Pioneer – Sporokonto – investiční běh na krátkou trať

Investovat do podílových fondů na pouhých 6 až 12 měsíců? Žádný problém! Pioneer – Sporokonto překvapuje konzervativní investory zajímavou strategií a krátkým investičním horizontem, během kterého má za cíl překonat výnosy bankovních produktů.
Logo Fondik.cz
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
23/7/2018

Pioneer – Sporokonto patří mezi jedny z nejstarších Pioneer fondů. Fond byl založen již v roce 1997 s motivací zaujmout konzervativní investory. Minimální výše pravidelné investice je stanovena na 500 Kč.

<table> <tr><td>druh fondu:</td><td>smíšený</td></tr><tr><td>měna:</td><td>CZK</td></tr><tr><td>rok založení fondu:</td><td>1997</td></tr><tr><td>investiční horizont:</td><td>1 rok</td></tr><tr><td>investiční riziko:</td><td>2 (na stupnici 1 až 7)</td></tr></table>

DOPORUČUJEME: INVESTOVÁNÍ NA FONDEE

Pioneer – Sporokonto má jasný investiční cíl

Investiční strategie Pioneer – Sporokonta je založena na nástrojích peněžního trhu a opatrném investování do dluhopisových trhů včetně těch zahraničních. Úkolem fondu je překonávat dlouhodobé vklady u bank. Většina investic v cizí měně je zajištěna proti riziku prostřednictvím zajišťovacích nástrojů peněžního trhu.

Ve struktuře kapitálů převládají dle splatnosti podíly se splatností 6 měsíců. Následovány jsou hotovostí. Mezi vůbec největší portfoliové pozice se řadí CESDRA, Generel Electric Float či banka Morgan Stanley. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index. Pioneer – akciový fond je růstový fond, přičemž veškerý zisk po zdanění ponechává v majetku fondu pro zvýšení hodnoty podílového listu.

Rychlá otočka s Pioneer fondy

Řadíte se mezi začínající investory, kteří nemají s podílovými fondy příliš zkušeností?  Pioneer – Sporokonto je ideální startovní čárou pro investory s krátkým investičním horizontem. Minimální doporučená doba investice je 6 až 12 měsíců. Minimální výše pro odkup podílových listů je 3000 Kč.

Dlouhodobá výkonnost Pioneer – Sporokonta

Pohled na roční výkonnost fondu v období od roku 1998 do 2016 odhaluje pozitivní výsledky roční výkonnosti. Jedinou výjimkou je rok 2008 (-0,11 %). Ve všech ostatních letech bylo zhodnocení kladné. V roce 2016 byl výnos 0,20 %. Historická výkonnost nelze považovat za ukazatel pro budoucí výsledky.

Silné a slabé stránky Pioneer – Sporokonta

+ Konzervativní strategie

+ Možnost investovat pravidelně od 500 Kč

− Nízké zhodnocení