Fondy peněžního trhu

Každý druh podílových fondů provází určitá míra rizika. K nejkonzervativnějším a tím pádem nejméně rizikovým se řadí fondy peněžního trhu. Nízká kolísavost hodnoty je však spojena s nízkým potenciálem výnosu. Pokud nevyhledáváte vzrušení, řadíte se k defenzivnímu typu investorů a cílem vašich investic je hlavně porazit inflaci, jsou pro vás fondy peněžního trhu to pravé.
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Typy podílových fondů
14/9/2018

Připravili jsme přehled, který vám odpoví na následující otázky: 

  • Do čeho investují fondy peněžního trhu?
  • Pro jaký typ investorů jsou určeny?
  • Na jak dlouho investovat do fondů peněžního trhu?
  • Kde můžu investovat do fondů peněžního trhu? 

Odpovědi vám pomohou zorientovat se v investování do fondů peněžního trhu a zjistit, zda-li je pro vás tento druh fondů atraktivní investiční příležitostí.

Do čeho investují fondy peněžního trhu?

Fondy peněžního trhu investují do nástrojů peněžního trhu. Pod tímto pojmem si představte pokladniční poukázky, depozitní certifikáty a krátkodobé dluhopisy. Ty musí být dostatečně bezpečné. Většinou se tak jedná o dluhové cenné papíry emitované státem. Výjimkou nejsou ani dluhopisy emitované nadnárodními institucemi.

Dynamičtější fondy peněžního trhu nakupují i rizikovější státní dluhopisy a dluhové cenné papíry ze soukromé podnikové sféry. Základním předpokladem pro nízkou rizikovost fondů peněžního trhu je široce diverzifikované portfolio obsahující mnoho titulů.

Pro jaký typ investorů jsou určeny?

Nahání-li vám slovo riziko husí kůži, jsou pro vás fondy peněžního trhu optimální volbou. Ostatně není náhoda, že právě tento druh fondů patří u opatrných investorů v České republice k těm nejoblíbenějším. Peněžní trh představuje funkční alternativu spořících a termínovaných účtů. U fondů peněžního trhu se můžete těšit z nízké kolísavosti, která je však vykoupena nízkým potenciálem výnosu.

V dlouhodobém horizontu investice do tohoto druhu fondů dokáže vydělat několik procent ročně. Nekvalitní fond peněžního trhu poznáte tak, že se jeho výnos po delší dobu pohybuje v záporných hodnotách. Investoři vkládají finanční prostředky do fondů peněžního trhu s cílem uchovat kupní sílu peněz a porazit inflaci.

Na jak dlouho investovat do fondů peněžního trhu?

Pro krátkodobé investice jsou fondy peněžního trhu maximálně vhodné.

  • Jejich investiční horizont se pohybuje ve většině případů v rozmezí 6 až 12 měsíců, což však neznamená, že do nich nemůžete investovat po delší období.

Při výběru a rozhodování, na jak dlouho chcete do fondu investovat, nezapomeňte zohlednit celkové náklady fondu. Ty mohou v krátkém období velmi zásadně ovlivnit vaše zhodnocení.

Investiční horizont je u fondů peněžního trhu krátký, protože kolísavost ceny jejich podílového listu je velice nízká. Výjimkou jsou avizované fondy s rozkročenou investiční strategii obsahující i rizikovější investice. V takových případech se investiční horizont prodlužuje. Informace o investiční strategii si vždy předem zkontrolujte ve statutu konkrétního fondu.

Kde můžu investovat do fondů peněžního trhu?

Pokud byste rádi investovali do fondů peněžního trhu, doporučujeme vám otevřít si účet u J&T Banky (zřízení i vedení účtu je zdarma). Tato banka nabízí investice hned do několika fondů peněžního trhu, v nabídce nás zaujaly například tyto dva fondy: 

  • BNP Paribas Funds USD Money Market - Classic Capitalisation - průměrné zhodnocení za poslední 3 roky bylo 1,86 % ročně.
  • Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund-A(acc)USD - průměrné zhodnocení za poslední 3 roky bylo 1,86 % ročně.
Celou nabídku podílových fondů od J&T Banky si můžete prohlédnout ZDE.

Vyplatí se fondy peněžního trhu?

Fondy peněžního trhu nabízejí způsob, jak zhodnotit peníze s tím nejmenším možným rizikem. Pokud jste konzervativní investor a navíc s podílovými fondy začínáte, může být tento typ fondů ideální k tomu si vše opatrně vyzkoušet. Jakmile ale naberete zkušenosti, doporučujeme vám zaměřit se například na dluhopisové nebo smíšené fondy, které za přijatelnou míru rizika nabízejí daleko vyšší zhodnocení.