Chcete mít riziko pod kontrolou s fondy fondů?

Investování do podílových fondů je vždy spojeno s určitou mírou rizika. Každý investor by se měl snažit riziko co nejvíce rozložit, protože vsadit vše na jednu kartu není vždy vhodná strategie. Běžné druhy podílových fondů již samy o sobě díky investování do více titulů riziko zmenšují. Fondy fondů však nabízí ještě větší diverzifikaci. Jak je to možné?
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
Typy podílových fondů
26/9/2018

Portfolio podílových fondů se ve většině případů skládá z desítek různých akciových titulů, dluhopisů či nástrojů peněžního trhu. Fondy fondů mají zcela jinou investiční strategii a jsou v ohledu snižování rizika o další krok dál. Podívejte se na nejpodstatnější informace o fondech fondů a zjistíte:

·         Do čeho investují fondy fondů?

·         Jaká je hlavní přidaná hodnota?

·         Proč si dát pozor na poplatky?

·         Jaké fondy fondů jsou u českých investorů oblíbené?

Jakmile získáte odpovědi na výše zmíněné otázky, dokážete si odpovědět na to, zda-li jsou pro vás jako investora fondy fondů zajímavou investiční příležitostí.

Do čeho investují fondy fondů?

Fondy fondů mají portfolio složeno z podílových listů jiných podílových fondů s různými strategiemi a zaměřeními. Tento přístup z nich dělá populární volbu menších a méně zkušených investorů, kteří chtějí snadno diverzifikovat svou investici.

Fondy fondů se dle rizika respektive poměru akciových a dluhopisových fondů dělí na defenzivní, neutrální a ofenzivní. U defenzivních fondů převládají dluhopisové a peněžní fondy, u ofenzivních jsou dominantní akciové fondy. Hodnota ofenzivně orientovaných fondů má větší sklony kolísat, což zaujme dynamické investory s chladnou hlavou a touhou dosáhnout vyššího zhodnocení.

I když by se mohlo zdát, že se fondy fondů nezaměřují na konkrétní segment trhu či region, nemusít to být vždy tak úplně pravda. Míra diverzifikace se liší a portfolio manažer vybírá fondy dle klíče, který je přiblížen ve statutu fondu. Výjimkou nejsou ani fondy složené z fondů stejné finanční skupiny.

Jaká je hlavní přidaná hodnota?

Přidaná hodnota fondů fondů spočívá v sestavení vysoce diverzifikovaného a kvalitního portfolia. To vše prakticky bez starostí a časových nákladů. Zprostředkovaně využíváte služeb hned několika zkušených portfolio manažerů. Nemusíte procházet jednotlivé nabídky a přemýšlet nad tím, jak dostat riziko na vámi požadovanou úroveň. S fondem fondů máte riziko velmi dobře pod kontrolou, což však neznamená, že byste měli investovat bezhlavě. Před samotnou investicí se vždy zamyslete nad tím, jaký jste typ investory a jak dlouhý je váš investiční horizont.

Proč si dát pozor na poplatky?

Investování do více podílových fondů najednou s sebou přináší nárůst poplatků. Šikovný portfolio manažer by měl být schopný vyjednat s fondy, do kterých chce investovat, lepší podmínky nákupu. Dobrý fond fondů by kromě vysoké výkonnosti měl mít také nízké poplatky. Celková nákladovost je totiž součtem vstupních a manažerských poplatků jak samotného fondu fondů, tak zainvestovaných fondů v portfoliu. Ani vy určitě nechcete platit příliš vysoké poplatky, a proto si celkovou nákladovost fondu vždy předem překontrolujte. V tom vám pomůže srovnání s konkurencí.

Jaké fondy fondů jsou u českých investorů oblíbené?

V České republice stojí za zmínku hned několik vyhledávaných fondů fondů. Mezi ty se řadí Generali Fond fondů vyvážený, který cílí na konzervativní investory s krátkým investičním horizontem. Portfolio fondu je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu se odvíjí dle situace na trzích a dle stavu jednotlivých sektorů.

Středně rizikový je česky vedený fond fondů ING Aria Lion Moderate. Fond investuje převážně do konzervativních fondů, nicméně část investic fondu může být dle statutu vedena také v rizikovějších fondech. Minimální pravidelné investice je 100 Kč.

Dynamické investory zaujme Fond fondů dynamický od ČP Investice, který standardně investuje z 85 % do akciových a z 10 % do dluhopisových fondů. To v praxi znamená potenciálně vysoké zhodnocení, ale také velký stupeň rizika a dlouhý investiční horizont. Ten je v tomto případě více než 8 let. Fond byl založen v roce 2010 a minimální hodnota investice je 500 Kč.

Začněte investovat do fondů fondů

Fondy fondů jsou velmi zajímavou investiční příležitostí. O kvalitě každého fondu rozhoduje kromě dosažené výkonnosti především to, jakým způsobem minimalizuje riziko a jak dokáže krotit poplatky. Využijte i vy možnost investovat do vysoce diverzifikovaného a kvalitního portfolia bez ztráty času. Fondy fondů si bez diskuze zaslouží pozornost.