IKS Akciový - Střední a východní Evropa - vstupte na rychle rostoucí trhy

Energie, těžařský průmysl či telekomunikace. Akciový fond IKS Akciový - Střední a východní Evropa investuje v odvětvích a na trzích s velkým růstovým potenciálem. Chcete se k této strategii přidat jako investor fondu? Podívejte se na klíčové informace.
Logo Fondik.cz
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
8/5/2018

Otevřený podílový fond IKS Akciový - Střední a východní Evropa se mezi fondy Komerční banky objevil až v roce 2015 na základě sloučení fondu KB Akciový s fondem IKS Akciový PLUS. Fond oslovuje investory, kteří chtějí využit příležitosti na akciových trzích střední a východní Evropy, a to včetně Ruska a Turecka. Minimální částka pro pravidelnou investici je 300 Kč, jednorázově můžete investovat již od 5000 Kč.

<table> <tr><td>druh fondu:</td><td>dluhopisový</td></tr><tr><td>měna:</td><td>CZK</td></tr><tr><td>rok založení fondu:</td><td>2015</td></tr><tr><td>investiční horizont:</td><td>5 let</td></tr><tr><td>investiční riziko:</td><td>6 (na stupnici 1 až 7)</td></tr></table>

DOPORUČUJEME: INVESTOVÁNÍ NA FONDEE

IKS Akciový - Střední a východní Evropa míří na vysoké výnosy

Pohyb na rychle rostoucích trzích přináší potenciálně vysoké riziko, ale zároveň také potenciálně vysoké výnosy. Dynamická strategie fondu IKS Akciový - Střední a východní Evropa má za cíl přinášet zhodnocení díky investicím do akcií na zmíněných trzích, částečně fond investuje také do rozvíjejících se trhů za účelem vyšší diverzifikace portfolia. Minimální podíl akciové složky je 80 %. Tento podíl přizpůsobuje portfolio manažer na základě tržní situace. Investice v cizí měně nejsou zajištěny.

Z pohledu teritoritálního zaměření dominuje v portfoliu Rusko, Turecko, Česká republika a Polsko. S fondem IKS Akciový - Střední a východní Evropa investujete především do finančních služeb, energetiky, základních materiálů, telekomunikací či spotřebního zboží. Mezi nejvyýznamnější tituly se řadí Sberbank, Erste Group Bank, Komerční banka, ČEZ či Gazprom.

Lákavá odměna za vyšší riziko

Akciový fond IKS Akciový - Střední a východní Evropa je určen pro zkušené investory s dynamickým profilem, které nerozhází vyšší riziko spojené s investováním do zahraničních cenných papírů. Odměnou je jim za to potenciálně vysoké zhodnocení v investičním horizontu 5 let a déle. Investor fondu musí počítat s vyšším vstupním poplatkem 3 %.

Dlouhodobá výkonnost fondu IKS Dluhopisový PLUS

Výkonnost určují pohyby cen na akciových trzích. Absence historie fondu je důvodem, proč nelze dlouhodobou výkonnost fondu zhodnotit. V roce 2016 byl výnos 8,80 %. Výsledky z minulosti však nejsou garancí budoucích výnosů.

Silné a slabé stránky dluhopisového fondu IKS Dluhopisový PLUS

+ Potenciálně vysoký výnos

+ Vyšší diverzifikace portfolia

+ Možnost investovat pravidelně od 300 Kč

− Měnové riziko není zajištěno

− Krátká historie fondu