Conseq Active Invest Konzervativní – investujte do více fondů s nižším rizikem

Je vám sympatická investiční politika založená na investování do několika fondů? V tom případě vás zaujme fond fondů Conseq Active Invest Konzervativní, který se zaměřuje na dluhopisové fondy s cílem ve středním až dlouhodobém horizontu přinášet stabilní zhodnocení.
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
5/2/2018

Fond fondů Conseq Active Invest Konzervativní je mezi fondy Conseq relativní novinkou, založen byl 11. prosince 2013. Majetek rozkládá především do cenných papírů vydaných tuzemskými i zahraničními fondy kolektivního investování, které investují do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. To vše při zachování nižšího investičního rizika a při relativně krátkém doporučeném investičním horizontu. Minimální pravidelná investice je stanovena na 500 Kč.

<table> <tr><td>druh fondu:</td><td>fond fondů</td></tr><tr><td>měna:</td><td>CZK</td></tr><tr><td>rok založení fondu:</td><td>2013</td></tr><tr><td>investiční horizont:</td><td>2 roky</td></tr><tr><td>investiční riziko:</td><td>3 (na stupnici 1 až 7)</td></tr></table>

DOPORUČUJEME: FOND J&T MONEY

Conseq Active Invest Konzervativní je na lovu dluhopisových fondů

Otevřený podílový fond Conseq Active Invest Konzervativní sází na zajímavé dluhopisové fondy v české měně. Z hlediska rozložení podle typu podkladových aktiv mají v portfoliu majoritní zastoupení. Na druhém místě jsou fondy krátkodobých investic. Trojici nejvýznamnějších aktiv uzavírají další dluhopisové fondy. V menší míře investice směřují také do fondů alternativních investic (reality) a akciových fondů vyspělých trhů. Mezi hlavní teritorium patří středoevropský region.

Ve složení fondu najdete fond Conseq Invest Konzervativní - Třída A, Conseq Invest Dluhopisový - Třída B či podílový fond Conseq korporátních dluhopisů, OPF CFIS, a.s. A. Všechny zmíněné fondy jsou vedeny v české měně a splňují požadavky na nižší riziko.

Conseq Active Invest Konzervativní představuje zajímavý poměr rizika a výnosů

Mezi fondy Conseq patří Conseq Active Invest Konzervativní k velmi populárním volbám konzervativních investorů, kteří však nechtějí zůstávat u velmi nízkých výnosů. Fond není vhodný pro investory, kteří potřebují získat vložené peněžní prostředky v době kratší než 2 let. Při investování je nutné počítat s běžnými výkyvy trhu a riziky spojenými s investicemi do cenných papírů.

Dlouhodobá výkonnost fondu Conseq Active Invest Konzervativní

Vzhledem ke krátké historiii fondu mají údaje o historické výkonnosti značně omezenou výpovědní hodnotu. V roce založení měl fond záporný výsledek -0,08 %. Ve všech dalších letech byla roční výkonnost kladná. V roce 2016 byla výkonnost 1,75 %.

Silné a slabé stránky fondu fondů Conseq Active Invest Konzervativní

+ Velká diverzifikace

+ Velmi omezený vliv změn kurzů cizích měn

+ Možnost investovat pravidelně od 500 Kč

− Krátká historie fondu