Státní svátky v roce 2022: Kdy je volno a jak jsou otevřené obchody

Pro pracujícího člověka je státní svátek hlavně dnem odpočinku. Idylku však může narušit prázdná lednice a zjištění, že se zrovna jedná o svátek, kdy mají obchody zavřeno. Aby nedošlo k překvapení, a také abychom nezapomněli, proč daný svátek vlastně slavíme, připravili jsme pro vás jejich přehled i s informacemi, zda budou obchody otevřeny, anebo ne.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
2/4/2022 2:00 AM

1. ledna, Nový rok

Pravděpodobně nejlépe zapamatovatelný svátek z celého roku (možná proto, že si z jeho oslav většinou moc nepamatujeme) je zároveň Dnem obnovy samostatného českého státu, který je taktéž státním svátkem. V tento den tedy oslavujeme nejen příchod nového roku, ale i vznik samostatné České republiky roku 1993.

Jsou otevřené obchody? NE

19. dubna, Velký pátek

Velký pátek, který připomíná ukřižování Ježíše Krista, je veden jako státní svátek teprve od roku 2016. Typicky k němu patří pašijové hry a půst, ale také spousta pověr – neměli bychom hýbat s půdou, prát prádlo nebo půjčovat věci. Jeho datum je pohyblivé a příští rok připadá na 10. dubna.

Jsou otevřené obchody? ANO

22. dubna, Velikonoční pondělí

Velikonoční pondělí je tradičně především oslavou jara, která je spjata s pomlázkou a celkově se setkáváním s přáteli a rodinou. Z křesťanského hlediska následuje po dni Zmrtvýchvstání Páně a je prvním dnem takzvaného oktávu, týdne, kdy se věřící radují z vykoupení. Taktéž má pohyblivé datum a v roce 2020 bude připadat na 13. dubna.

Jsou otevřené obchody? NE

1. května, Svátek práce

Ačkoli máme tento svátek spojený spíše se socialismem a někdejšími prvomájovými průvody, jeho historie sahá až do roku 1886 do Spojených států amerických, kdy se 1. května konala stávka dělníků v Chicagu. Ta kvůli bombovému útoku na policisty rozhánějící dělníky vyústila v tragédii. Svátek práce se slaví od roku 1890 jako připomínka této události.

Jsou otevřené obchody? ANO

8. května, Den vítězství

Dalším květnovým svátkem si připomínáme jeden z nejvýznamnějších dnů novodobé historie Česka i celé Evropy, a to konec druhé světové války. Svátek zavedl roku 1945 Josif Stalin, jeho datum však stanovil na 9. května – v době podepsání kapitulace Německem bylo totiž v Moskvě už po půlnoci.

Jsou otevřené obchody? NE

5. července, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Bratři ze Soluně přišli na naše území v roce 863 na žádost velkomoravského knížete Rostislava, aby zde rozšířili víru a vzdělanost. Prosadili bohoslužby ve staroslověnštině, tedy v jazyce srozumitelném pro Slovany (do té doby byly totiž pouze v latině nebo řečtině), a sestavili pro ni i nové písmo, hlaholici. Fakticky se tedy stali zakladateli slovanského písemnictví a kultury.

Jsou otevřené obchody? ANO

6. července, Den upálení mistra Jana Husa

Hned následující svátek má značně pochmurnější historii. Římskokatolický kněz a kazatel Jan Hus otevřeně kritizoval úpadek katolické církve, která ho za jeho učení prohlásila za kacíře a nechala upálit. Jako reformátora ho uznal až papež Jan Pavel II.

Jsou otevřené obchody? ANO

28. září, Den české státnosti

Kromě toho, že v tento den slaví své jmeniny všichni Václavové, si jím také od roku 2000 připomínáme úmrtí jednoho z nejvýznamnějších Václavů české historie – knížete Václava zavražděného jeho bratrem Boleslavem v roce 935. Jedná se o významný den i pro věřící, kteří ho mají spojeni se svatováclavskou poutí.

Jsou otevřené obchody? NE

28. října, Den vzniku samostatného československého státu

Po rozpadu Rakouska-Uherska vzniklo roku 1918 Československo v čele s prvním prezidentem v historii naší země, T. G. Masarykem. S tímto dnem jsou v současnosti spjaty ceremonie, jako je pokládání věnce k hrobu neznámého vojína na Vítkově, slavnostní přísaha příslušníků Armády České republiky nebo předávání Státních vyznamenání prezidentem.

Jsou otevřené obchody? NE

17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad byl prohlášen Mezinárodním dnem studentstva jako vzpomínka na události roku 1939, kdy byly nacisty uzavřeny české vysoké školy. Není tedy náhodou, že toto datum se zároveň stalo o 50 let později datem sametové revoluce, která byla vyvolána studentskými protesty na Národní třídě a kterou si tímto svátkem připomínáme.

Jsou otevřené obchody? ANO

24. prosince, Štědrý večer

Den, kdy vyvrcholí advent, je dnes už spíše oslavou materialismu, i přesto jsou ale v mnoha domácnostech stále ještě dodržovány alespoň tradiční vánoční zvyky. Ve středověku byl především oslavou konce roku v předvečer narození Ježíše Krista.

Jsou otevřené obchody? NE

25. prosince, 1. svátek vánoční

Ve většině západních zemí se v tento den teprve rozdávají dárky, u nás je však den Narození Páně nazývaný také Boží hod především pokračováním vánočních oslav. Pro věřící je navíc spojen návštěvou bohoslužeb.

Jsou otevřené obchody? NE

26. prosince, 2. svátek vánoční

Druhý svátek vánoční je zároveň svátkem svatého Štěpána, prvního křesťanského mučedníka a mimochodem také patrona námořníků. S tímto dnem bylo spjato několik zvyků včetně koledy, do současnosti už se ale dochoval snad jedině zvyk podávat k obědu drůbeží maso (to se kdysi jedlo jen svátečně a husa nebo kachna byla většinou tím nejlepším, co mohly hospodyně podávat).

Jsou otevřené obchody? NE

No items found.