Fondy peněžního trhu

Každý druh podílových fondů provází určitá míra rizika. K nejkonzervativnějším a tím pádem nejméně rizikovým se řadí fondy peněžního trhu. Nízká kolísavost hodnoty je však spojena s nízkým potenciálem výnosu. Pokud nevyhledáváte vzrušení, řadíte se k defenzivnímu typu investorů a cílem vašich investic je hlavně porazit inflaci, jsou pro vás fondy peněžního trhu to pravé.
Logo Fondik.cz
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Typy podílových fondů
14/9/2018

Připravili jsme přehled, který vám odpoví na následující otázky: 

  • Do čeho investují fondy peněžního trhu?
  • Pro jaký typ investorů jsou určeny?
  • Na jak dlouho investovat do fondů peněžního trhu?

Odpovědi vám pomohou zorientovat se v investování do fondů peněžního trhu a zjistit, zda-li je pro vás tento druh fondů atraktivní investiční příležitostí.

FONDÍK DOPORUČUJE: INVESTUJTE NA FONDEE

Do čeho investují fondy peněžního trhu?

Fondy peněžního trhu investují do nástrojů peněžního trhu. Pod tímto pojmem si představte pokladniční poukázky, depozitní certifikáty a krátkodobé dluhopisy. Ty musí být dostatečně bezpečné. Většinou se tak jedná o dluhové cenné papíry emitované státem. Výjimkou nejsou ani dluhopisy emitované nadnárodními institucemi.

Dynamičtější fondy peněžního trhu nakupují i rizikovější státní dluhopisy a dluhové cenné papíry ze soukromé podnikové sféry. Základním předpokladem pro nízkou rizikovost fondů peněžního trhu je široce diverzifikované portfolio obsahující mnoho titulů.

Pro jaký typ investorů jsou určeny?

Nahání-li vám slovo riziko husí kůži, jsou pro vás fondy peněžního trhu optimální volbou. Ostatně není náhoda, že právě tento druh fondů patří u opatrných investorů v České republice k těm nejoblíbenějším. Peněžní trh představuje funkční alternativu spořících a termínovaných účtů. U fondů peněžního trhu se můžete těšit z nízké kolísavosti, která je však vykoupena nízkým potenciálem výnosu.

V dlouhodobém horizontu investice do tohoto druhu fondů dokáže vydělat několik procent ročně. Nekvalitní fond peněžního trhu poznáte tak, že se jeho výnos po delší dobu pohybuje v záporných hodnotách. Investoři vkládají finanční prostředky do fondů peněžního trhu s cílem uchovat kupní sílu peněz a porazit inflaci.

Na jak dlouho investovat do fondů peněžního trhu?

Pro krátkodobé investice jsou fondy peněžního trhu maximálně vhodné.

  • Jejich investiční horizont se pohybuje ve většině případů v rozmezí 6 až 12 měsíců, což však neznamená, že do nich nemůžete investovat po delší období.

Při výběru a rozhodování, na jak dlouho chcete do fondu investovat, nezapomeňte zohlednit celkové náklady fondu. Ty mohou v krátkém období velmi zásadně ovlivnit vaše zhodnocení.

Investiční horizont je u fondů peněžního trhu krátký, protože kolísavost ceny jejich podílového listu je velice nízká. Výjimkou jsou avizované fondy s rozkročenou investiční strategii obsahující i rizikovější investice. V takových případech se investiční horizont prodlužuje. Informace o investiční strategii si vždy předem zkontrolujte ve statutu konkrétního fondu.