Pioneer – dynamický fond – agresivní portfolio pro vysoký výnos

Pioneer – dynamický fond patří do kategorie smíšených fondů. Dynamické investory zaujme vysokým podílem akcií a vyhledáváním atraktivních příležitostí na předních evropských trzích. Podívejte se detailně na jeho portfolio, seznam pozic a další klíčové údaje, díky kterým možná objevíte novou investiční příležitost.
Logo Fondik.cz
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
31/7/2018

Pioneer – dynamický fond byl založen v roce 1995. Vzhledem k převažující akciové části portfolia nabízí potenciálně vysoké zhodnocení v českých korunách investorům, kteří jsou připraveni přijmout vyšší riziko a časté výkyvy hodnoty. Minimální výše pravidelné investice je stanovena na 500 Kč.

<table> <tr><td>druh fondu:</td><td>smíšený</td></tr><tr><td>měna:</td><td>CZK</td></tr><tr><td>rok založení fondu:</td><td>1995</td></tr><tr><td>investiční horizont:</td><td>5 let a déle</td></tr><tr><td>investiční riziko:</td><td>5 (na stupnici 1 až 7)</td></tr></table>

DOPORUČUJEME: INVESTOVÁNÍ NA FONDEE

Pioneer – dynamický fond balancuje mezi akciemi a dluhopisy

Dokonce i pro velmi zkušené investory je zajímavé investovat do vhodně diverzifikovaného portfolia, které dokáže kombinovat různé investiční nástroje. Pioneer – dynamický fond se zaměřuje především na akcie, dluhopisy a další nástroje na trzích České republiky a zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Akciová složka může tvořit až 65 % majetku fondu, přičemž pouze malé procento tvoří akcie v ČR. V porovnání s ostatními Pioneer fondy patří Pioneer – dynamický fond k odvážnějším volbám.

Z pohledu struktury akciové části portfolia vedou finanční služby, petrochemie, zboží krátkodobé spotřeby a výrobci a distributoři energie. V dluhopisové části má největší podíl splatnost 7 let, 4 roky a 10 let. Mezi největší portfoliové pozice se řadí Erste Group Bank, Sberbank či MOL Hungarian Oil and Gas.

Pro investory s přehledem na akciových trzích

Vzhledem k dynamické strategii a vyššímu riziku lze Pioneer – dynamický fond doporučit především zkušenějším investorům, kteří mají základní přehled o vývoji na akciových trzích. Zároveň je nutné akceptovat rizika plynoucí z výkyvů na finančních trzích. Ideální investiční horizont by měl být střednědobý až dlouhodobý. Minimální doporučená doba investice je 5 let.

Dlouhodobá výkonnost Pioneer – dynamického fondu

V období od roku 2007 do 2016 se fond velmi často pohyboval v záporných číslech výkonnosti s většími výkyvy, což pouze dokládá jeho tendenci k vysoké kolísavosti hodnoty. Na druhou stranu v roce 2016 dosáhl fond na výkonnost 11,5 %.

Silné a slabé stránky Pioneer – dynamického fondu

+ Agresivní strategie

+ Možnost investovat pravidelně od 500 Kč

− Vyšší kolísavost hodnoty

− Delší investiční horizont