Rothschildové: Nejbohatší rodina světa, která vydělala i na válce

Rodina Rothschildů je opředena nespočtem konspirací, které jí připisují způsobování světových válek, atentáty na prezidenty nebo celosvětovou nadvládu. Co o ní však skutečně víme?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
6/8/2019

Základem jsou dobré kontakty

Historie bankéřského klanu sahá do roku 1744, kdy se v židovském ghettu na okraji Frankfurtu narodil první Mayer Rothschild. Později se stal učněm v bance, a když se pak vrátil do Frankfurtu, nabízel své zkušenosti s investicemi a obchodováním bohaté klientele ze šlechtických kruhů. Obzvlášť movitým se stal poté, co ho Vilém I. Hesenský stanovil správcem svého obrovského majetku.

Se svou ženou měli 5 dcer a 5 synů, a protože v Rothschildově rodině byli do obchodu vždy zapojeni pouze rodinní příslušníci, Mayerovými společníky se přirozeně stali jeho synové. Každého z nich vyslal do některé z evropských metropolí, aby rozšířili rodinný podnik za hranice Německa. To, že majetek zůstane v rámci rodiny, mělo být do budoucna zajištěno sňatky mezi bratranci a sestřenicemi.

Jak vydělat na válce

Skutečný vliv a bohatství získala dynastie během Napoleonských válek. Poskytovala finanční služby všem stranám a vlády zúčastněných zemí ekonomicky oslabených válkou na ni zůstaly navázány ještě dlouhé roky poté. Británie údajně splácela svůj dluh ještě v roce 2015.

Během 19. století se oblast podnikání Rothschildů rozšířila o stavebnictví a reality, energie, vinařství, hornictví a těžařství. Bez jejich peněz se neobešly ani stavby prvních železnic nebo Suezského průplavu, vídeňská větev zase stála u rozmachu našich Vítkovických železáren. Od této doby se také věnují charitativním aktivitám a jsou nadšenými sběrateli a podporovateli umění.

Protože majetek i funkce se v této dynastii dědí po mužské linii, počátkem 20. století se kvůli nedostatku mužských dědiců rozpadla původní frankfurtská větev. Koncem 30. let pak došlo k zabavení majetku vídeňské větvi nacisty a následně se rozpadla i větev pařížská. I přesto jsou však dodnes pravděpodobně nejbohatší rodinou moderní historie.

Tajnůskářství nahrává konspiracím

Dnes je už tato dynastie však značně roztříštěná, ve finančnictví a bankovnictví se však její členové pohybují nadále. Kontrolují bankovní skupinu Rothschild Group, holding Concordia BV, největší těžařskou společnost světa Rio Tinto nebo společnost De Beers zabývající se prodejem diamantů. Z jejich četných vinic pochází víno Chateau Muton. Různorodý majetek rodiny spravuje skupina Rothschild & Co, která se oficiálně zabývá investičním poradenstvím a působí ve více než 40 zemích světa.

Vzhledem k jejich uzavřenosti je téměř nemožné zmapovat veškerý majetek. I v odhadech jejich současného jmění se zdroje tedy různí. Některé uvádějí 350 miliard dolarů, jiné zacházejí i do stovek bilionů dolarů.