Cena smuteční kytice do ruky

Od
Kategorie:

Co je smuteční kytice do ruky a k čemu se používá

Smuteční kytice do ruky, také známá jako volná smuteční vazba, je specifickým typem květinového aranžmá určeným pro pohřební obřady. Tento typ kytice je navržen tak, aby jej bylo možné snadno držet v ruce a následně položit na hrob nebo vhodit do hrobu. Je oblíbený zejména mezi vzdálenějšími členy rodiny a dětmi, kteří tak mohou vyjádřit svou úctu a rozloučení se zesnulým.

Další druhy smutečních kytic

Kromě smuteční kytice do ruky existuje několik dalších typů smutečních kytic, které se liší svou velikostí, formou a účelem:

Pohřební kytice se stuhou

Pohřební kytice se stuhou jsou větší aranžmá, která často obsahují osobní vzkaz nebo poslední rozloučení napsané na stuze. Tyto kytice bývají umístěny vedle rakve nebo přímo na ni a jsou důležitou součástí pohřebních obřadů. Cena těchto kytic se pohybuje od 2 000 do 4 000 Kč, v závislosti na složitosti a použitých materiálech.

Pohřební kytice na položení

Kytice na položení jsou navrženy tak, aby byly estetické z každého úhlu a odolaly venkovním podmínkám po delší dobu. Tyto kytice se umisťují na hrob nebo vedle urny a často kombinují trvanlivé květiny a zeleň. Ceny začínají na 1 500 Kč pro jednodušší aranžmá a mohou dosáhnout až 3 000 Kč a více pro složitější a speciálně navržené kytice.

Smuteční věnce

Smuteční věnce jsou tradiční formou pohřebního květinového aranžmá. Jsou kruhového tvaru, což symbolizuje nekonečnost a věčný život. Věnce mohou být umístěny kolem rakve nebo na hrobě. Ceny těchto věnců se pohybují od 1 500 do 5 000 Kč, v závislosti na velikosti a složitosti aranžmá.

Kytice na rakev

Kytice na rakev jsou velké aranžmá určené k umístění na vrchol rakve. Tyto kytice jsou často velmi výrazné a mohou obsahovat různé druhy květin, které mají speciální význam pro zesnulého nebo jeho rodinu. Cena se pohybuje od 2 500 Kč výše, v závislosti na velikosti a typu květin.

Rozdíly mezi kyticemi

Hlavní rozdíl mezi smuteční kyticí do ruky a ostatními typy smutečních kytic spočívá v jejich velikosti a účelu. Kytice do ruky jsou menší a kompaktní, určené k osobnímu předání a následnému položení nebo vhození do hrobu. Naopak pohřební kytice se stuhou, věnce a kytice na rakev jsou větší aranžmá, která slouží k dekoraci místa posledního rozloučení a vyjádření hluboké úcty a vzpomínek na zesnulého.

Závěr

Výběr správné smuteční kytice je důležitým způsobem, jak vyjádřit úctu a lásku k zesnulému. Každý typ kytice má svůj vlastní význam a účel, ať už se jedná o osobní předání kytice do ruky, vyjádření úcty prostřednictvím věnce nebo poslední rozloučení se stuhou. Klíčem je zvolit kytici s ohledem na zesnulého a jejich blízké, abychom adekvátně vyjádřili naše pocity a úctu.

Autor: Vladimír Daněk, Foto: Pixabay.com

Zdroje:

Kytice-expres

Vezu kytku

Květiny expres

No items found.