Co je konsolidace půjček a jak funguje

Konsolidaci již nabízí téměř všechny české banky a mnoho nebankovních společností. Často představuje cestu z bludiště dluhů a nekonečné administrativy spojené s každým z našich úvěrů. Vyplatí se ale každému? A jak na ni?
Od
redakce Fondik.cz
Kategorie:
Tipy
8/3/2021 1:00 AM

Co je konsolidace půjček a jaké jsou její výhody?

Jednoduše řečeno se jedná o sloučení více půjček (respektive úvěrů) do jedné. Konsolidovat lze nejen půjčky, ale i kontokorent, kreditní kartu, leasing a podobně – zkrátka všechny naše úvěrové produkty. Po konsolidaci tak splácíme jedinou půjčku, ze které jsou hrazeny všechny pohledávky, které zastřešuje. U většiny společností máme navíc možnost vypůjčit si určitou částku navíc, abychom přechod mezi produkty finančně zvládli.

Hlavními důvody, proč se lidé do konsolidací pouštějí, jsou snížení měsíčních splátek na vyhovující výšku a zjednodušení, protože místo několika pravidelných splátek se po konsolidaci staráme jen o jednu. Při vhodně zvolené konsolidaci se nám navíc může podařit ušetřit. Je totiž možné, že získáme nižší úrok, než jaký nám byl vyměřen před ní, a také se zbavíme dalších poplatků, které nám každá ze společností účtuje.

V jakém případě konsolidovat?

Konsolidace je vhodným řešením pro osoby, které již mají více dluhů, a obávají se, že brzy nebudou schopny měsíčně všechny splátky v pořádku odvádět. Těm konsolidace umožní celkovou sumu měsíčních splátek snížit na přijatelnou úroveň a navíc je zpřehlední. Pokud máme dostatečný příjem a zvládáme naše úvěry splácet, konsolidace nemusí být nutně výhodnou volbou. I přesto stojí za to si několik nabídek projít a znát všechny své možnosti.

Jaké podmínky musíme splňovat?

Podmínkou pro vyřízení konsolidace je pravidelný příjem, plnoletost a zpravidla i absence negativních záznamů v registru dlužníků. České občanství není podmínkou u všech institucí, mnohdy stačí mít v Česku trvalý pobyt. Většina společností také požaduje, aby u všech našich úvěrů byly splaceny alespoň první dvě splátky.

Konsolidace krok za krokem

Jakkoli komplikovaně může konsolidace půjček vypadat, jedná se poměrně jednoduchý proces, který shrneme do 3 kroků.

1. krok: Zpřehlednění našich závazků

První krok je ten nejsložitější a nejzdlouhavější, proto spoustu lidí od konsolidace odradí. Pro začátek je totiž potřeba si udělat ve všech našich závazcích přehled. Sepíšeme si tedy úplně všechny naše úvěrové produkty na papír, dohledáme k nim smlouvy a případně také faktury.

U každého z úvěrů potřebujeme znát:

  • jeho celkovou výši
  • částku, kterou ještě zbývá doplatit
  • výši a termín měsíční splátky
  • úrokovou sazbu a RPSN
  • a samozřejmě název instituce, která nám úvěr poskytla

Měli bychom si také zjistit a poznamenat, jaké jsou nám u každého z produktů vyměřeny poplatky (například za jeho předčasné splacení) a na jakou dobu je určeno období fixace (tzn. období, kdy jsou podmínky naší půjčky neměnné).

Pokud máme závazků více na různých místech, je snadné některé z dokumentů poztrácet. V takovém případě nám nezbývá nic jiného, než zajít do dané banky nebo nebankovní instituce a požádat o nové vystavení dokumentů, ve kterých budou shrnuty veškeré informace o našem úvěru. Návštěva bude potřeba i v případě, že si nejsme stoprocentně jistí některou z informací, především poplatky a lhůtami.

2. krok: Hledání ideální nabídky

Druhý krok je o poznání příjemnější – sestává v podstatě jen z kontaktování institucí poskytujících konsolidace a čekání. Velkou výhodou je, že v současné době už je možné většinu institucí zažádat o návrh konsolidace po internetu bez nutnosti osobní návštěvy. Ať už však zvolíme osobní návštěvu nebo online komunikaci, je dobré začít bankou, u které máme vedený běžný účet. Jako již stávající klient můžeme získat určité výhody, například nižší úrok.

3. krok: Vyřízení konsolidace

Jakmile si vybereme nejvýhodnější nabídku, je potřeba si připravit podklady pro podpis smlouvy o konsolidaci. Každá instituce vyžaduje po nových klientech, aby doložili své příjmy takzvaným potvrzením o příjmu, které vydává zaměstnavatel. V některých případech stačí výpis z účtu. V případě OSVČ je potřeba doložit daňové přiznání a potvrzení o bezdlužnosti. Se získáním těchto dokumentů nám pomůže finanční úřad. Dále potřebujeme 2 doklady totožnosti a u některých institucí také písemný souhlas manžela či manželky.

Čeká nás ještě vypovězení stávajících půjček. S tím už nám ale pomůže právě banka nebo nebankovní instituce, se kterou se hodláme pustit do konsolidace. Vystaví nám potřebné dokumenty a našim úkolem už bude je jen zkontrolovat, podepsat a doručit konkrétním institucím.

Společnost, u které konsolidujeme, nám poté buď poskytne potřebnou částku k doplacení stávajících úvěrů, abychom je doplatili sami, nebo je proplatí příslušným institucím za nás. Poté už splácíme jen jedinou půjčku podle nové smlouvy.

Kolik půjček je možné konsolidovat?

To záleží na konkrétní instituci. Mnohé počet úvěrů neomezují a určují pouze maximální výši celkové částky konsolidovaných pohledávek. Tak je tomu například u Zonky, ČSOB, Home Credit, Raiffeisenbank nebo Komerční banky. Když už je počet omezen, horní hranice bývá nejčastěji nastavena na deset různých úvěrů, jako je tomu u mBank, Airbank, České spořitelny nebo Sberbank. S Equabank lze sloučit osm úvěrů.

Můžeme konsolidovat i půjčky od drahých nebankovních společností?

Zpravidla ano, většina poskytovatelů konsolidace v tomto směru své služby neomezuje. Je však nutné, aby daná nebankovní společnost evidovala záznamy o svých dlužnících v registru dlužníků. Problémem mohou být také vysoké poplatky za předčasné splacení u dané nebankovní společnosti, proto je třeba zvážit, zda konsolidací i po započtení těchto poplatků skutečně ušetříme.

Má konsolidace nějaké nevýhody?

Pokud si s novou smlouvou necháme snížit měsíční splátky, celková doba splácení se prodlouží a tím pádem nám konsolidace může zvýšit celkovou dlužnou částku. Může se tedy stát, že celkovou stávající dlužnou částku nakonec přeplatíme. Některé banky, u kterých o konsolidaci žádá člověk, který není jejich klientem, navíc požadují zřízení běžného účtu u nich. Těmto problémům se ale samozřejmě můžeme vyhnout dostatečným nastudováním nabídek konsolidací a podmínek jednotlivých institucí.

No items found.