Smíšené fondy

Podílové fondy se dělí na jednotlivé druhy podle obsahu aktiv. To, do čeho fondy investují, ovlivňuje jejich rizikovost. Smíšené fondy kombinují investování do akcií, dluhopisů i nástrojů peněžního trhu s cílem maximalizovat zhodnocení při zachování co nejnižšího rizika. Využívají při tom vlastností a výhod jednotlivých aktiv.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Podílové fondy
17/1/2021 1:00 AM

Podívejte se na nejdůležitější informace o smíšených fondech a zjistíte:

  • Jak jsou rozloženy investice ve smíšených fondech?
  • Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody smíšených fondů?
  • Na jak dlouho investovat do smíšených fondů?

Jakmile budete znát odpovědi na výše zmíněné otázky, budete se moci rozhodnout, zda-li jsou pro vás smíšené fondy zajímavou investiční příležitostí.

Jak jsou rozloženy investice ve smíšených fondech?

Smíšené fondy zpravidla investují zároveň do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Podíly zastoupení jednotlivých aktiv se liší fond od fondu. V čase se mohou měnit dle pravidel uvedených ve statutu fondu.

Podle podílu akciové a dluhopisové složky se smíšené fondy dělí na defenzivní, neutrální a ofenzivní:

  • U defenzivních fondů převažují dluhopisy a nástroje peněžního trhu.
  • U neutrálních fondů jsou podíly dluhopisů a akcií vyrovnané.
  • U ofenzivních fondů mají větší zastoupení akcie. Cena ofenzivních fondů má sklony více kolísat.

Kvůli možným změnám v podílech by každý investor při výběru smíšeného fondu měl pečlivě zkontrolovat investiční strategii fondu. Jedině tak bude mít jistotu, že rizikovost investice bude odpovídat jeho investičnímu profilu. Dle metodiky Unie investičních společností ČR by u smíšeného fondu žádný druh cenných papírů neměl přesáhnout 60 % hodnoty portfolia.

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody smíšených fondů?

Rozložení rizika by mělo být vlastní každému, kdo chce rozumně investovat. Dobře vyvážený a spravovaný smíšený fond je skvělým příkladem diverzifikace. Představuje připravené portfolio rozdílných aktiv na jednom místě. Právě z tohoto důvodu jsou smíšené fondy často doporučovány začínajícím investorům, kteří nemají čas či zájem investici a vývoj trhů pravidelně sledovat. Hlavní výhodou je tedy minimum starostí s diverzifikací a časová úspora.

Na druhé straně však existují investoři, kteří chtějí mít nad celým portfoliem více kontroly a diverzifikace je pro ně zajímavou výzvou. Chtějí si vytvořit vlastní „smíšený fond“ z investic do různých druhů podílových fondů. Pro takové typy investorů nejsou smíšené fondy zajímavé. Nevýhodou je také fakt, že v případě pozitivního vývoje akcií dluhopisy snižují výkonnost celého fondu.

Na jak dlouho investovat do smíšených fondů?

  • Smíšené fondy jsou nástrojem pro střednědobé investice v horizontu 3 a více let.

Délku investičního horizontu ovlivňují především podíly zastoupení jednotlivých aktiv. U fondů upřednostňujících dluhopisy a nástroje peněžního trhu je horizont kratší. Smíšené fondy složené převážně z akcií mají horizont naopak delší.

No items found.