Víte, na co si dát pozor při výběru podílového fondu?

Nabídka podílových fondů je široká a každý z nich se snaží investorům prezentovat v tom nejlepším světle, což je zcela pochopitelné. Pokud stojíte před výběrem podílového fondu a nevíte, na co si dát pozor, je vhodné položit si několik základních otázek. Odpovědi na tyto otázky minimalizují vaše investiční riziko.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Investování do fondů
7/1/2021 1:00 AM

Na jak dlouho chcete investovat?

Prvním krokem při výběru podílového fondu je výběr druhu fondu. Mezi druhy se řadí akciové, dluhopisové, smíšené, garantované či fondy peněžního trhu. Každý z těchto druhů má tzv. minimální investiční horizont, který určuje, jak dlouho byste měli do fondu investovat, aby vaše investice skončila v černých číslech - tedy v zisku.

Je-li to možné, investujte do více druhů fondů. Rozložíte tím riziko.

O délce investičního horizontu najdete zpravidla informace v prospektu konkrétního fondu. Určitým minimem jsou 2 roky pro fondy peněžního trhu a fondy dluhopisové. Pokud chcete investovat na 4 roky, je vhodný již prakticky každý druh fondu vyjma akciového, u kterého je optimálním horizontem období 5 a více let. Před investicí do podílového fondu si minimální investiční horizont vždy ověřte.

Jaký je váš rizikový profil?

Každý investor je ochoten nést jiné riziko investice. Jedná se o čistě individuální záležitost, která se odvíjí nejen od kapitálových možností investora, ale také od osobnostních vlastností. Pokud se jako začínající investor nedokážete zařadit, je určitou pomůckou představa, že o všechny investované peníze přijdete. Třebaže se jedná o nepravděpodobný scénář, je vhodné si ho představit. Bude pro vás ztráta likvidační? Máte raději jistotu? Upřímně si odpovězte a ihned získáte lepší představu o tom, jaký je váš rizikový profil.

Základní pravidlo investování platí vždy. Vyšší riziko je spojeno s možností vyššího výnosu, jistější investice zase nenabízí nižší zhodnocení. Zcela jistá investice s vysokým výnosem spadá do říše sci-fi, třebaže i na takové nabídky především u nevěrohodných investičních společností narazíte. Mezi nejrizikovější a do jisté míry nevyzpytatelné investice se řadí akcie. S nižší mírou rizika jsou spojeny dluhopisy a bankovní vklady společně se státními pokladničními poukázkami.

V praxi se rozlišují tři typy investorů - konzervativní, progresivní a dynamický. Typický zástupce konzervativních investorů volí fondy nabízející mírně lepší zhodnocení, než mohou nabídnout spořící a termínované vklady bank. Střední míra rizika je určena pro progresivní investory, pro které jsou atraktivní garantované a smíšené fondy. Nevadí vám vysoké riziko? V tom případě se řadíte mezi dynamické investory s cílem výrazně zhodnotit vloženou investici. Optimální jsou pro vás zejména akciové fondy.

Jaké zázemí a podmínky nabízí investiční společnost?

Jakmile znáte váš minimální investiční horizont a rizikový profil, zbývá vybrat si konkrétní investiční společnosti. Tento krok je spojen s kontrolou celé řady parametrů. V první řadě by vás mělo zajímat zázemí společnosti. Jak dlouho působí na trhu a jaké je její jméno? Kolik má klientů a kolik má zaměstnanců? Neváhejte si vyhledat reference. Udělat si předběžný průzkum dokáže s připojením k internetu prakticky každý investor bez ohledu na zkušenosti.

Dalším bodem výběru investičního fondu, který bude splňovat vaše požadavky, je zhlédnutí investičního profilu a zaměření fondu. Některé investiční společnosti jsou poměrně úzce specializovány, jiné mají velmi pestrou nabídku fondů pro různé typy investorů. Složení portfolia vám prozradí, zda-li společnost odpovídá vaší toleranci rizika při investování.

Markantní roli hrají také správcovské poplatky. Jejich výše dokáže být vskutku nezanedbatelná, a proto je velkým překvapením, že poplatky mnoho investorů přehlíží. U dlouhých investičních období vždy volte nízké správcovské poplatky. U kratších období se pokuste vstupním poplatkům zcela vyhnout.

Vždy průběžně a pravidelně kontrolujte to, jakým směrem se vyvíjí kurz vašeho podílového listu.

V případě, že je fond spravován v zahraniční měně, zohledněte měnové riziko. Toto riziko vzniká změnou kurzu jedné měny vůči jiné měně. Ve zkratce jde o to, aby vás nezaskočila výrazný pohyb kurzu. Některé fondy používají nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika a tím pádem investory před tímto rizikem chrání.

V neposlední řadě si prohlédněte osobu portfolio manažera. Právě on dosahuje výnosů, které by měly v ideálním případě předčit trh. Jeho schopnosti jsou pro zhodnocení vaší investice klíčové. Nelze přehlížet ani faktor štěstí manažera. Při výběru fondu nekoukejte pouze na hodnoty minulých let, ale také na aktuální výsledky.

Směrem k vysněnému podílovému fondu

Na základě výše zmíněných rad a doporučení si dokážete vybrat podílový fond, který vám bude vyhovovat a bude dosahovat uspokojivé výnosnosti. Výběr fondu zabere čas, nicméně rozhodně se nevyplatí nic uspěchat. Je přeci skvělé ohlédnout se za výběrem s pocitem, že jste se rozhodli správně.

No items found.