Fondy peněžního trhu jsou u českých investorů nejoblíbenější. Víte proč?

Každý druh podílových fondů provází určitá míra rizika. K nejkonzervativnějším a tím pádem nejméně rizikovým investicím se řadí ty do fondů peněžního trhu. Nízká kolísavost hodnoty je však spojena s nízkým potenciálem výnosu. Pokud nevyhledáváte vzrušení, řadíte se k defenzivnímu typu investorů a cílem vašich investic je hlavně porazit inflaci, jsou pro vás fondy peněžního trhu to pravé.
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
Typy podílových fondů
14/9/2018

Mezi to nejdůležitější, co byste o nich měli vědět, patří odpovědi na otázky:

·         Do čeho investují fondy peněžního trhu?

·         Pro jaký typ investorů jsou určeny?

·         Na jak dlouho do fondů peněžního trhu investovat?

·         Jaké fondy peněžního trhu jsou u českých investorů oblíbené?

Odpovědi na výše zmíněné otázky vám pomohou zorientovat se v investování do fondů peněžního trhu a zjistit, zda-li je pro vás tento druh fondů atraktivní investiční příležitostí.

Do čeho investují fondy peněžního trhu?

Fondy peněžního trhu investují do nástrojů peněžního trhu. Pod tímto pojmem si představte pokladniční poukázky, depozitní certifikáty a krátkodobé dluhopisy. Ty musí být dostatečně bezpečné. Většinou se tak jedné o dluhové cenné papíry emitované státem. Výjimkou nejsou ani dluhopisy emitované nadnárodními institucemi. Dynamičtější fondy peněžního trhu nakupují i rizikovější státní dluhopisy a dluhové cenné papíry ze soukromé podnikové sféry. Základním předpokladem pro nízkou rizikovat fondů peněžního trhu je široce diverzifikované portfolio obsahující mnoho titulů.

Pro jaký typ investorů jsou určeny?

Nahání-li vám slovo riziko husí kůži, jsou pro vás fondy peněžního trhu optimální volbou. Ostatně není náhoda, že právě tento druh fondů patří u opatrných investorů v České republice k těm nejoblíbenějším. Peněžní trh představuje funkční alternativu spořících a termínovaných účtů. U fondů peněžního trhu se můžete těšit z nízké kolísavosti, která je však vykoupena nízkým potenciálem výnosu.

V dlouhodobém horizontu investice do tohoto druhu fondů dokáže pokrýt inflaci, v ideálním případě ji o něco málo umí překonat. Nekvalitní fond peněžního trhu tedy poznáte tak, že se jeho výnos po delší dobu pohybuje pod úrovní inflace. Investoři vkládají finanční prostředky do fondů peněžního trhu s cílem uchovat kupní sílu peněz.

Na jak dlouho do fondů peněžního trhu investovat?

Pro krátkodobé investice jsou fondy peněžního trhu maximálně vhodné. Jejich investiční horizont se pohybuje ve většině případů v rozmezí 6 až 12 měsíců, což však neznamená, že do nich nemůžete investovat po delší období. Při výběru a rozhodování, na jak dlouho chcete do fondu investovat, nezapomeňte zohlednit celkové náklady fondu. Ty mohou v krátkém období velmi zásadně ovlivnit vaše zhodnocení.

Investiční horizont je u fondů peněžního trhu krátký, protože kolísavost ceny jejich podílového listu je velice nízká. Výjimkou jsou avizované fondy s rozkročenou investiční strategii obsahující i rizikovější investice. V takových případech se investiční horizont prodlužuje. Informace o investiční strategii si vždy předem zkontrolujte ve statutu konkrétního fondu.

Jaké fondy peněžního trhu jsou u českých investorů oblíbené?

Ve výběru zajímavých fondů peněžního trhu nesmí chybět Likviditní fond investiční společnost IS České spořitelny s nejnižší rizikovostí a doporučeným investičním horizontem 6 a více měsíců. U tohoto fondu oceníte vysokou likviditu. V případě potřeby získáte peníze na základě žádosti zpět do 3 pracovních dnů.

Velké oblibě u investorů se těší také fond KBC Multi Interest Cash EURO spravovaný ČSOB. Fond založený již v roce 1995 investuje přibližně 50 % aktiv do nástrojů peněžního trhu denominovaných v EUR. Doba splatnosti těchto investic je menší než 12 měsíců. Zbývající prostředky jsou investovány do krátkodobých depozit v EUR.

V neposlední řadě je nutné zmínit ING (L) Flex Český fond peněžního trhu. Ten byl určen velmi konzervativním investorům. Fond fungoval od roku 1997 do konce roku 2014, kdy byla jeho distribuce v nabídce ING Fondů dočasně zastavena.

Vyhněte se riziku s fondy peněžního trhu

Investování bez rizika jste nejblíže v momentě, kdy se rozhodnete vložit vaše volné finanční prostředky do fondů peněžního trhu. Absolutní prioritou je u tohoto druhu fondů ochrana investice a udržení portfolia mírně překonávajícího inflaci. Pro investory, kteří požadují pravidelné výnosy bez náhlých výkyvů, jsou fondy peněžního trhu trefou do černého.