5 zásadních rozdílů mezi spořicím účtem a podílovými fondy

Sazby na spořicích účtech dlouhodobě klesají a peníze klientů zhodnocují jen minimálně. Nabízí se tak otázka, zda-li ke krátkodobému uložení úspor nevyužít raději podílové fondy. Nemáte-li zatím o investování do podílových fondů žádné informace, je důležité vysvětlit si 5 hlavních rozdílů mezi spořicím účtem a podílovými fondy. Právě těm se budeme věnovat v tomto článku.
Logo Fondik.cz
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
26/9/2018

Jde především o to, jak se liší:

  1. Fungování spořicího účtu a podílových fondů
  2. Úrokové sazby spořicích účtů a zhodnocení fondů
  3. Nabídka a možnost výběru
  4. Zabezpečení uložených prostředků
  5. Míra rizika

Pochopení těchto rozdílů vám pomůže při rozhodování, kam uložit vaše peníze, aby nepřicházely o svou hodnotu vlivem inflace. Vždy je důležité vědět, jakou výší zhodnocení za jak dlouhé období můžete očekávat a jaké tržní riziko jste ochotni pro to podstoupit.

1. Fungování spořicího účtu a podílových fondů

Spořicí účet slouží pro uložení volných finančních prostředků, které chcete mít v případě potřeby v krátké době k dispozici. Jeho založení může být u některých bank podmíněno používáním dalších produktů, případně vložením minimálního vkladu a placením poplatků. V porovnání s běžným účtem nabízí lepší zhodnocení, nicméně nelze na něm provádět standardní transakce. Většina spořicích účtů na českém trhu nemá výpovědní lhůtu a lze je sjednat na dobu neurčitou.

Podílové fondy také slouží pro zhodnocení volných finančních prostředků, ale jejich základní myšlenkou je investování například do akcií či dluhopisů. Nemají tedy dopředu daný výnos, protože ten záleží na tom, jak se bude vyvíjet situace na trhu. Fond spravuje investiční společnost, která dle předem určené strategie investuje peníze na finančních trzích. Za peníze zaslané na účet fondu získáte tzv. podílové listy. Hodnota podílového listu se postupně mění s tím, jestli se fondu daří nebo ne. Jako investor pak můžete podílové listy držet (pokud věříte, že se fondu bude dařit) nebo prodat.

2. Úrokové sazby spořicích účtů a zhodnocení fondů

Úrokové sazby na spořicích účtech dlouhodobě klesají. Nejvýhodnější roční úrokové sazby nabízí aktuálně tyto spořicí účty:

  • Spořicí účet Výhoda+ od Trinity Bank - 0,51 %
  • Spořicí účet od Moneta Bank - 0,5 % 
  • Spořicí účet od Creditas - 0,5 %

Jak se vaše peníze zhodnotí? V případě nejvýhodnějšího spořicího účtu při vložení částky 100 000 Kč budete mít po roce naspořenou částku 101 800 Kč. Bohužel ani jedna z uvedených úrokových sazeb nepřevyšuje míru inflace, která se u nás pohybuje nad úrovní 2 %.

V boji s inflací si lépe vedou podílové fondy. Ty jsou schopny vyhovět lidem, kteří neradi riskují, ale zároveň hledají pro své finance možnost vyššího zhodnocení, než je možné získat na spořicím účtu. Dokonce i fondy s opatrným investičním profilem dosahují výnosu nad 2 %. Zhodnocen je celý váš vklad a ne pouze část, jako je tomu u spořicích účtů s pásmovým úročením.

3. Nabídka a možnost výběru

Zásadním rozdílem je také možnost výběru. Hledáte-li vysokou úrokovou sazbu u spořicího účtu, omezuje se nabídka na několik málo bank s nejvýhodnějšími podmínkami. Naproti tomu stojí pestrá nabídka stovek podílových fondů různých investičních společností, ze které si vybere prakticky každý typ investora.

Můžete investovat do rozličných aktiv po různě dlouhou dobu. Nejbližší alternativou spořicích účtů jsou fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy s investičním horizontem do 2 let. Tyto druhy fondů jsou určeny pro krátkodobé zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků.

4. Zabezpečení uložených prostředků

Vklady na spořicích účtech jsou ze zákona pojištěny. Limit ochrany vkladů klientů je stanoven na 100 000 euro. Tento limit se vztahuje na jednu instituci a jednoho klienta. Zabezpečení uložených prostředků je tak u spořicích účtů příkladné.

Podílové fondy nepatří mezi pojištěné finanční produkty, což však neznamená, že by vaše prostředky byly nutně v ohrožení. Vyberete-li si pro investování do podílových fondů silnou investiční společnost, nemusíte mít obavy.

5. Míra rizika

Se zabezpečením je spojena také celková míra rizika. Ta je vzhledem k výše zmíněným informacím u spořicích účtů prakticky nulová. U podílových fondů jste o míře rizika informování ve statutu fondu. Vyšší riziko je spojeno s možností vyššího výnosu. Mezi nejméně rizikové fondy patří fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. S vyšší rizikovostí a kolísavostí jsou spojeny akciové fondy, tomu však odpovídá i vyšší potenciální výnos.

Jak porazit bezpečně inflaci?

Popsané zásadní rozdíly mezi spořicím účtem a podílovými fondy vám pomohou při rozhodování, kam uložit vaše volné prostředky s cílem porazit inflaci. Nemusíte se nutně rozhodnout pouze pro jednu variantu, ba právě naopak. Pro snížení rizika je ideální mít bezpečnou rezervu na spořicím účtu a další část peněz investovat do podílového fondu. To však nic nemění na tom, že z duelu založeném na výši zhodnocení vítězně vychází právě podílové fondy.