverzifikovaném investičním přístupu rychle reagovat na změny tržních podmínek. Seznamte se s jeho strategií!
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Kde investovat
6/12/2020 1:00 AM

Otevřený podílový fond NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) byl založen v roce 2014. Fond může investovat do různých tříd aktiv. K měření výkonnosti využívá fond evropskou referenční úrokovou sazba EURIBOR 1-month. Minimální částka pro pravidelnou měsíční investici je totožná s dalšími NN fondy. Investovat do smíšeného fondu můžete již od 500 Kč měsíčně.

druh fondu:smíšený
měna:CZK
rok založení fondu:2014
investiční horizont:5 let a déle
investiční riziko:4 (stupnice 1 až 7)

NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) razí flexibilní přístup

NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) se řadí mezi smíšené podílové fondy. Portfolio manažer rozděluje investice mezi akcie, dluhopisy investičního i neinvestičního stupně, hotovost, deriváty a další typy aktiv. Celkem může manažer investovat až celých 20 % prostředků v Číně, a to konkrétně prostřednictvím systému Stock Connect. V rámci portfolia snižuje rizikovost minimálně 50% podíl investic do kvalitních nástrojů s fixním výnosem, nástrojů peněžního trhu, hotovosti a hotovostních ekvivalentů.  

Období tržních výkyvů zvládejte s klidem

Smíšený fond NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) bude zajímat investory se zájmem o širokou diverzifikaci a atraktivní zhodnocení. Svým způsobem se jedná o investiční řešení vše v jednom. Doporučený investiční horizont je 5 let. Z hlediska rizika se fond řadí do kategorie 4. Investor by se měl vzhledem ke strategii fondu seznámit také s riziky avizovaného systému Stock Connect. Veškeré informace se nachází přímo v prospektu fondu.

Dlouhodobá výkonnost fondu NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK)

Smíšený fond NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) dokázal překvapit a v roce 2016 zaznamenal roční výkonnost 2,96 %.

No items found.