Tepelné čerpadlo - cena v roce 2022

Každoroční náklady na vytápění a ohřev vody v domech i bytech stoupají, proto přirozeně roste poptávka po alternativních zdrojích energie. Tepelná čerpadla představují jeden z těchto zdrojů, jsou ekologická, účinná a úsporná na provoz. Na kolik vás vyjde pořízení tepelného čerpadla a jaké jsou jejich druhy?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
31/8/2022 6:13 PM

Kolik zaplatíte za tepelné čerpadlo?

S rostoucími cenami za energie je přirozené, že čím dál častěji lidé hledají co nejúspornější a nejúčinnější řešení, mezi které patří i pořízení tepelného čerpadla. Jedná se o moderní a ekologická zařízení, která vám zajistí nejen vytápění, ale také ohřev vody. Existuje jich několik druhů: vzduch/vzduch, voda/voda, vzduch/voda a země/voda. Každý má svá specifika a nehodí se všude.

Když tedy budete hledat tepelné čerpadlo, narazíte přirozeně na velmi odlišné ceny v závislosti na daném typu. Nejlevnější jsou čerpadla vzduch/vzduch, za která dáte 20 až 50 tisíc Kč, dále voda/voda, která pořídíte od 90 tisíc Kč, ale mohou se vyšplhat až na 300 tisíc Kč. Mezi nejdražší druhy tepelných čerpadel patří vzduch/voda, za která zaplatíte mezi 100 a 250 tisíci Kč, a země/voda s cenou 200 až 350 tisíc Kč.

Konečné náklady na nákup tepelného čerpadla vám ovlivní nejen typ nebo značka čerpadla, ale také jeho účinnost nebo náročnost instalace, například v případě hlubinného vrtu. Potěší vás však zpráva, že stát skrze dotační programy podporuje výměnu starého kotle za jiné alternativní způsoby vytápění, mezi které se samozřejmě řadí i tepelné čerpadlo. Aktuálně vám mohou státní dotace pomoci pokrýt až polovinu nákladů na nákup a instalaci tepelného čerpadlo, maximální výše je totiž 140 tisíc Kč.

Na co si dát při nákupu tepelného čerpadla pozor?

Předtím než se nadšeně pustíte do vyhledávání a následného pořízení tepelné čerpadla, měli byste vzít v potaz několik faktorů. Tím prvním a nejdůležitějším je výkonnost tepelného čerpadla pro váš dům nebo byt. Pokud žijete v chladnější oblasti nebo ve starším domě či paneláku, budete potřebovat výkonnější zařízení než v případě nových a lépe zateplených domů. Jednoduše řečeno, čím větší jsou teplotní rozdíly, kterých chcete dosáhnout, tím účinnější čerpadlo musíte koupit.

Vzhledem ke stoupající oblíbenosti tepelných čerpadel je dobré si dávat pozor na jejich kvalitu ve velkém množství značek nabízející všechny nebo vybrané typy čerpadel. Vodítkem vám při výběru může být Evropská značka kvality Q, tzv. Q label, kterou vydává česká Asociace pro využití tepelných čerpadel. Všechna čerpadla označená Q label prošla akreditovaným testováním, takže máte jistotu, že zmiňované parametry a informace o nich jsou ověřené.

Určitě se nebojte dát si načas a poptat se na cenovou nabídku více firem. Přestože uvedená cena za stejné čerpadlo může být u jedné firmy nižší, může si účtovat další dodatečné náklady za instalaci nebo další komponenty tepelného čerpadla. Vybírejte proto opravdu kvalitního dodavatele, ideálně zadejte poptávku u několika z nich a zkontrolujte si, že je součástí jejich výsledné ceny montáž, elektroinstalace a záruka na tepelné čerpadlo.

Fungování a výhody tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla fungují na jednoduchém principu, kdy si berou teplo ze svého okolí, ať už ze vzduchu, vody nebo země, a následně ho převádějí na vyšší teplotu nutnou pro vytápění domu či bytu a pro ohřev vody. Jedná se o cyklicky pracující tepelný stroj. K převodu tepla na vyšší teplotní hladinu dochází v kompresoru tepelného čerpadla, kde jsou páry chladiva stlačeny natolik, že dochází k jejich zahřátí. 

Tzv. topný faktor potom ukazuje efektivitu čerpadla, udává totiž poměr mezi spotřebovanou energií a vyrobeným teplem. Čím vyšší topný faktor, tím výhodnější je provoz tepelného čerpadla. Obecně lze říct, že jsou to velmi ekologická zařízení s poměrně nízkými provozními náklady a úsporou energie.

Další výhodou je jejich dlouhá životnost, která se pohybuje mezi 15 a 20 roky, kvalitní tepelná čerpadla vydrží i déle. Navíc můžete dosáhnout finanční návratnosti již za 6 až 8 let a do budoucna ušetříte nejméně polovinu nákladů na energii. Vyplatí se tedy investovat do kvalitnějších tepelných čerpadel.

Jednotlivé typy tepelných čerpadel

Prvním typem jsou tepelná čerpadla na principu vzduch/vzduch, která jsou podobná klimatizaci. Některá z nich dokonce plní i tuto funkci, v zimě vzduch ohřívají a v létě ochlazují. Berou teplo ze vzduchu a předávají ho opět formou vzduchu do interiéru. Využívají se však spíše okrajově, protože často nedokáží ohřát užitkovou vodu. Nejsou také tolik úsporná a efektivní jako ostatní druhy tepelných čerpadel, jsou však dostupná díky nízké pořizovací ceně.

Další typem jsou tepelná čerpadla na principu voda/voda, která odebírají teplo nejčastěji z podzemní vody, v některých případech i z povrchové (rybník, jezero, potok). Pro přístup k podzemní vodě počítejte s dodatečnými náklady na navrtání studny nebo hlubinného vrtu. Po načerpání vody se z ní odebere teplo, které slouží k vytápění i ohřevu vody v domě. Jedná se o velmi efektivní typ čerpadla díky stálé teplotě podzemní vody kolem 10 stupňů. Velkými nevýhodami jsou však náročná instalace s hlubinným vrtem, pravidelná údržba a poměrně vysoká pořizovací cena.

Nejpoužívanějším typem tepelných čerpadel jsou ta fungující na principu vzduch/voda, která čerpají teplo z venkovního vzduchu a předávají ho kapalině, kterou následně v kompresoru ohřejí na vyšší teplotu. Oceníte jejich snadnou instalaci, nízké provozní náklady a vysokou účinnost. Jedinou nevýhodou je samotný tepelný zdroj - vzduch, který může s nižší teplotou snižovat efektivitu tepelného čerpadla. Pokud tedy žijete v chladnější oblasti, hodí se mít pro případ potřeby záložní zdroj jako elektrický kotel.

Za ekonomicky nejvýhodnější a nejúčinnější typ tepelných čerpadel jsou považována čerpadla na principu země/voda, jejichž zdrojem tepla je půda. Jejich součástí je tedy hloubkový vrt nebo plošné kolektory rozprostřené v malé hloubce na vašem pozemku. Zemní teplo ohřeje nemrznoucí kapalinu v trubkách a ta následně jde do kompresoru, který znásobí její teplotu. Ať už zvolíte vrt nebo plošné kolektory, počítejte s dodatečnými náklady na instalaci tepelného čerpadla tohoto typu. Nespornou výhodou je však jeho vysoká účinnost i v oblastech s mrazy a nízkými teplotami.

No items found.