S kolika penězi musí vyjít ti nejchudší lidé na světě

Životní minimum, tedy částka, která by zajistit alespoň základní lidské potřeby, je v Česku stanoveno na 3 410 korun měsíčně pro jednu osobu. To znamená asi 113 korun na den. Z kolika peněz ale musí vyžít ti nejchudší lidé světa?
Logo Fondik.cz
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Zajímavosti ze světa financí
2/7/2019

S podobnou sumou, jako je české životní minimum, musí podle studie Světové banky denně vyjít přibližně polovina obyvatel této planety. Jedná se o částku 5,5 dolaru, tedy asi 125 korun na jeden den. V extrémní chudobě, která je všeobecně definována částkou nižší než 1,9 dolaru na den (asi 43 korun), pak podle OSN žije přibližně 10 % populace.

Nejchudší oblastí světa je subsaharská Afrika

Z těchto osob žijících v extrémní chudobě jich je přes 40 % obyvateli oblasti subsaharské Afriky. Jejími nejchudšími státy jsou Burundi, Středoafrická republika, Etiopie, Somálsko, Mozambik, Kongo nebo ostrovní stát Madagaskar. Z hlediska počtu osob žijících v extrémní chudobě je však nejchudší zemí této oblasti a momentálně i celého světa Nigérie. S méně než dvěma dolary na den zde přežívá asi 87 milionů lidí.

Nejhorší situace panuje v zemích střední Afriky, které jsou ale paradoxně nejbohatší, co se týče nerostného bohatství. Problém je tedy prokazatelně i v nerovnoměrném rozdělování bohatství uvnitř těchto států, z nichž je většina sužována diktátorským režimem a válkami.

Studie však nesleduje, jak velká část extrémně chudých lidí žije z ještě mnohem nižší částky, než je 1,9 dolaru na den. Nelze opomenout, že tato částka je pouhý strop, a někteří tak mohou být v situaci, že mají na den dlouhodobě i jen několik centů. Celkově postihuje nejhlubší chudoba hlavně ženy a děti.

26 nejbohatších vlastní dohromady to, co několik miliard nejchudších

Zajímavá je také studie mezinárodní charitativní organizace Oxfam. Ta zjistila, že 26 nejbohatších lidí, kteří momentálně na světě žijí (to je pro představu asi 0,0000000003 % z celkové populace), vlastní dohromady tolik, co přibližně 50 % těch nejchudších.

Například jediné procento z celkového jmění nejbohatšího muže planety, Jeffa Bezose, by zajistilo dostatečnou lékařskou péči napříč celou Etiopií – to znamená, že by ji zajistilo pro přibližně 105 milionů obyvatel.