Slovíčka, která musíte znát, když si vybíráte podílový fond

Základní pojmy týkající se investování do podílových fondů již znáte? V tom případě je vhodný čas na další lekci, která vás zasvětí do výběru fondů a jeho parametrů. Opět platí, že před první investicí je vhodné si všechny uvedené pojmy nastudovat a zcela je pochopit.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Podílové fondy
7/1/2021 1:00 AM

Portfolio manažer / správce fondu

Ne všechno na světě řídí roboti a umělá inteligence. Aktivně spravované fondy za sebou mají specialistu v podobě portfolio manažera / správce fondu, který pečlivě rozmýšlí každou investici. Jeho zkušenosti se přímo projevují na výkonu celého fondu.

Statut (prospekt) fondu

Statut fondu nebo také prospekt je základním a nezbytným dokumentem, který vám fond představí. Najdete v něm například informace o investiční strategii, ceník poplatků i rozsah aktiv. Než se rozhodnete do nějakého fondu investovat, vždy si najděte čas pro prohlédnutí jeho statutu.

Výkonnost fondu

Výkonnost fondu vyjadřuje to, jak moc roste hodnota fondu a tím pádem také to, jak jsou zhodnocovány vaše investice. Čím větší výkonnost, tím více vyděláváte. Při výběru si dejte pozor na to, zda-li je výkonnost dlouhodobá. Zajímá vás, jak se výkonnost počítá? Podívejme se na příklad:

Cena podílu fondu k 1. lednu 2016 je 100 Kč.

Cena podílu fondu k 31. prosinci 2016 je 110 Kč.

Zhodnocení za rok 2016 je tedy 10 %.

Vstupní poplatek

Investování do podílových fondů je spojeno s poplatky. U většiny podílových fondů musíte zaplatit vstupní poplatek. Může se jednat o jednorázovou platbu, případně bude poplatek stržen z vašich prvních vkladů. Zajímá vás, jak vysoký je poplatek pro konkrétní fond? Tuto informaci se vždy dočtete ve statutu fondu.

Poplatek za správu

Při výběru podílového fondu nepřehlížejte poplatek za správu, nemusí být vůbec zanedbatelný. Nezapomeňte na to, že poplatky u fondů mají markantní vliv na výnos. Poplatek za správu se udává v % a jejich výši najdete ve statutu konkrétního fondu.

Benchmark

Zajímá vás, jak kvalitně je fond řízen? Abyste dokázali zhodnotit výsledky, musíte mít možnost srovnání - tedy benchmark. Tím je v případě podílových fondů tržní index, případně jiný typ indexu. Fond, který opakovaně překonává index, stojí za pozornost.

NAV

Jak na ohodnocení celého fondu? Pomůže pohled na NAV (Net Asset Value) neboli čisté jmění fondu. Toto čisté jmění sdružuje aktuální tržní hodnotu veškerých aktiv fondu. Jmění je očištěno od poplatků a dalších nákladů. Ohodnocování fondu pomáhá lépe informovat o výsledcích fondu.

TER

TER neboli Total Expense Ratio TER vyjadřuje poměr hrubých nákladů fondu vůči jeho průměrné čisté hodnotě aktiv (Net Asset Value) za určité období. Výsledek ovlivňuje správcovský poplatek, administrativní náklady a daně z úpisu.

Volatilita

Volatilita představuje kolísavost kursu cenného papíru. Hodnota akcií se v průběhu času mění a některé výkyvy vám klidné spaní rozhodně nepřivolají. Čím vyšší je volatilita, tím vyšší riziko vás čeká.

Likvidita

Likvidita představuje možnost proměnit aktiva podílového fondu na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím větší je pravděpodobnost, že se vám podaří investici zpět zpeněžit. Podílové fondy mají díky zpětnému odkupu podílových listů vysokou likviditu.

Pokračujte ve studiu

Nyní je na vás, jak se rozhodnete nové informace zúročit. Při výběru podílového fondu je důležité mít trpělivost a nic neuspěchat. Neváhejte tak dál studovat s cílem poznat fond odpovídající vašim požadavkům.

No items found.