Výlet do historie podílových fondů vám pomůže je lépe pochopit

Krátký výlet do historie je v případě podílových fondů obohacujícím zážitkem pro každého zájemce o kolektivní investování. Pomáhá objasnit základní principy fungování fondů a zároveň potvrzuje, že se jedná o funkční a ověřený investiční nástroj.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Podílové fondy
7/1/2021 1:00 AM

Co vše předcházelo stavu, ve kterém se podílové fondy nachází dnes? Historii fondů je vhodné rozdělit několika milníky, které hrály v celém vývoji zásadní roli:

  • Začátky podílových fondů v 19. století
  • Rok 1924 a první otevřený fond
  • Legislativní změny po krachu newyorské burzy
  • Rozmach podílových fondů v 50. a 60. letech
  • Novinky 70. a 80. let
  • Dnešní jízda začíná v 90. letech

Předem je vhodné upozornit, že dějiny podílových fondů se psaly po dlouhou dobu především ve Velké Británii a USA. Na našem území lze o rozvoji fondů hovořit až ve spojení s kupónovou privatizací.

Začátky kolektivního investování v 19. století

Kolektivní investování provází lidskou společnost po staletí. První skutečné pokusy o proniknutí drobných investorů na trh s cennými papíry při využití profesionálně spravovaných portfolií se datují na konec 18. století. Samotné podílové fondy v podobě, ve které je do jisté míry známe dnes, jsou spojeny až s rokem 1868 a založením investiční společnost Foreign and Colonial Government Trust v Británii. Optikou dnešního investora by se jednalo o uzavřený podílový fond. Z fondu byl investován převážně rozvoj Spojených států.

Rok 1924 a první otevřený fond

Dalším významným bodem v historii fondů je rok 1924 a založení vůbec prvního otevřeného podílového fondu Massachusetts Investors Trust. Ten nelimitoval počet investorů a fungoval u něj již zpětný odkup podílových listů. Do roka od založení získal fond na investicích přes 390 tisíc dolarů od přibližně 200 podílníků. Zajímavostí je fakt, že tento fond stále funguje stejně jako jeho správcovská společnost MFS Investment Management.

V porovnání s uzavřenými fondy zůstávaly otevřené podílové fondy stále na okraji zájmu velkých investorů, a to i přes skutečnost, že uzavřené fondy využívaly různé techniky spekulace. Ostatně krach na newyorské burze 24. října 1929 následně zpečetil osud nejednoho takového fondu.

Legislativní změny po krachu newyorské burzy

Černý pátek aneb říjnový krach na burze byl velkým impulsem k zavedení řady legislativních změn. Na základě nově přijatých zákonů začala být povinná registrace fondu u americké Komise pro cenné papíry. Novinkou byla také povinnost v podobě vytvoření prospektu, který by dostatečně popisoval investiční politiku a strategii fondu. Prospekty fungují až do dnešní doby, což je samo o sobě důkazem toho, že se jednalo o velmi chytrý krok.

Další nařízení ze strany státu se týkalo povinnosti fondů oceňovat podílové listy, a to vždy aktuální tržní hodnotou. Stejně tak byla zakotvena povinnost fondu odkoupit podílové listy a vyplatit podílníkovi peníze zpět do sedmi dnů. Reakce na říjnový krach tak přinesla pro investory více informací a lepší podmínky, ze kterých vychází i dnešní fondy.

Rozmach podílových fondů v 50. a 60. letech

Nově vytvořený rámec určil pravidla investičním společnostem a zároveň zvýšil důvěru investorů. V 50. a 60. letech tak v USA dochází k velkému rozmachu podílových fondů společně s rekordními nárůsty spravovaných aktiv. Kromě běžných odvětví se v portfoliech fondů začínají objevovat moderní technologie. Investoři tak nově mohou zhodnotit peníze prostřednictvím čistě technologických fondů, které se zaměřovaly například na jadernou energetiku či letectví. Tyto fondy s vyšším rizikem doplňují na trhu nově vzniklé konzervativní fondy zaměřující se pouze na státní dluhopisy.

Novinky 70. a 80. let

Vývoj podílových fondů pokračoval v rychlém tempu také v 70. a 80. letech. V roce 1972 byly investorům představeny vůbec první podílové fondy peněžního trhu. Další novinkou byly také vysoce výnosové dluhopisové fondy. Ty jsou zaostřeny na spekulativní dluhopisy, tedy především dluhopisy podniků s kratší splatností a proměnlivou úrokovou sazbou.

V 80. letech byl katalyzátorem dalšího rozmachu program penzijního spoření, který umožňoval přispívat na penzijní účet za pomoci podílových fondů. Mezi další výrazné změny tohoto období se řadí velký rozmach finančních zprostředkovatelů a poradců. Pro fondy bylo praktické využívat distribuční sítě, která by je představila co největšímu množství klientů.

Pomoc klientům při výběru podílového fondu nově poskytovalo hodnocení založené firmou Morningstar. Tato firma v dnešní době stále funguje a zaměstnává více než 4 tisíce zaměstnanců.

Dnešní jízda začíná v 90. letech

V 90. letech jsou již podílové fondy dostatečně známým nástrojem pro zhodnocení volných finančních prostředků. Nově vznikají fondy fondů. Rozvoj nových technologií a dlouhotrvající růst akciového trhu přináší nové přísliby vysokého zhodnocení. To ze zcela pochopitelných důvodů láká nové investory a není tak velkým překvapením, že na přelomu tisíciletí je v USA uloženo v podílových fondech 60 % ze všech finančních aktiv.

Růst popularity podílových fondů přetrvává do současnosti. Výlet časem zpět vám přiblížil jejich začátky. Jak je vidět, ne vždy byla nabídka tak široká a vyspělá, jak je tomu dnes. Od konce devadesátých let roste počet investičních příležitostí a vybrat si dokáže prakticky libovolný typ investory nejen v zahraničí, ale také u nás. Neváhejte se i vy stát součástí historie podílových fondů.

No items found.