5 zásadních rozdílů mezi spořícím účtem a podílovými fondy

Sazby na spořících účtech dlouhodobě klesají a peníze klientů zhodnocují jen minimálně. Nabízí se tak otázka, zda-li ke krátkodobému uložení úspor nevyužít raději podílové fondy. Nemáte-li zatím o investování do podílových fondů žádné informace, je důležité vysvětlit si 5 hlavních rozdílů mezi spořícím účtem a podílovými fondy.
Od redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
26/9/2018

Jde především o:

  1. Fungování spořícího účtu a podílových fondů
  2. Úrokové sazby spořících účtů a zhodnocení fondů
  3. Nabídka a možnost výběru
  4. Zabezpečení uložených prostředků
  5. Míra rizika

Pochopení těchto rozdílů vám pomůže při rozhodování, kam uložit vaše peníze, aby nepřicházely o svou hodnotu vlivem inflace. Vždy je důležité vědět, jakou výší zhodnocení za jak dlouhé období můžete očekávat a jaké tržní riziko jste ochotni pro to podstoupit.

1. Fungování spořícího účtu a podílových fondů

Spořící účet slouží pro uložení volných finančních prostředků, které chcete mít v případě potřeby v krátké době k dispozici. Jeho založení může být u některých bank podmíněno používáním dalších produktů, případně vložením minimálního vkladu a placením poplatků. V porovnání s běžným účtem nabízí lepší zhodnocení, nicméně nelze na něm provádět standardní transakce. Většina spořících účtů na českém trhu nemá výpovědní lhůtu a lze je sjednat na dobu neurčitou.

Podílové fondy také slouží pro zhodnocení volných finančních prostředků, ale jejich základní myšlenkou je kolektivní investování. Fond spravuje investiční společnost, která dle předem určené strategie investuje peníze na finančních trzích. Za peníze zaslané na účet fondu získáte tzv. podílové listy. Ty jsou evidovány na účtu cenných papírů. Z něj máte možnost listy kdykoliv prodat, případně převést na někoho jiného. Jako investor máte právo na zpětný odkup podílových listů za aktuální hodnotu. Výhoda v podobě vysoké likvidity vložených prostředků tak zůstává.

2. Úrokové sazby spořících účtů a zhodnocení fondů

Úrokové sazby na spořících účtech dlouhodobě klesají. Rychlý pohled na nabídku spořících účtu odhalí velké rozdíly mezi bankami a také celou řadu podmínek. U některých bank musíte pro získání nejvýhodnější sazby například aktivně využívat kreditní kartu. Nejvýhodnější roční úrokové sazby nabízí tyto spořící účty:

  • Air Bank Spořicí účet (s bonusem) - 1 %
  • Sberbank FÉR spoření PLUS (s FÉR kontem) - 0,83 %
  • Equa Bank Spořicí účet HIT (s bonusem) - 0,80 %
  • Raiffeisenbank eKonto Flexi - 0,75 %
  • MONETA Money Bank Spořicí účet Gold - 0,70 %

Jak se vaše peníze zhodnotí? V případě nejvýhodnějšího spořícího účtu při vložení částky 100 000 Kč budete mít po roce naspořenou částku 100 853 Kč. Ve výsledku je již započtena daň z úroků ve výši 15 %. Bohužel ani jedna z uvedených úrokových sazeb nepřevyšuje míru inflace, která se u nás pohybuje nad úrovní 2 %.

V boji s inflací si lépe vedou podílové fondy. Ty jsou schopny vyhovět lidem, kteří neradi riskují, ale zároveň hledají pro své finance možnost vyššího zhodnocení, než je možné získat na spořícím účtu. Dokonce i fondy s opatrným investičním profilem dosahují výnosu nad 2 %. Zhodnocen je celý váš vklad a ne pouze část, jako je tomu u spořících účtů s pásmovým úročením.

3. Nabídka a možnost výběru

Zásadním rozdílem je také možnost výběru. Hledáte-li vysokou úrokovou sazbu u spořícího účtu, omezuje se nabídka na několik málo bank s nejvýhodnějšími podmínkami. Naproti tomu stojí pestrá nabídka stovek podílových fondů různých investičních společností, ze které si vybere prakticky každý typ investora. Můžete investovat do rozličných aktiv po různě dlouhou dobu. Nejbližší alternativou spořících účtů jsou fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy s investičním horizontem do 2 let. Tyto druhy fondů jsou určeny pro krátkodobé zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků.

4. Zabezpečení uložených prostředků

Vklady na spořících účtech jsou ze zákona pojištěny. Limit ochrany vkladů klientů je stanoven na 100 000 euro. Tento limit se vztahuje na jednu instituci a jednoho klienta. Zabezpečení uložených prostředků je tak u spořících účtů příkladné.

Podílové fondy nepatří mezi pojištěné finační produkty, což však neznamená, že by vaše prostředky byly nutně v ohrožení. Vyberete-li si pro investování do podílových fondů silnou investiční společnost, nemusíte mít obavy.

5. Míra rizika

Se zabezpečením je spojena také celková míra rizika. Ta je vzhledem k výše zmíněným informacím u spořících účtů prakticky nulová. U podílových fondů jste o míře rizika informování ve statutu fondu. Vyšší riziko je spojeno s možností vyššího výnosu. Mezi nejméně rizikové fondy patří fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. S vyšší rizikovostí a kolísavostí jsou spojeny akciové fondy, tomu však odpovídá i vyšší potenciální výnos.

Jak porazit bezpečně inflaci?

Popsané zásadní rozdíly mezi spořícím účtem a podílovými fondy vám pomohou při rozhodování, kam uložit vaše volné prostředky s cílem porazit inflaci. Nemusíte se nutně rozhodnout pouze pro jednu variantu, ba právě naopak. Pro snížení rizika je ideální mít bezpečnou rezervu na spořícím účtu a další část peněz investovat do podílového fondu. To však nic nemění na tom, že z duelu založeném na výši zhodnocení vítězně vychází právě podílové fondy.